Srinivas (Srini) Shankar

Chief Business Officer & Head of Global Industries

Srinivas (Srini) Shankar jest wizjonerskim liderem z bogatym doświadczeniem w usługach obejmującym dwie dekady. Jest doświadczonym menedżerem o sprawdzonych umiejętnościach przywódczych i pasji do zwiększania przychodów, a także zwiększania satysfakcji klientów.

Jako Chief Business Officer (CBO) i Head of Global Industries w GlobalLogic, Srini skoncentruje się na rozszerzaniu możliwości wertykalnych i przyspieszaniu mechanizmu wejścia firmy na rynek, obejmującego sprzedaż, marketing i branżowe jednostki biznesowe.

Przed rozpoczęciem pracy w GlobalLogic Srini Shankar zajmował kluczowe stanowiska kierownicze, pełniąc funkcję dyrektora handlowego (CCO) w obu Amerykach i globalnego szefa biznesu Life Sciences. Podczas pełnienia tych funkcji odegrał kluczową rolę w zwiększaniu obecności na rynku i napędzaniu wzrostu przychodów. Jako CCO-Americas, Srini nadzorował działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów w różnych branżach i liniach usług w ramach usług Digital Business & Technology firmy Cognizant, przyczyniając się do swojej rozległej wiedzy branżowej.

Przed rozpoczęciem pracy w Cognizant, Srini zdobył nieocenione doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w Infosys, umacniając swoją reputację strategicznego lidera w dziedzinie technologii i usług.

  • URL copied!