We Are GlobalLogic

A digital product engineering company.
We integrate experience design and complex engineering to help our clients imagine what’s possible and accelerate their transition into tomorrow’s digital businesses.

Sumit Sood

COO & Head of Engineering (Dyrektor operacyjny i szef działu inżynierii)

Sumit Sood jest urzędującym dyrektorem wykonawczym z ponad 25-letnim międzynarodowym doświadczeniem w branży usług IT. Przed podjęciem stanowiska COO Sumit pełnił w GlobalLogic funkcję wiceprezesa grupy i szefa regionu Azji i Pacyfiku. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przywództwa, zarządzania interesariuszami, rozwiązań technologicznych i biznesowych oraz strategii rozwoju zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Kierował programami transformacji, zarządzając globalnymi zespołami realizującymi projekty u boku klientów i przedsiębiorstw z branży bankowej, telekomunikacyjnej oraz mediów i rozrywki. Sumit uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii w Engineering College w Pendżabie oraz ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie biznesem ze specjalizacją w finansach na XLRI. Jest członkiem oraz założycielem instytutu World-Wide Institute of Software Architects, kluczowym członkiem rady Engineering R&D oraz wielkim miłośnikiem technologii. Sumit lubi grać w golfa oraz jest zapalonym czytelnikiem literatury humorystycznej oraz powieści historycznych.

  • URL copied!