We Are GlobalLogic

A digital product engineering company.
We integrate experience design and complex engineering to help our clients imagine what’s possible and accelerate their transition into tomorrow’s digital businesses.

Vaibhav Sharma

Chief Financial Officer (Dyrektor finansowy)

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w branży finansowej, Vaibhav odegrał kluczową rolę w planowaniu finansów i prowadzeniu księgowości w firmie GlobalLogic. Wykorzystuje swoją rozległą wiedzę o biznesie, działaniach, finansach i polityce budżetowej firmy GlobalLogic, dzięki czemu doskonale radzi sobie z łączeniem strategii i operacji tak, aby osiągać pożądane rezultaty. Dzięki swojemu doświadczeniu biznesowemu, które obejmuje rynki globalne, wykorzystuje sprawdzone strategie inwestycyjne i praktyki zapewniające dobrą kondycję finansową przy podejmowaniu decyzji dotyczących między innymi planowania finansowego, prognozowania wyników, analizowania możliwości. Vaibhav po raz pierwszy dołączył do firmy w 2010 roku i z powodzeniem pełnił wiele funkcji o coraz większym zakresie odpowiedzialności, w tym w obszarze finansów, działalności biznesowej, strategii oraz fuzji i przejęć. Vaibhav jest w naszej firmie również odpowiedzialny za zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem (ESG).

  • URL copied!