Betsy Atkins będzie współpracować z GlobalLogic

Uznana liderka branży technologicznej będzie współpracować z kadrą zarządzającą GlobalLogic, przekształcającą działalność naszych klientów na całym świecie z pomocą oprogramowania.

San Jose, Kalifornia – 24 lipca 2019 r. – GlobalLogic Inc., lider w dziedzinie projektowania produktów cyfrowych, ogłosił dziś, że Betsy Atkins obejmuje funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej GlobalLogic. Betsy Atkins ma ogromne doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu spółek technologicznych oraz jest założycielem, inwestorem i dyrektorem generalnym w firmie typu venture capital Baja Corporation. W GlobalLogic wykorzysta swoje doświadczenie korporacyjne oraz bezpośrednie doświadczenie branżowe, aby zwiększyć efektywność GlobalLogic jako lidera branży i rozwinąć strategię rozwoju firmy na całym świecie. Betsy Atkins zastępuje Sir Petera Bonfielda, pełnił funkcję Przewodniczącego naszej Rady Nadzorczej przez ostatnie 3 lata i niedawno przeszedł na emeryturę.

„Betsy Atkins jest bardzo cenionym liderem, znanym z budowania odnoszących sukcesy spółek i przekształcania Rad Nadzorczych w wartościowe aktywa”, powiedział Shashank Samant, CEO GlobalLogic. „Betsy Atkins pracowała w różnych branżach, takich jak technologia, ochrona zdrowia, logistyka i handel detaliczny. Jej doświadczenie bardzo dobrze pokrywa się z naszymi docelowymi segmentami i strategią rozwoju. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że mamy lidera takiego jak Betsy na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w GlobalLogic.”

Betsy Atkins w swojej karierze trzykrotnie pełniła funkcję CEO i wielokrotnie zakładała i prowadziła własne przedsiębiorstwa, nabywając doświadczenia operacyjnego bezpośrednio związanego z misją GlobalLogic. Jest współtwórcą spółek zajmujących się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw w wielu branżach, w tym w energetyce, ochronie zdrowia i sieciach komputerowych. Ma również udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu szybkim wzrostem przedsiębiorstw i prowadzeniu ich do udanej oferty publicznej oraz przejęciach.

Betsy Atkins jest ekspertem w zakresie ładu korporacyjnego, zasiadała w ponad 25 Radach spółek notowanych na giełdach i jest zaangażowana w proces tworzenia realnej wartości działań Rad Nadzorczych dla spółek. Jako dyrektor korporacyjny wnosi realne doświadczenie w zakresie minimalizowania stresu klientów związanego z transformacją cyfrową. Jako autorka wielu publikacji na temat ładu korporacyjnego była cytowana przez The Wall Street Journal, Financial Times, National Association of Corporate Directors (NACD), Business Insider i Forbes. Opublikowała także trzy książki, z których najnowsza nosi tytuł „Be Board Ready”.

„Spółki we wszystkich branżach muszą maksymalizować możliwości rozwoju, które otwierają się powstają dzięki wdrożeniu oprogramowania i technologii cyfrowych”, powiedziała Betsy Atkins. „Potencjał rozwoju działalności dla spółek takich jak GlobalLogic, które mają silną pozycję w cyfrowej transformacji i tworzeniu niestandardowego oprogramowania, jest bardzo obiecujący. Inspiruje mnie wizja firmy i nie mogę się doczekać, aby wykorzystać moje doświadczenie, aby pomóc GlobalLogic osiągnąć kolejny poziom wzrostu”.

GlobalLogic, lider w dziedzinie usług inżynierii oprogramowania, od tworzenia koncepcji nowych produktów poprzez ich projektowanie i realizację. Pracując wspólnie z naszym studiem projektowym Method, łączymy proces projektowania i zdolności inżynierskie pomagając klientom z różnych sektorów rynku tworzyć zorientowane na użytkownika, oparte na danych rozwiązania cyfrowe, aby przywiązać klientów i generować nowe źródła przychodów.

Kontakt:

GlobalLogic, Inc. (Global)
Heather Ailara
211 Communications
+1.973.567.6040
heather@211comms.com

  • URL copied!