Coraz więcej rozwiązań informatycznych wspiera funkcjonowanie nowoczesnych statków

Na co najmniej 500 statkach należących do armatorów z całego świata zostały zamontowane i uruchomione rozwiązania informatyczne powstałe w oddziale GlobalLogic w Zielonej Górze. Umożliwiają one kompleksową komunikację statków z lądem, m.in. centrami koordynującymi żeglugę i placówkami poszczególnych armatorów. Co roku system rozbudowywany jest o nowe funkcjonalności. Ułatwiają one jego zdalne wykorzystanie, a także usprawniają proces przechowywania i przekazywania informacji pozyskanych z setek czujników umieszczonych na najbardziej newralgicznych urządzeniach w obrębie statku. GlobalLogic jest jedną z nielicznych firm w Polsce, w której tego rodzaju rozwiązania informatyczne zostały zastosowane na tak dużą skalę. 

Gra toczy się o niebagatelną stawkę. Na świecie pływa kilkadziesiąt tysięcy statków, które w skali roku przewożą ok. 11 mld ton ładunków. Rokrocznie wodowanych jest około kilku tysięcy nowych jednostek. Większość z nich wyposażona jest w systemy informatyczne, które usprawniają proces komunikacji między statkami i lądem. Najbardziej zaawansowane rozwiązania mają szereg dodatkowych funkcjonalności. Oprócz przesyłania umożliwiają one gromadzenie, a także analizę danych, w ramach zintegrowanej platformy informatycznej. System o takich parametrach opracowali specjaliści z GlobalLogic. Platforma informatyczna zawiera kompleksowe rozwiązanie IoT typu ship-to-shore, które obejmuje również przechowywanie danych w chmurze. 

Statek pod pełną kontrolą

Dane zebrane i udostępnione w platformie pochodzą z setek urządzeń działających na statku. Są to m.in. GPS, kompas żyroskopowy, anemometr, inklinometr, echosonda, a także wszelkiego rodzaju sprzęt, który może emitować sygnał np. drzwi przeciwpożarowe czy też silnik statku. Stałemu monitoringowi podlega zużycie paliwa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dużych statków np. kontenerowce mogą zużyć ponad 100 ton paliwa w ciągu doby, w zależności od prędkości statku. Zebrane i zagregowane dane są wysyłane w formie raportów, przez połączenie satelitarne m.in do armatorów. Raporty są przechowywane w chmurze obliczeniowej. Zebrane dane są analizowane i wykorzystywane w celu obniżenia bieżących kosztów eksploatacji statków. System oferuje szereg innych funkcjonalności. Warto zwrócić uwagę na możliwość gromadzenia i przetwarzania kompleksowych danych pozyskanych z najbardziej istotnych elementów rozmieszczonych na całym  statku.  Na podstawie analizy pozyskanych w ten sposób informacji można np. usprawnić proces planowania remontów. Poza tym zastosowanie systemu przyspiesza obieg informacji między statkami znajdującymi się na morzu. Równie istotne znaczenie ma możliwość szybkiego transferu danych między statkami i centrami koordynującymi żeglugę morską. Dzięki temu łatwiej zarządzać ruchem na coraz bardziej zatłoczonych szlakach morskich. 

Współczesne statki są coraz bardziej nasycone nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, które monitorują nie tylko pracę najbardziej istotnych urządzeń działających na statkach. Systemy informatyczne gromadzą pozyskiwane dane, analizują oraz przechowują. – stwierdza Matthieu Le Brun, Engineering Consultant w GlobalLogic PolandDostęp do takich informacji ułatwia armatorom optymalizowanie kosztów eksploatacji poszczególnych jednostek. 

Szybka naprawa na pełnym morzu

Specjaliści z GlobalLogic, którzy stworzyli oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu do komunikacji między statkiem i lądem przygotowali także procedurę na wypadek awarii. W takim przypadku wystarczy przełożyć kartę SD do innego, sprawnego urządzenia, które po uruchomieniu będzie działało z tą samą konfiguracją i oprogramowaniem układowym. Pozwala to technikowi szybko uruchomić system, bez badania przyczyny awarii lub ponownej konfiguracji urządzenia, co może być czasochłonne z powodu szerokiego zakresu konfiguracji. Taka funkcjonalność ma istotne znaczenie, gdy do awarii dochodzi na statku, będącym na morzu z dala od zaplecza remontowego.

  • URL copied!