Dolina Krzemowa we Wrocławiu

Do niedawna w poszukiwaniu ciekawej i dobrze płatnej pracy programiści, wykształceni we wrocławskich uczelniach, opuszczali stolicę Dolnego Śląska. Przeprowadzali się do Warszawy lub wyjeżdżali za granicę. Teraz nie muszą tego robić. Mogą przebierać w ofertach. Firmy prześcigają się w pomysłach na ich przyciągnięcie.

 

Do niedawna w poszukiwaniu ciekawej i dobrze płatnej pracy programiści, wykształceni we wrocławskich uczelniach, opuszczali stolicę Dolnego Śląska. Przeprowadzali się do Warszawy lub wyjeżdżali za granicę. Teraz nie muszą tego robić. Mogą przebierać w ofertach. Firmy prześcigają się w pomysłach na ich przyciągnięcie.

Wrocław jest na trzecim miejscu w Polsce, pod względem, ilości zatrudnionych programistów. W stolicy Dolnego Śląska pracuje 24,3 tys. osób tej specjalności (Dane wg. badania Central & Eastern Europe Developer Landscape). Zapotrzebowanie na programistów stale rośnie. Koniunkturę w tej branży nakręca napływ nowych firm, które lokują we Wrocławiu centra informatyczne. Swoje działy IT rozbudowują również firmy, które od kilku lat działają we Wrocławiu. Jedną z nich jest GlobalLogic, międzynarodowa firma zajmująca się projektowaniem produktów cyfrowych. W pięciu ośrodkach w Polsce zatrudnia ona ponad 1150 pracowników. Z tej liczby na odział we Wrocławiu przypada ponad 440 osób. Firma planuje dalszy wzrost zatrudnienia, w stolicy Dolnego Śląska. Potrzebni są wykwalifikowani specjaliści m.in. programiści, testerzy, project managerowie i analitycy.

Pozyskanie specjalistycznej kadry ma ułatwić porozumienie zawarte między GlobalLogic i Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. Współpraca dotyczy kształcenia i badań naukowych. W ramach nawiązanego partnerstwa stworzone zostaną programy praktyk, staży i ćwiczeń typu case study o praktycznym charakterze, a Uczelnia otrzyma wsparcie podczas podejmowanych prac badawczych. Wspólne działania obejmują również aktywny udział specjalistów GlobalLogic w życiu uczelni – eksperci poprowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów specjalnościowych przekazując wiedzę, służąc doświadczeniem i pomagając w kształceniu przyszłej kadry inżynierów.

– Dostrzegamy ogromny potencjał, który drzemie w polskich studentach – mówi Marek Matysiak, dyrektor wrocławskiego centrum inżynieryjnego GlobalLogic. – Od lat nieprzerwanie inwestujemy w lokalną edukację i staramy się wspierać młode talenty wkraczające w świat IT i nowych technologii. Zależy nam na ich rozwoju, bo realizując coraz więcej projektów, potrzebujemy najwyższej klasy specjalistów. Dlatego wspieramy lokalne szkolnictwo wyższe, tak pod względem merytorycznym, jak i ekonomicznym.

– Jako firma możemy i chcemy dzielić się doświadczeniami w ramach inicjatyw edukacyjnych, żeby wspomnieć chociażby wyróżniane nagrodami GlobalLogic Automotive Lab czy AUTOSAR Academy – dodaje Piotr Krzysztofik, prezes GlobalLogic Polska i Chorwacja. – W Polsce, zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę ponad 1150 menedżerów, inżynierów, software developerów, testerów oraz specjalistów wspierających kluczowe procesy w firmie, którzy posiadają unikalną wiedzę, a jednocześnie są dobrymi mentorami. Dzięki temu możemy działać na rzecz rozwoju młodych talentów i społeczeństwa cyfrowego Europy Środkowo-Wschodniej.

Partnerstwo z Wyższą Szkołą Bankową nie jest pierwszym i jedynym tego typu partnerstwem nawiązanym przez GlobalLogic. Na terenie Polski, firma współpracuje już z ośmioma uczelniami wyższymi (Politechnika Wrocławska, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”, Politechnika Koszalińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Zainwestowała 1,5 mln dolarów w edukację w dziedzinie IT, intensyfikując dotychczasową współpracę z ponad 20 uczelniami wyższymi w regionie CEE.

  • URL copied!