GlobalLogic Launches Women Influencers Program to Promote Diverse Leadership Development

New Program Will Provide Development and Mentoring Opportunities to Employees Interested in Exploring Leadership and Management Positions


Nowy program zapewni możliwości rozwoju i uzyskania wsparcia ze strony mentora pracownikom zainteresowanym pracą na stanowiskach kierowniczych

SAN JOSE, Kalifornia –11 maja 2022 r.GlobalLogic Inc., firma należąca do Hitachi Group i lider w dziedzinie inżynierii cyfrowej, uruchomiła program Women Influencers, którego celem jest wspieranie kobiet zainteresowanych pracą na wymagających połączenia wielu funkcji stanowiskach kierowniczych w firmie technologicznej. W ramach działań firmy w zakresie zapewniania równości i tolerancji, GlobalLogic chce zagwarantować, by kwestie takie jak płeć, orientacja seksualna, kolor skóry, pochodzenie, czy też wiek, nie miały wpływu na pozycję pracownika w firmie. Program Women Influencers jest ukierunkowany na promowanie większej równości płci, zwłaszcza wśród kadry kierowniczej firmy. Program zapewnia możliwości rozwoju i uzyskania wsparcia ze strony mentora poprzez dział rozwoju personalnego GlobalLogic oraz poszczególne jednostki biznesowe.

Główne elementy programu

Program koncentruje się na dziewięciu umiejętnościach, które będą rozwijane przez uczestników w ramach modułów szkoleniowych, a cały proces ma trwać od pięciu do sześciu miesięcy. Kobiety z całego świata będą dzielić się doświadczeniami i wyciągać z nich wnioski.
Umiejętności promują rozwój tzw. kompetencji miękkich, czyli takich, które nie są bezpośrednio związane z formalnym programem edukacyjnym, ale raczej zdobywane są poprzez doświadczenie i relacje ze współpracownikami. Obejmują bezpośredniość i szczerość, umiejętność inspirowania innych i wywierania na nich wpływu, skuteczne podejmowanie decyzji, rozwój sieci kontaktów zawodowych oraz stały rozwój umiejętności komunikacyjnych. Uczestniczki programu odbędą również szkolenia z zakresu kompetencji firmy GlobalLogic, które mają na celu poszerzenie podstawowej wiedzy o firmie i poprawę umiejętności technicznych.

„Równość i tolerancja są podstawą sukcesu firmy GlobalLogic” – powiedziała Amy Hanlon-Rodemich, Dyrektorka ds. zasobów ludzkich w GlobalLogic. „Stworzyliśmy program Women Influencers, aby wyróżnić nowe liderki i przygotować je do pełnienia różnorodnych funkcji i obowiązków, w tym do objęcia wyższych stanowisk kierowniczych. Program umożliwi większej liczbie liderek zajmowanie bardziej kluczowych stanowisk w firmie”.

W oparciu o badania

Początkowo program został wprowadzony w Indiach w 2020 roku, a jego celem było skoncentrowanie się na doskonaleniu kadry kierowniczej firmy pod kątem równości i tolerancji, a w szczególności pozycji kobiet w firmie. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy stanowisk kierowniczych i dróg prowadzących do tych stanowisk, zespół GlobalLogic ds. rozwoju programu odkrył, że choć ogólne statystyki dotyczące różnorodności pracowników w firmie zajmującej się inżynierią cyfrową są powyżej średniej branżowej, to jeszcze bardziej
zróżnicowana kadra kierownicza wyższego szczebla byłaby doskonałym sposobem na podniesienie poziomu obecnej kadry kierowniczej.

Badania sugerują, że dysproporcja między kobietami a mężczyznami wynika z wielu czynników, w tym z priorytetowego traktowania życia osobistego i rodzinnego, wymagań i różnic kulturowych oraz struktury organizacyjnej. Zauważono również, że wiele kobiet odczuwa syndrom „wypalenia zawodowego”, wskazujący na ciągłe trudności związane z rozwojem kariery. W odpowiedzi na ten problem, zespół odpowiedzialny za rozwój programu zbadał możliwości przyspieszenia
ścieżki kariery kobiet poprzez rozwijanie niezbędnych umiejętności przywódczych i pomaganie im w przygotowaniu się na wyzwania przyszłości, dzięki czemu uczestniczki będą mogły objąć nowe role w GlobalLogic.

„Naszym celem jest zniwelowanie dysproporcji w liczbie kobiet zajmujących stanowiska kierownicze w stosunku do mężczyzn, co według światowych statystyk jest powszechne w całej branży technologicznej” – powiedziała Shivani Khanna, starsza menedżer w zespole ds. zasobów ludzkich w firmie GlobalLogic. „Wierzymy, że dzięki naszym wskazówkom i naszemu wsparciu w ramach programu możemy zmienić tę sytuację”.

 

Tworzenie wspierającego środowiska

W skład środowiska stworzonego przez GlobalLogic wejdą „Doradcy” – członkowie zespołu ds. zasobów ludzkich, którzy będą pomagać w zapewnieniu efektywnego funkcjonowania programu. Doradcy będą również odpowiedzialni za zarządzanie grupami szkoleniowymi i mentorskimi, które będą inicjować konkretne działania mające na celu zdobycie umiejętności zawodowych, o których była mowa wcześniej.

Przełożeni uczestniczek będą odgrywać rolę „Katalizatorów Programu”, odpowiedzialnych za to, by Program nie był tylko szkoleniem, ale kompleksową ścieżką edukacyjną, umożliwiającą zdobywanie wiedzy i awans.

„Sponsorzy Programu – menedżerowie i mentorzy – będą odgrywać rolę trenerów nadzorujących proces kształcenia. Pomogą uczestniczkom odkryć, jaką wiedzę powinny zdobyć i jakie działania powinny podjąć” – dodaje Khanna. „Cieszymy się, że możemy oficjalnie rozpocząć ten program w oddziałach GlobalLogic na całym świecie”.

 

About GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) jest liderem w branży usług inżynierii cyfrowej produktów. Pomagamy markom na całym świecie projektować i tworzyć innowacyjne produkty i platformy, a także budować ich doświadczenie we współczesnym świecie cyfrowym. Łącząc podejście do projektowania doświadczeń i złożonych rozwiązań informatycznych z bogatym doświadczeniem w technologii danych, pomagamy klientom wyobrazić sobie, co jest możliwe, i przyspieszyć ich wejście w cyfrowy świat przyszłości. GlobalLogic dysponuje studiami projektowymi i ośrodkami inżynieryjnymi na całym świecie. Dzięki temu możemy służyć bogatą wiedzą specjalistyczną klientom z branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, usług finansowych, opieki zdrowotnej i biotechnologii, przemysłu wytwórczego, mediów i rozrywki, produkcji podzespołów elektronicznych oraz technologicznych. Siedziba główna GlobalLogic znajduje się w Dolinie Krzemowej. GlobalLogic jest spółką z grupy Hitachi działającą w ramach Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), która jako firma zajmująca się innowacjami społecznymi angażuje się w budowanie zrównoważonego społeczeństwa o wyższej jakości życia poprzez wprowadzanie innowacji za pomocą danych i technologii.

 

###

GlobalLogic jest znakiem towarowym firmy GlobalLogic. Wszystkie inne marki, produkty lub nazwy usług są lub mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.

  • URL copied!