GlobalLogic liderem w raporcie ISG Provider Lens™ 2022 o amerykańskim rynku cyfrowych usług inżynieryjnych

GlobalLogic Inc., spółka grupy kapitałowej Hitachi i wiodący podmiot w branży inżynierii cyfrowej, została wyłoniona jako lider rynku w raporcie ISG Provider Lens™ 2022 o amerykańskim rynku cyfrowych usług inżynieryjnych, opracowanym przez Information Services Group (ISG), jedną z najważniejszych na świecie firm specjalizujących się w doradztwie i badaniach technologicznych. Ponieważ globalne organizacje we wszystkich branżach nadal przeznaczają znaczne środki na transformację cyfrową przedsiębiorstw, raport analizuje szybko rozwijający się obszar cyfrowych usług inżynieryjnych na rynkach amerykańskim i europejskim.

Raport ocenia doświadczenie technologiczne i siłę konkurencyjną wiodących dostawców technologii i usług inżynierii cyfrowej. Spółka GlobalLogic została wyróżniona za zintegrowane, oparte na projektowaniu podejście do usług inżynierii cyfrowej. Wspierane przez innowacje technologiczne i przykłady zastosowania, z położeniem silnego nacisku na badania i rozwój, przekłada się na wsparcie całego strumienia wartości dla cyfrowych platform biznesowych klientów.

 

GlobalLogic zdobyła tytuł „lidera” w poniższych dwóch kategoriach

Projektowanie i rozwój (produktów, usług i doświadczeń)

GlobalLogic wyróżnia się szczególnym, integracyjnym podejściem do projektowania i rozwoju produktów oraz usług, zasadzającym się w inżynierii cyfrowej opartej na projektowaniu. Dzięki owemu podejściu GlobalLogic plasuje się jako partner kształtujący kompleksową podróż cyfrową klientów, a zatem nie jest tylko dostawcą fragmentarycznych usług projektowania produktów i inżynieryjnych – ISG.

Platformy i usługi aplikacyjne:

Integracyjne podejście GlobalLogic do usług inżynierii cyfrowej pozwala klientom tej spółki skutecznie przekształcać ich tradycyjne modele „nowego biznesu cyfrowego netto” w platformy zwinne (agile) o elastycznej architekturze usług, działające dzięki połączonym warstwom infrastruktury opartej na danych – ISG.

 

GlobalLogic zdobyła tytuł „wschodzącej gwiazdy” w poniższych dwóch kategoriach

Połączone i inteligentne operacje – branże dyskretne

GlobalLogic oferuje innowacyjne rozwiązania i usługi w dziedzinie połączonej i inteligentnej działalności operacyjnej branż dyskretnych. Wyróżnia się integracyjnym podejściem, dzięki któremu wydobywa wartość dla klientów, stosując rozwiązania z pogranicza projektowania, operacji inżynieryjnych i danych. W ten sposób pomaga klientom budować nowoczesną produkcję w oparciu o połączone platformy programowo-sprzętowe IT i OT.

Zintegrowane zaangażowanie klienta/użytkownika

GlobalLogic wyróżnia się podejściem opartym na danych, łącząc badania rynku, strategię i doradztwo dla kadr zarządzających. Połączenie myślenia projektowego z inżynierią uwzględniającą projektowanie i prototypowanie, inżynierią produkcji i skali oraz inżynierią konserwacji i modernizacji pozwala oferować doświadczenia klientów na światowym poziomie.

GlobalLogic to wybitna jakość talentów, znajomości zagadnień doradztwa specjalistycznego i innowacyjne podejście do projektowania, których celem jest budowa doświadczeń w transformacji cyfrowej.

Tapati Bandopadhyay
Główny analityk ISG

  • URL copied!