GlobalLogic: Nasi specjaliści zmieniają świat

Piotr Krzysztofik, prezes GlobalLogic Poland, w komentarzu dla ISBtech wskazuje że ważnym elementem strategii rozwoju GlobalLogic Polska jest dywersyfikacja kierunków działalności firmy.

Dopasowujemy je do szybko zmieniających się realiów współczesnej gospodarki. Strategię opieramy na kilku filarach. Są to m.in. najnowsze rozwiązania i projekty związane z branżą motoryzacji, przemysłu czy medyczną. Jedna z kluczowych potrzeb w tworzonych obecnie produktach dotyczy natomiast aspektów cyberbezpieczeństwa.

W tym kontekście warto wspomnieć o ogromnym wzroście ilości transakcji realizowanych w systemach bankowości elektronicznej czy za pomocą terminali płatniczych. Cyberprzestępcy chętnie atakują użytkowników. Ich celem jest przechwycenie cennych danych osobowych czy haseł do kont bankowych lub nawet SMS-ów pozwalających uwierzytelnić przelewy.

Przed takim procederem zabezpieczają tworzone przez nas rozwiązania informatyczne, które pozwalają w bezpieczny sposób przetwarzać dane wrażliwe. Nasi specjaliści posiadają unikalne kompetencje w tym zakresie. Dzięki temu rozwijamy współpracę z firmami o globalnym zasięgu.

Jedną z nich jest firma NXP, z którą współpracujemy od kilku lat. Zatrudnieni w naszej wrocławskiej organizacji specjaliści projektują rozwiązania, które zmieniają świat – z efektami ich pracy, w większości nieświadomie, styka się na co dzień większość użytkowników popularnych produktów i usług.

Nasi specjaliści rozbudowują najniższą i jednocześnie najbardziej istotną warstwę zabezpieczeń w systemie cyberbezpieczeństwa na poziomie układów scalonych. Jest to fundament, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.

Chciałbym podkreślić, że współpraca z NXP to ewenement. Bardzo rzadko zdarza się, że projekty, z zakresu cyberbezpieczeństwa realizują zewnętrzni partnerzy. Zazwyczaj firmy wykonują takie zadania w obrębie własnych struktur. Świadczy to o bardzo dużym zaufaniu kontrahenta, zbudowanym w oparciu o długoletnią, profesjonalną i bardzo owocną współpracę.

Realizując projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przemysłu czy telekomunikacji nasza firma nadal jest mocno związana z branżą automotive. Już obecnie możliwości, które cyberprzestępcy uzyskują, po znalezieniu luki i włamaniu się do oprogramowania samochodu są znaczące.

W pierwszej kolejności wymienia się w takich przypadkach te najbardziej obrazowe niebezpieczeństwa, a więc wyłączenie hamulców, przejęcie kontroli nad układem kierowniczym czy silnikiem.

Cyberbezpieczeństwo samochodów ma bardzo szerokie znaczenie. Każdy poruszający się po drodze pojazd to element skomplikowanej infrastruktury. Równie ważne są systemy infotainment oraz ich właściwe zabezpieczenie. Problem jest mocno skomplikowany, ponieważ w obecnej rzeczywistości systemy regularnie zyskują nowe możliwości, co
automatycznie przekłada się na większą liczbę potencjalnych dróg ataku.

W najbliższych latach będziemy rozwijać prace nad stworzeniem w pełni autonomicznego pojazdu. Równie istotne znaczenie będą miały przedsięwzięcia, które wykorzystują rzeczywistość rozszerzoną (ang. augmented reality, AR). Nasi specjaliści stworzyli m.in. platformę ARIS. Jej zastosowanie umożliwia wyświetlenie na przedniej szybie samochodu najbardziej istotnych informacji dla kierowców.

Chodzi np. o dane na temat wypadków komunikacyjnych, pieszych pojawiających się na drodze, samochodów zmieniających pas ruchu, korków spowodowanych robotami drogowymi. ARIS jest platformą, będącą podstawą do dalszej rozbudowy o szereg kolejnych funkcjonalności, których zastosowanie poprawi bezpieczeństwo kierowców na drogach oraz zwiększy komfort podróżowania.

Źródło: https://www.isbtech.pl/2020/07/globallogic-nasi-specjalisci-zmieniaja-swiat/
  • URL copied!