GlobalLogic ogłasza akwizycję ECS Group – lidera w zakresie transformacji cyfrowej w Wielkiej Brytanii

GlobalLogic, wiodąca firma na rynku inżynierii produktów cyfrowych, ogłosiła akwizycję ECS Group, lidera w dziedzinie transformacji cyfrowej i doradztwa w zakresie DevOps. ECS Group z siedzibą w Londynie dostarcza rozwiązania cyfrowe wykorzystujące najnowsze technologie w chmurze, koncentrując się na inżynierii cyfrowej, analizie danych oraz Customer Experience. Organizacja ta jest obecna w wielu różnych branżach, ale największe doświadczenie posiada w sektorze bankowości i usług finansowych.

Wraz z nabyciem ECS Group, GlobalLogic rozwija europejską strategię, rozszerza zasięg usług finansowych oraz wzbogaca swoje portfolio dodatkowymi ofertami opartymi na chmurze. Grupa ECS wprowadza do firmy GlobalLogic wysoko cenione doświadczenie w architekturach oraz wiodących platformach chmurowych, a także usługach doradczych. ECS posiada szczególnie bogate doświadczenie w usługach Amazon Web Services (AWS), dla których uzyskała status Advanced Consulting Partner oraz Amazon Connect Service Delivery Partner. Ponadto Grupa ECS posiada Akredytację Kompetencji DevOps od AWS.

Nieustannie poszukujemy zróżnicowanych przesiębiorstw, dzięki którym możemy poszerzyć nasze możliwości oraz zasięg geograficzny, mówi CEO GlobalLogic, Shashank Samant. Ekspertyza ECS Group w zakresie złożonych usług w chmurze, jej silna pozycja i obecność w Wielkiej Brytanii oraz dziedzictwo w branżach regulowanych, takich jak usługi finansowe, to cenne uzupełnienie GlobalLogic. Bardzo się cieszymy, że dołączył do nas utalentowany zespół ECS Group, który będzie pomagał w zapewnianiu naszym klientom jak najlepszych wyników w branży cyfrowej.

Założona w 2008 roku ECS Group zatrudnia obecnie ponad 650 pracowników na całym świecie. Jej podstawowym zadaniem jest umożliwienie klientom pełnego wykorzystania technologii chmurowych i inżynierii cyfrowej. Rozwiązania te pomagają  w rozwijaniu wydajności oraz ulepszaniu obsługi klienta. ECS wykorzystuje metodologie zwinne i korporacyjne techniki DevOps, pomocne przy szybkich wdrożeniach zespołów pracujących nad krytycznymi projektami klientów oraz efektywnej zmianie ich liczebności. Banki detaliczne stanowią fundament bazy klientów ECS Group, ale firma współpracuje także z wiodącymi przedsiębiorstwami z innych sektorów, takich jak telekomunikacja, energetyka czy branża farmaceutyczna.

Popyt na inżynierię cyfrową i usługi chmurowe nadal rośnie w bardzo szybkim tempie, twierdzi CEO ECS Group, Mark Farrington. Dołączenie do GlobalLogic to przełom dla ECS Group. Większe możliwości i globalna skala pozwolą nam dotrzeć do szerszego grona klientów. Dzięki kulturze nastawionej na ludzi, firma GlobalLogic doskonale pasuje do ECS Group pod każdym względem. Cieszymy się, że możemy wyruszyć w tę podróż razem.

Zgodnie z umową, kierownictwo i personel ECS Group pozostanie bez zmian, a organizacja będzie funkcjonowała jako spółka zależna i w całości należąca do GlobalLogic. Firma Alantra była głównym doradcą ECS Group, zidentyfikowała strategiczne uzasadnienie dla transakcji oraz odegrała kluczową rolę w zarządzaniu całym procesem.

Więcej o GlobalLogic:

GlobalLogic jest liderem w zakresie usług cyfrowej inżynierii produktów. Pomagamy naszym klientom w projektowaniu i tworzeniu innowacyjnych produktów i platform oraz w kreowaniu cyfrowych doświadczeń, dopasowanych do realiów współczesnego świata. Dzięki połączeniu strategicznego projektowania i kompleksowej inżynierii z naszą wiedzą ekspercką jesteśmy w stanie umożliwić naszym klientom wykreowanie wizji przyszłych możliwości ich organizacji, a następnie przyspieszyć proces jego transformacji do poziomu cyfrowego przedsiębiorstwa przyszłości. GlobalLogic posiada 30 centrów inżynieryjnych i studiów projektowych, zatrudnia ponad 18 000 profesjonalistów z całego świata. Siedziba główna firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej. 

Więcej o ECS Group:

ECS Group jest brytyjską firmą doradczą w zakresie transformacji cyfrowej założoną w 2008 roku. Pomaga klientom z wielu branż w przekształceniu ich działalności przy użyciu zaawansowanych, dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań IT, danych, analiz, Customer Experience oraz inżynierii cyfrowej. Dla klientów poszukujących gotowych rozwiązań, ECS Group wdraża również sprawdzone platformy do zarządzania w chmurze, takie jak ServiceNow, Splunk i Amazon Web Services. Dzięki doskonałej inżynierii, ECS Group stara się stworzyć klientom warunki do inteligentnych rozwiązań opartych na danych, zwiększających zaangażowanie klientów oraz produktywność pracowników.

  • URL copied!