GlobalLogic partnerem biznesowym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

GlobalLogic od lat aktywnie wspiera proces kształcenia przyszłej kadry inżynierów, podejmując różne inicjatywy związane z sektorem edukacji. Kolejnym etapem budowania społeczeństwa opartego o wiedzę jest zawarcie przez firmę porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

25 czerwca 2019 roku GlobalLogic, międzynarodowa firma zajmująca się projektowaniem produktów cyfrowych, oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, największa niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku, zawarły porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia i badań naukowych. W ramach nawiązanego partnerstwa stworzone zostaną programy praktyk, staży i ćwiczeń typu case study o praktycznym charakterze, a uczelnia otrzyma wsparcie podczas podejmowanych prac badawczych. Wspólne działania obejmują również aktywny udział specjalistów GlobalLogic w życiu uczelni – eksperci poprowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów specjalnościowych przekazując wiedzę, służąc doświadczeniem i pomagając w kształceniu przyszłej kadry inżynierów.

Od początku powstania, tj. od 1998 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu bardzo ściśle współpracuje z biznesem. Na początku w zakresie praktyk, staży i pośrednictwa pracy, później realizując projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych, konferencje dla biznesu po doradztwo dla firm. Staramy się być jak najbliżej praktyki. Chcemy, aby nasi absolwenci byli przygotowani na potrzeby rynku pracy i potrafili wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę w firmach. Jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem i szybko reagujemy na zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym. To sprawia, że firmy widzą w nas godnego zaufania partnera i chętnie z nami współpracują – mówi Anna Talaga, Dyrektor Departamentu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Dostrzegamy ogromny potencjał, który drzemie w polskich studentach. Od lat nieprzerwanie inwestujemy w lokalną edukację i staramy się wspierać młode talenty wkraczające w świat IT i nowych technologii. Zależy nam na ich rozwoju, bo realizując coraz więcej projektów, potrzebujemy najwyższej klasy specjalistów. Dlatego wspieramy lokalne szkolnictwo wyższe, tak pod względem merytorycznym, jak i ekonomicznym – mówi Marek Matysiak, dyrektor wrocławskiego centrum inżynieryjnego GlobalLogic.

Jako firma możemy i chcemy dzielić się doświadczeniami w ramach inicjatyw edukacyjnych, żeby wspomnieć chociażby wyróżniane nagrodami GlobalLogic Automotive Lab czy AUTOSAR Academy. W Polsce, zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę ponad 1150 menedżerów, inżynierów, software developerów, testerów oraz specjalistów wspierających kluczowe procesy w firmie, którzy posiadają unikalną wiedzę, a jednocześnie są dobrymi mentorami. Dzięki temu możemy działać na rzecz rozwoju młodych talentów i społeczeństwa cyfrowego Europy Środkowo-Wschodniej – dodaje Piotr Krzysztofik, prezes GlobalLogic Polska i Chorwacja.

Partnerstwo z Wyższą Szkołą Bankową nie jest pierwszym i jedynym tego typu partnerstwem nawiązanym przez GlobalLogic. Na terenie Polski, firma współpracuje już z ośmioma uczelniami wyższymi (Politechnika Wrocławska, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”, Politechnika Koszalińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Zainwestowała 1,5 mln dolarów w edukację w dziedzinie IT, intensyfikując dotychczasową współpracę z ponad 20 uczelniami wyższymi w regionie CEE.

GlobalLogic angażuje się w kształcenie i rozwój specjalistów, poprzez tworzenie specjalistycznych akademii, dodatkowych kierunków dla deweloperów czy organizację laboratoriów uniwersyteckich. W nadchodzących latach to właśnie wykwalifikowani specjaliści będą decydować o tym, jak będzie się żyło w coraz bardziej zdigitalizowanym i zautomatyzowanym świecie. Celem podejmowanych inicjatyw jest otwieranie nowych możliwości rozwoju młodym talentom, a także oferowanie praktycznej wiedzy studentom zainteresowanym nowymi technologiami informatycznymi, którzy już wkrótce, prawdopodobnie, będą kreować naszą przyszłość.

***

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu od ponad 20 lat z powodzeniem kształci wysokiej klasy specjalistów i menedżerów. WSB we Wrocławiu jest uczelnią akademicką, największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. W ofercie znajdują się studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia MBA oraz szkolenia.

Na studiach I stopnia uczelnia prowadzi dziewięć kierunków (bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, inżynieria zarządzania, logistyka, prawo w biznesie, turystyka i rekreacja, zarządzanie) studiów licencjackich oraz trzy kierunki studiów inżynierskich (inżynieria zarządzania, logistyka, informatyka). Na studiach II stopnia prowadzone są cztery kierunki (finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie), trzy z nich (finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie) studenci mogą realizować jednocześnie z dobranymi tematycznie studiami podyplomowymi, co pozwala na zdobycie dwóch dyplomów w dwa lata. Uczelnia kształci w modelu tradycyjnym oraz dualnym. Na studiach jednolitych magisterskich prowadzony jest kierunek prawo a na studiach podyplomowych blisko 60 różnych kierunków.

WSB we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Dzięki aktywnej współpracy ze środowiskiem biznesowym jest ważnym uczestnikiem życia gospodarczego regionu.

  • URL copied!