GlobalLogic podpisał umowę o współpracy z Akademią Pomorską

W czasie konferencji „Kierunek Słupsk”, zorganizowanej przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w dniu 8 lutego 2023 roku, w budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego, doszło do podpisania ramowej umowy o współpracy pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku oraz firmą GlobalLogic, należącą do grupy Hitachi.

Współpraca pomiędzy GlobalLogic - jednym z globalnych liderów w dziedzinie inżynierii cyfrowej oraz Instytutem Nauk Ścisłych i Technicznych trwa od ponad roku i uwzględnia szereg aspektów. Obejmuje opiekę firmy nad kierunkiem studiów “Informatyka”, ścisłą współpracę przy tworzeniu nowego kierunku studiów “Informatyka przemysłowa”, a także współpracę przy rozwoju bazy laboratoryjnej w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W ramach dotychczasowych, realizowanych wspólnie inicjatyw, GlobalLogic organizował prezentacje dla studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku, przyjmował studentów na wizyty studyjne w koszalińskiej siedzibie firmy i współuczestniczył w tworzeniu nowego laboratorium technologicznego przeznaczonego dla kierunku “Informatyka przemysłowa”.

  • Wraz z podpisaniem umowy będziemy mogli zintensyfikować współpracę w zakresie tworzenia nowoczesnych form kształcenia w szeroko rozumianym obszarze transformacji cyfrowej. Dzięki temu możliwe będzie zdefiniowanie nowych przedmiotów, specjalności w ramach powstającego kierunku studiów. Wspólnym celem jest stworzenie mechanizmów pozwalających na kształcenie talentów i wzmacnianie potencjału regionalnego w obszarze kompetencji IT. GlobalLogic zatrudniając ok. 2 tysięcy specjalistów z dziedziny inżynierii oprogramowania w Polsce zainteresowany jest nie tylko poszukiwaniem i pozyskiwaniem wysokiej klasy talentów ale również chce aktywnie współuczestniczyć w tworzeniu warunków do kształtowania tych talentów. Udowadniamy to poprzez współpracę z kilkunastoma uczelniami wyższymi w Polsce oraz poprzez zaawansowane programy współpracy. Chcemy również wspierać ten proces blisko współpracując z Akademią Pomorską w Słupsku. Włączając się do wspólnego procesu kształcenia chcemy dokonywać trafnej ewaluacji sytuacji i tworzyć dopasowane programy kształcenia, wspólnego wnioskowania i realizacji projektów badawczych, wsparcia w realizacji prac dyplomowych. W dobie szybkiego postępu technologicznego i zmian wpływających na potrzeby organizacji działających w różnych sektorach, będziemy mogli tym samym umożliwić przyszłym specjalistom, już na poziomie studiów, zdobycie praktycznych umiejętności i poznanie realnych wyzwań projektowych, które spotkają później w ramach pracy w sektorze IT  - mówi Piotr Bartkiewicz z GlobalLogic.

Podpisania umowy dokonał Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP oraz Piotr Bartkiewicz, Dyrektor Oddziału GlobalLogic w Koszalinie.

 

 

 

  • URL copied!