GlobalLogic rozszerza współpracę z Wydziałem Elektrycznym ZUT

GlobalLogic oraz Wydział Elektryczny ZUT zawarły umowę o kontynuacji współpracy. Porozumienie zostało podpisane przez JM Rektora dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT, Dziekana WE prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmę oraz Dyrektorkę Oddziału Szczecińskiego w GlobalLogic Poland Małgorzatę Dróbkę. Umowa obejmuje współpracę m.in. w zakresie praktyk studenckich i staży absolwentów, nowoczesnych warunków kształcenia, nauki języków obcych, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz promocji studentów i absolwentów. Koordynatorem umowy ze strony WE ZUT jest dr inż. Piotr Lech z Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej.

W spotkaniu uczestniczył również Prodziekan ds. organizacji i rozwoju WE dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT, oraz przedstawiciele firmy GlobalLogic – Magdalena Plato-Skoczylas, Jakub Kurtysiak i Paulina Jastrzebska.

Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć współpracy w rozwoju nauki, techniki i technologii oraz realizacji zajęć w ramach programu Smart Start i cyklu otwartych wykładów dla studentów.

  • URL copied!