Hitachi finalizuje przejęcie GlobalLogic

Tokio, Japonia, 14 lipca 2021 r. — Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, „Hitachi”) ogłosiło dzisiaj, że zakończyło przejęcie GlobalLogic Inc. („GlobalLogic”) zgodnie z warunkami ostatecznej umowy podpisanej 31 marca 2021 r. Jak ogłoszono w komunikacie prasowym z dnia 31 marca, Hitachi Global Digital Holdings Corporation („HGDH”), amerykańska spółka zależna Hitachi, nabyła 100% wyemitowanych akcji GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. („GlobalLogic Worldwide Holdings”); spółka macierzysta GlobalLogic oraz GlobalLogic Worldwide Holdings i GlobalLogic stały się spółkami zależnymi należącymi w całości do HGDH.

Z ponad 21 000 specjalistami pracującymi w centrach inżynieryjnych i studiach projektowych na całym świecie, GlobalLogic specjalizuje się w zaawansowanej inżynierii cyfrowej, projektowaniu doświadczeń i usługach związanych z danymi, aby pomóc klientom przyspieszyć innowacje i rozwój nowych produktów i doświadczeń cyfrowych poprzez wspólne działania na skalę światową. Przejęcie GlobalLogic zwiększy zdolność Grupy Hitachi do realizacji strategii promowania Biznesu Innowacji Społecznych poprzez technologię cyfrową w celu rozwiązywania problemów, z którymi borykają się klienci i społeczeństwo. Ponadto Grupa Hitachi będzie mogła dalej przyspieszać cyfrową transformację infrastruktury społecznej w skali światowej poprzez globalną ekspansję swojej podstawowej działalności w zakresie rozwiązań cyfrowych Lumada.

Możliwości GlobalLogic w połączeniu z Lumada firmy Hitachi umożliwią GlobalLogic wdrożenie szerokiego wachlarza rozwiązań cyfrowych Hitachi na rynku globalnym oraz pomoc klientom i społeczeństwom w rozwiązywaniu ich problemów poprzez sprawne tworzenie aplikacji w chmurze. Ponadto firma Hitachi oczekuje, że współpraca między GlobalLogic i pięcioma sektorami Hitachi — IT, energia, przemysł, mobilność, Smart Life i jej działem systemów motoryzacyjnych (Hitachi Astemo) wniesie ogromną wartość do szerokiej gamy produktów, dodając zaawansowane technologie cyfrowe i tworząc nowe rozwiązania Lumada. Dzięki tym działaniom Hitachi i GlobalLogic będą współpracować, aby zająć się rosnącym rynkiem innowacji cyfrowych i promować globalną ekspansję działalności Lumada — realizując misję Hitachi polegającą na zwiększaniu wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej klientów, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach: Środowisko, Elastyczność, Bezpieczeństwo i Ochrona oraz przyczyniając się do tworzenia zrównoważonego społeczeństwa.

„Bardzo cieszymy się, że możemy powitać GlobalLogic w Grupie Hitachi”. Powiedział Toshiaki Higashihara, prezes i dyrektor generalny Hitachi Ltd. „Hitachi dąży do zostania światowym liderem w branży innowacji społecznych, przyspieszając cyfrową transformację infrastruktury społecznej poprzez połączenie innowacyjności zaawansowanej inżynierii produktów cyfrowych GlobalLogic i możliwości projektowania doświadczeń z niezawodnością, którą Hitachi wypracowała w krytycznych obszarach. Poprzez wspólne działanie z klientami na całym świecie, Hitachi i GlobalLogic będą współpracować w celu rozwiązania problemów, z jakimi boryka się społeczeństwo i klienci korzystający z Lumada oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ludzi poprzez skupienie się na trzech kluczowych obszarach: środowisko, elastyczność oraz bezpieczeństwo i ochrona”.

„Dołączenie do Grupy Hitachi stwarza wyjątkową okazję do połączenia możliwości technologii operacyjnej (OT), technologii informacyjnej (IT) i Internetu rzeczy/inżynierii cyfrowej pod jednym parasolem”. Powiedział Shashank Samant, prezes i dyrektor generalny GlobalLogic. „Jesteśmy podekscytowani połączeniem sił z Hitachi i chętnie wykorzystamy nasze talenty i doświadczenie w domenie i technologii cyfrowej, aby stworzyć innowacyjne wyniki dla naszych klientów i większą wartość dla społeczeństwa”.

O firmie Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, z siedzibą w Tokio w Japonii, koncentruje się na swoim Biznesie Innowacji Społecznych, który łączy technologię informacyjną (IT), technologię operacyjną (OT) i produkty. Skonsolidowane przychody firmy za rok podatkowy 2020 (zakończony 31 marca 2021 r.) wyniosły 8729,1 miliarda jenów (78,6 miliarda dolarów), przy 871 skonsolidowanych spółkach zależnych i ok. 350 000 pracownikach na całym świecie. Hitachi pracuje nad zwiększeniem wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej dla swoich klientów w sześciu dziedzinach: IT, energia, przemysł, mobilność, Smart Life i systemy motoryzacyjne za pośrednictwem Lumada – zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, usług i technologii Hitachi, które przekształcają dane w spostrzeżenia i napędzają innowacje cyfrowe.

Hitachi jest głównym partnerem COP26, odgrywającym wiodącą rolę w wysiłkach zmierzających do osiągnięcia zdekarbonizowanego społeczeństwa i stania się pionierem w dziedzinie zmian klimatycznych. Hitachi dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich lokalizacjach biznesowych do 2030 r. oraz do osiągnięcia 80% redukcji emisji CO2 w całym łańcuchu wartości firmy do 2050 r.

Hitachi-PR

Więcej informacji na temat Hitachi można znaleźć na stronie internetowej firmy pod adresem https://www.hitachi.com .

Kontakt dla mediów

Mizuki Matsumura
Hitachi, Ltd.
tel. +81 70 3852 6635
mizuki.matsumura.qc@hitachi.com

Yoichiro Nagayoshi
Hitachi, Ltd.
tel. +81 70 3811 5305
yoichiro.nagayoshi.wj@hitachi.com

  • URL copied!