Hitachi przejmuje GlobalLogic

Przejęcie przyspieszy cyfrową transformację infrastruktury społecznej na skalę globalną dzięki połączeniu zaawansowanych usług inżynierii cyfrowej GlobalLogic z portfolio Lumada firmy Hitachi.

TOKIO, 31 marca 2021 /PRNewswire/ — Spółka Hitachi, Ltd. ogłosiła dziś, że przejmie firmę GlobalLogic Inc., wiodącą amerykańską firmę świadczącą usługi inżynierii cyfrowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Przejęcie nastąpiło na podstawie ostatecznej umowy zawartej pomiędzy Hitachi Global Digital Holdings Corporation („HGDH”), amerykańską spółką zależną, SPC utworzoną przez HGDH w celu przeprowadzenia przejęcia oraz GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc., spółką macierzystą GlobalLogic. Transakcja jest uzależniona od spełnienia zwyczajowych warunków i uzyskania zgód regulacyjnych, a jej zakończenie spodziewane jest pod koniec lipca 2021 roku.

Hitachi oczekuje, że dzięki przejęciu zaawansowane możliwości inżynierii cyfrowej firmy GlobalLogic oraz jej solidna baza klientów, obejmująca największe firmy technologiczne, wzmocnią cyfrowe portfolio „Lumada”. Lumada to nazwa zaawansowanych rozwiązań i usług cyfrowych firmy Hitachi służących do przekształcania danych w spostrzeżenia, które napędzają cyfrową transformację infrastruktury społecznej. Hitachi Vantara LLC, amerykańska spółka zależna Hitachi, zajmująca się infrastrukturą cyfrową, zarządzaniem danymi i rozwiązaniami cyfrowymi, odgrywa kluczową rolę w napędzaniu rozwoju działalności Lumada na rynku globalnym.

Przejęcie zapewni synergię w pięciu sektorach działalności firmy Hitachi – IT, energia, przemysł, mobilność i Smart Life – oraz w sektorze systemów motoryzacyjnych (Hitachi Astemo) poprzez przyspieszenie zaawansowanej transformacji cyfrowej infrastruktury społecznej, takiej jak kolej, energetyka i opieka zdrowotna w skali globalnej. Poprzez działalność w zakresie innowacji społecznych, realizowaną w ramach współpracy z klientami, Hitachi dąży do zwiększenia wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej dla swoich klientów oraz do stworzenia zrównoważonego społeczeństwa.

GlobalLogic z siedzibą w Dolinie Krzemowej jest wiodącą firmą na szybko rozwijającym się rynku usług inżynierii cyfrowej. Zatrudniając ponad 20 000 specjalistów w 14 krajach, prowadzi studia projektowe i centra inżynierii oprogramowania na całym świecie.

GlobalLogic dysponuje zaawansowaną technologią inżynierii oprogramowania „chip-to-cloud”, a także doświadczeniem w projektowaniu i znajomością branży. Łącząc te możliwości, GlobalLogic pomaga klientom w tworzeniu nowych strumieni przychodów i wartości dodanej dla ich klientów poprzez projektowanie i rozwój innowacyjnego oprogramowania, które zasila produkty, platformy i doświadczenia cyfrowe. Firma posiada solidną bazę ponad 400 klientów, wśród których znajdują się liderzy rynku i znaczące marki z kluczowych branż, takich jak komunikacja, usługi finansowe, motoryzacja, opieka zdrowotna, nauki przyrodnicze, technologia, media i rozrywka oraz produkcja.

Inwestycje w transformację cyfrową (DX) rosną w szybkim tempie na całym świecie. Według organizacji IDC do 2022 roku 65% światowego PKB zostanie zdigitalizowane dzięki produktom i usługom przedsiębiorstw poddanych transformacji cyfrowej.

Ponadto, według Zinnov (firma badawczo-doradcza specjalizująca się w inżynierii produktowej i transformacji cyfrowej), całkowita wartość rynku inżynierii cyfrowej wzrośnie do 1,1 biliona dolarów amerykańskich do 2025 r., przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 19% (dane nie uwzględniają wpływu COVID-19).

Transformacja cyfrowa pozostaje priorytetem dla organizacji na całym świecie, a pandemia COVID-19 tylko zwiększyła zapotrzebowanie na nowe modele biznesowe oparte na danych, doświadczenia klientów i połączone ekosystemy. Jednak wielu organizacjom brakuje wiedzy i doświadczenia, aby zaprojektować i wdrożyć nowe platformy cyfrowe. Wyzwaniem dla nich jest również brak umiejętności wymaganych do tworzenia produktów cyfrowych oraz projektowania nowych modeli interakcji i doświadczeń cyfrowych, takich jak nowe cyfrowe sposoby robienia zakupów czy nowe modele dostarczania i otrzymywania opieki zdrowotnej. Z tego powodu zapotrzebowanie na usługi GlobalLogic szybko rośnie, a połączona organizacja ma większy dostęp do ogromnych możliwości rynkowych.

Hitachi promuje inicjatywy mające na celu przekształcenie i zapewnienie bardziej zaawansowanej i inteligentnej infrastruktury społecznej, takiej jak kolej i energia, przy użyciu technologii cyfrowych, aby osiągnąć status globalnego lidera w dziedzinie innowacji społecznych. W ramach średniookresowego planu zarządzania na rok 2021 firma Hitachi zobowiązała się do realizacji strategii polegającej na dokonaniu inwestycji o wartości 1 biliona jenów w sektorze IT, głównie za pośrednictwem Hitachi Vantara, w celu wzmocnienia potencjału cyfrowego, w tym produktów, rozwiązań, partnerstw, zdolności zarządzania i dostaw. GlobalLogic będzie integralną częścią i motorem wzrostu portfolio cyfrowych rozwiązań i usług Lumada firmy Hitachi.

Toshiaki Higashihara, prezes i dyrektor generalny Hitachi, mówi: Przejęcie GlobalLogic stwarza dla Hitachi nowe, ekscytujące możliwości rozszerzenia naszej oferty rozwiązań i usług Lumada, zapewnienia wartości klientom w ich podróży po cyfrowej transformacji oraz globalnego rozwoju naszej działalności Lumada. Synergia wiodącej firmy GlobalLogic w zakresie projektowania doświadczeń i innowacji z doświadczeniem Hitachi w dziedzinie IT, technologii operacyjnej i produktów pomoże nam zrealizować nasz cel, jakim jest zdobycie pozycji lidera innowacji w zakresie transformacji cyfrowej w infrastrukturze społecznej na całym świecie. Razem stworzymy nową wartość społeczną, środowiskową i ekonomiczną dla naszych globalnie rozwijających się klientów oraz podniesiemy jakość życia ludzi poprzez wkład w tworzenie zrównoważonego społeczeństwa.

Firmy w każdej branży przekształcają się dzięki technologii cyfrowej, aby lepiej angażować klientów, tworzyć nowe strumienie przychodów i napędzać lepszą jakość życia, mówi Shashank Samant, prezes i dyrektor generalny GlobalLogic. Mamy przed sobą ogromne możliwości i cieszymy się, że możemy wyruszyć w tę podróż z Hitachi, łącząc nasze wspólne umiejętności, technologie i obecność na rynku, aby dostarczać większą wartość naszym klientom, którzy przekształcają swoje firmy.

Oczekuje się, że przychody GlobalLogic osiągną poziom ok. 1,2 mld dolarów amerykańskich (ok. 129,6 mld jenów, po kursie 108 jenów za dolara amerykańskiego), a skorygowana marża EBITDA wyniesie ponad 20% w roku 2021 (w ujęciu jednostkowym, skorygowana o płatności w formie akcji i koszty jednorazowe). W przypadku uzyskania wysokiego profilu rentowności i silnej średniej rocznej stopy wzrostu przychodów celem GlobalLogic będzie osiągnięcie skorygowanej EBITDA na poziomie ponad 1 miliarda dolarów amerykańskich (ok. 108,0 miliardów jenów) do roku 2028.

HGDH i GlobalLogic Worldwide Holdings uzgodniły wartość kapitału własnego na poziomie 8,5 mld dolarów amerykańskich (ok. 918 mld jenów) przy wartości przedsiębiorstwa na poziomie 9,5 mld dolarów amerykańskich (ok. 1 026 mld jenów). Jest to odpowiednio około 37,4 razy więcej niż w 2021 roku i 29,4 razy więcej niż w 2022 roku oczekiwanej skorygowanej EBITDA i mieści się w przedziale obliczeniowym analizy firm konkurencyjnych przeprowadzonej przez Hitachi oraz metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Oczekuje się, że całkowity koszt przejęcia, w tym spłata oprocentowanego zadłużenia GlobalLogic, wyniesie 9,6 mld dolarów amerykańskich (ok. 1 036,8 mld jenów).

Hitachi przejmie GlobalLogic Worldwide Holdings w drodze fuzji z udziałem MergeCo H Global Inc. („SPC”), spółki zależnej utworzonej przez HGDH w celu przeprowadzenia transakcji. Przy tym przejęciu zastosowana zostanie „metoda odwróconego trójkąta”. SPC zostanie włączona do GlobalLogic Worldwide Holdings, która będzie spółką przejmującą. Po połączeniu spółek HGDH lub SPC przekaże środki pieniężne udziałowcom GlobalLogic Worldwide Holdings, po czym wszystkie znajdujące się w obrocie akcje GlobalLogic Worldwide Holdings zostaną unieważnione. Wszystkie akcje SPC posiadane przez HGDH zostaną zamienione na akcje zwykłe GlobalLogic Worldwide Holdings, spółki przejmującej. W ten sposób HGDH nabędzie 100% znajdujących się w obrocie akcji GlobalLogic Worldwide Holdings, spółki przejmującej, a GlobalLogic Worldwide Holdings i GlobalLogic staną się spółkami zależnymi należącymi w całości do HGDH.

Zamknięcie transakcji planowane jest na koniec lipca 2021 roku i jest uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków i uzyskania zgód regulacyjnych.

Spółka Credit Suisse Securities (USA) LLC pełniła rolę doradcy finansowego Hitachi na potrzeby transakcji, a Shearman & Sterling LLP pełniła rolę doradcy prawnego. Goldman Sachs & Co. LLC i J.P. Morgan Securities LLC działały jako doradcy finansowi, a Kirkland & Ellis LLP jako doradca prawny firmy GlobalLogic.

O Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), z siedzibą w Tokio, Japonia, koncentruje się na działalności w zakresie innowacji społecznych, która łączy technologie informatyczne (IT), technologie operacyjne (OT) i produkty. Skonsolidowane przychody firmy za rok podatkowy 2019 (zakończony 31 marca 2020 r.) wyniosły 8 767,2 mld jenów (80,4 mld dolarów amerykańskich), a zatrudniała ona około 301 000 osób na całym świecie. Hitachi wspiera innowacje cyfrowe w pięciu sektorach – mobilności, Smart Life, przemysłu, energii i IT – poprzez Lumada, zaawansowane rozwiązania cyfrowe, usługi i technologie Hitachi służące przekształcaniu danych w wiedzę w celu napędzania innowacji cyfrowych. Celem firmy jest dostarczanie rozwiązań, które zwiększają wartość społeczną, środowiskową i ekonomiczną dla klientów. Więcej informacji na temat Hitachi można znaleźć na stronie internetowej firmy pod adresem www.hitachi.com.

  • URL copied!