Industry 4.0 – ewolucja napędzana przez biznes i naukę

W rzeczywistości Industry 4.0 przedsiębiorstwa przekraczają kolejne granice, osiągając nieznane wcześniej poziomy efektywności. U podstaw czwartej rewolucji przemysłowej leżą ambicje i potrzeby organizacji, a także fundamenty stworzone dzięki efektywnej współpracy nauki i biznesu. Przekonywali o tym zaproszeni na 8. edycję meet-upu TOP500 Innovators i PAMI eksperci, w tym Piotr Krzysztofik, Prezes GlobalLogic Polska i Chorwacja.

W rzeczywistości Industry 4.0 przedsiębiorstwa przekraczają kolejne granice, osiągając nieznane wcześniej poziomy efektywności. U podstaw czwartej rewolucji przemysłowej leżą ambicje i potrzeby organizacji, a także fundamenty stworzone dzięki efektywnej współpracy nauki i biznesu. Przekonywali o tym zaproszeni na 8. edycję meet-upu TOP500 Innovators i PAMI eksperci, w tym Piotr Krzysztofik, Prezes GlobalLogic Polska i Chorwacja.

8. edycja meet-upu organizowanego przez stowarzyszenie absolwentów TOP500 Innovators, tym razem po raz pierwszy we współpracy z Polsko-Amerykańskim Mostem Innowacji, pozwoliła spotkać się przedstawicielom największych firm technologicznych, napędzających innowacje start-upów, organizacji prowadzących działania badawczo-rozwoje, a także naukowcom i studentom. Motywem przewodnim wrocławskiej konferencji, organizowanej pod hasłem „Beyond Imagination – when the innovation come true”, były marzenia na temat nowych technologii, rozpalające wyobraźnię i będące impulsem przemian w rozmaitych branżach.

Zmiany doskonale widoczne są w przechodzącym cyfrową transformację przemyśle, któremu poświęcono jeden z paneli. W interesującej dyskusji na temat kluczowych elementów rozwoju Industry 4.0, podczas której omawiano obecne i przyszłe rozwiązania technologiczne wpływające na przedsiębiorstwa i całe branże, udział wziął zaproszony w roli eksperta Prezes GlobalLogic Polska i Chorwacja, Piotr Krzysztofik.

Za nami trzy wielkie, mające spektakularne znaczenie dla losów świata, rewolucje przemysłowe. Obecnie mówimy o tej czwartej, związanej z cyfrową transformacją przedsiębiorstw, które w sposób praktyczny wykorzystują dostępne możliwości technologiczne. Widzimy, jak firmy z różnych branż ewoluują, zwiększając efektywność procesów biznesowych, łańcucha dostaw, usprawniając współpracę z partnerami i otwierając sobie nowe kanały sprzedaży – wyjaśnił.

Zdaniem eksperta, Industry 4.0 to jednak nie tylko zmiana na poziomie technologicznym, ale też i organizacyjnym.

Przedsiębiorstwa ewoluują także poprzez wewnętrzne przygotowywanie się do funkcjonowania w cyfrowym świecie. Uczą się skutecznie wykorzystywać cyfrowe możliwości, digitalizować produkty i usługi. Gdy więc mówimy o Przemyśle 4.0, powinniśmy w równym stopniu myśleć o zmieniających się modelach biznesowych, o zaawansowanych interfejsach, algorytmach, ale też i sensorach i czujnikach dostarczających ogromnej ilości danych pozwalających na ich analizę i dalsze wykorzystanie – podkreślił Prezes.

Industry 4.0 rozbudza wyobraźnię między innymi za sprawą technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję i przewidywanej automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach. To znalazło swoje odzwierciedlenie podczas prowadzonej przez ekspertów dyskusji. Dla wielu osób nowe rozwiązania technologiczne to nie tylko szansa, ale też zagrożenie, związane choćby z likwidacją stanowisk pracy. Na poziomie pojedynczych procesów decyzyjnych sztuczna inteligencja rzeczywiście bywa już dokładniejsza od człowieka, ale nim będzie w stanie uporać się ze złożonymi problemami, minie sporo czasu – przekonywał wraz z innymi ekspertami Piotr Krzysztofik. Paneliści zwracali uwagę na fakt, że tworząc procesy automatyzacji, kreujemy równocześnie nowe stanowiska pracy i dziedziny wymagające specjalistów o konkretnych kompetencjach.

Prezes GlobalLogic Polska i Chorwacja wspomniał również o znaczeniu bliskiej współpracy biznesu z nauką, która wpływa na rozwój technologiczny przemysłu i każdej innej branży.

Przykładem mogą być tutaj Niemcy, gdzie poświęcane są duże środki na inicjatywy naukowo-badawcze, a rząd aktywnie wspiera projekt Industry 4.0, uznając go za integralną część programu rozwoju państwa. W efekcie niemieckie firmy są obecnie często światowymi liderami w wielu branżach zaawansowanych technologicznie. Wyznaczają kierunek rozwoju w przemysłach motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym czy farmaceutycznym. A wszystko to dzięki rozbudowie zaplecza badawczego i zacieśnianie więzi pomiędzy nauką i biznesem – podkreślił.

Skalę zmian zachodzących w czwartej rewolucji przemysłowej Piotr Krzysztofik oceniał przez pryzmat wieloletnich doświadczeń GlobalLogic, która bierze udział w pracy nad produktami i przełomowymi rozwiązaniami technologicznymi w różnych branżach. Bliska współpraca, choćby z firmami z sektora automotive, pozwala nam wyraźnie dostrzec kierunek zachodzących zmian. Ich efektem jest m.in. nowy sposób postrzegania samochodu. Kiedyś tylko środek transportu, dziś jest platformą do komunikacji i interakcji ze światem. Dawniej przypisany do właściciela produkt, obecnie staje się usługą, z której korzystamy, jak nam wygodnie. Na pierwszy plan wysuwa się praktyczny wymiar stosowania dostępnych nam technologii, tak z punktu widzenia konsumentów, jak i rywalizujących na rynku organizacji – przekonywał uczestników panelu.

O GlobalLogic

GlobalLogic to lider w zakresie rozwoju cyfrowej transformacji produktu. Inżynierowie firmy kreują świat przyszłości, projektując i tworząc innowacyjne rozwiązania w obszarze nowych technologii dla branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, automatyzacji przemysłu, medycznej, bezpieczeństwa i aplikacji mobilnych. Na świecie od 17 lat, a w Polsce od 2015 roku, GlobalLogic realizuje projekty we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie i Zielonej Górze. Siedziba główna firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. Więcej na temat GlobalLogic: www.globallogic.com/pl/.

Kontakt dla mediów

Karolina Busz | PR & Communication Consultant | GlobalLogic
karolina.busz@globallogic.com
+48 515 855 484

  • URL copied!