Jak podchodzimy do ekologii? EKObarometr o polskiej gotowości do działania

Najnowszy EKObarometr, pokazuje, że Polacy są coraz bardziej zaniepokojeni stanem środowiska naturalnego w kraju. Wielu z nich wykazuje chęć i gotowość działania, by zapobiec dalszemu wzrostowi zaśmiecenia.

Zgodnie z wynikami raportu, niepokojące zjawiska przyrody zdają się przemawiać do nas z coraz większą siłą. 69% badanych dostrzega rosnącą liczbę śmieci w lasach, parkach czy też w swojej najbliższej okolicy i postrzega je jako istotny problem. Skala odpadów porzuconych w naturalnych zakątkach kraju staje się nie tylko widocznym świadectwem rosnącej konsumpcji dóbr, ale również alarmującym sygnałem o potrzebie zmian.

Woda, źródło życia, także w ostatnich latach stała się źródłem niepokoju. 64% badanych wskazuje na zanieczyszczone rzeki, jeziora i morze jako negatywne zjawisko, które przyciąga ich uwagę w kontekście ekologicznym. Traktujemy je jako wyraźne ostrzeżenie, że nawet najbardziej podstawowe zasoby przyrody nie są już wolne od negatywnego wpływu człowieka.

Jednak, choć świadomość problemów jest widoczna, ponad połowa ankietowanych nie zamierza reagować. Zaledwie 46% deklaruje chęć podjęcia działania, zgłaszając sytuacje wymagające interwencji odpowiednim organizacjom. To niewielki odsetek w obliczu rozmiarów wyzwań, z jakimi borykamy się jako społeczeństwo. Co kryje się za tą niechęcią do działania?

Może to wynikać z poczucia bezsilności wobec skali wyzwań, które widzimy na co dzień. Może też być efektem braku konkretnych narzędzi i środków, by w praktyce działać na rzecz ochrony środowiska. Zwraca na to uwagę Joanna Bożek, koordynatorka projektu ekologicznego EcoHike w GlobalLogic, która podkreśla, że warto o ekologii myśleć w mniejszej skali i skupiać się nawet na najbliższym otoczeniu. - Teraz, gdy napotkamy na swojej drodze śmieci, wystarczy, że wyciągniemy telefon i zrobimy zdjęcie, dodamy opis i zgłosimy problem przez aplikację. Oczywiście są śmieci, które można łatwo posprzątać, ale czasami napotkamy na swojej drodze porzuconą kanapę czy elementy samochodu. Wtedy również pomoże nam program na telefonie. Dzięki zaznaczeniu takiego znaleziska odpowiednie organizacje mogą podjąć działania w celu usunięcia wielkogabarytowego odpadu, który w żadnym wypadku nie powinien tam się znajdować – zauważa ekspertka.

Sukces inicjatyw społecznych, jak ruchy zero waste czy akcje sprzątania terenów naturalnych, pokazuje, że świadomość sytuacji i chęć działania rośnie. Polacy mają potencjał, by stać się liderami w dziedzinie ekologii – potrzebują tylko drobnego wsparcia technologicznego i pomocy w organizacji.

Edukacja odgrywa tu kluczową rolę. Świadomość skutków naszych działań i umiejętność rozpoznawania problemów to pierwszy krok do zmiany. Nawyk segregacji śmieci, ograniczenia plastiku, wybierania eko-produktów - to małe kroki, które każdy z nas może podjąć na co dzień. Za nimi idą takie aktywności, jak zaangażowanie w zgłaszanie przypadków zanieczyszczania środowiska podczas weekendowych wyjazdów, wakacyjnych spacerów czy nawet codziennych podróży do pracy lub z dziećmi szkoły.

- Mamy największą szansę od pokoleń, by zadbać o czystą Polskę. Wiele osób bierze sobie do serca kwestię środowiska naturalnego, bo wie, że to działanie nie tylko dla dobra planety, ale też nas samych oraz przyszłych pokoleń. Dostępność takich rozwiązań jak EcoHike sprawia, że teraz każdy z nas może mieć moc sprawczą, która zmieni sytuację w najbliższej okolicy. Od czystszych miast, szlaków, parków i rzek dzieli nas dziś tylko jeden klik – zauważa Joanna Bożek.

Raport EKObarometr wskazuje na potrzebę zwiększonej aktywności społeczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska. To wyzwanie nie tylko dla rządów czy organizacji ekologicznych, ale dla każdego z nas. Może to być szansa na przekształcenie Polski w kraj, który nie tylko zdaje sobie sprawę z problemów, ale również podejmuje aktywne działania, aby je rozwiązać. Czy jesteśmy gotowi na tę zmianę? Odpowiedź leży w naszych codziennych wyborach i działaniach, które kształtują naszą przyszłość.

Więcej o projekcie EcoHike: https://www.globallogic.com/pl/key-projects/ecohike/


Źródło: reporterzy.info

  • URL copied!