Krzemowy Koszalin

share

Krzemowy Koszalin


Ponad 9 000 kilometrów dzieli Koszalin i słynną Dolinę Krzemową, która od lat stanowi centrum technologicznych innowacji. Dla studentów Politechniki Koszalińskiej dystans ten nie ma jednak znaczenia – dzięki bliskiej współpracy uczelni i firm z sektora IT mogą zdobywać praktykę i poznawać najnowsze technologie rodem z Silicon Valley już w trakcie nauki. 

Wymagający sektor IT

Praca w sektorze IT oferuje wiele możliwości i pozwala znacznej grupie specjalistów realizować swoje pasje związane z projektowaniem i tworzeniem innowacyjnych rozwiązań. Jak żadna inna, zapewnia dużą dozę kreatywnej swobody i dostęp do najnowszych technologii. Jest jednak przy tym bardzo wymagająca. Szybki postęp sprawia, że osoby zatrudnione w sektorze IT muszą cały czas trzymać rękę na pulsie i inwestować w swój rozwój. Nie tylko w kontekście umiejętności technicznych czy jednoznacznie kojarzących się z pracą programisty. Niezwykle ważne jest, co potwierdza analiza porównawcza sektora IT przeprowadzona niedawno przez profesora Antoniego Wilińskiego z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Łukasza Kupracza, doktoranta na Politechnice Koszalińskiej i Program Directora w GlobalLogic, zadbanie o umiejętności miękkie, które odgrywają kluczową rolę w zespołach realizujących projekty informatyczne. Poszukiwani i cenieni są zwłaszcza inżynierowie o rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych, którzy potrafią przekazywać wiedzę i sprawnie komunikować się z innymi.

Praktyczna wiedza dla studentów IT

Jak przygotować się do pracy w tak wymagającym środowisku? Nie jest to zadanie łatwe, dlatego placówki edukacyjne wspierają studentów specjalistycznych kierunków, nawiązując bliską współpracę z firmami IT, które posiadają wiedzę i odpowiednie zasoby. Przykładem takiej relacji jest ta Politechniki Koszalińskiej i GlobalLogic. Realizowany wspólnie szeroki program zapewnia studentom informatyki bliski kontakt z wykwalifikowanymi specjalistami oraz nowymi technologiami. Pracownicy oddziału GlobalLogic w Koszalinie nie tylko angażują się w prowadzenie zajęć czy opiekę nad stażystami, ale również wpływają na proces dydaktyczny. Przy ich udziale tworzone są nowe ścieżki nauczania oraz uaktualniane te już istniejące – tłumaczy Piotr Bartkiewicz, Head of Delivery Center/AVP w GlobalLogic Koszalin. W ten sposób osoby zdobywające wiedzę mogą poznawać rozwiązania i technologie, z którymi będą mieć rzeczywiście kontakt w pracy zawodowej. Przykładem jest powstała przy udziale członków naszych zespołów specjalność „Inżynieria Testowania Oprogramowania”, która otwiera nowe ścieżki kariery przed studentami – dodaje. 

Doświadczeni inżynierowie angażują się w szerokie spektrum działań dydaktycznych skierowanych do studentów szukających okazji na pogłębienie wiedzy w ramach konkretnego profilu informatycznego. Osoby kontynuujące naukę mogą pogłębiać wiedzę podczas kursów w ramach programu SDP (Student Development Program), które są organizowane w taki sposób, by uczestnicy mogli z nich wynieść praktyczne umiejętności dotyczące zarządzania jakością czy programowania w językach Java, C# lub C/C++. Studenci otrzymują również liczne szanse, by w ramach specjalizacji przygotować się do wykonywania konkretnych zawodów, jak inżynier oprogramowania czy inżynier ds. jakości oprogramowania. Umożliwia to opracowany charakter zajęć. Poza wiedzą teoretyczną zainteresowani realizują program ćwiczeń i laboratoriów, gdzie mogą sprawdzić zdobytą wiedzę. Taka formuła przynosi najlepsze rezultaty, co widać na przykład po przedmiocie „Bazy danych noSQL”, którego program umożliwia przyszłym programistom świadomy wybór repozytorium danych na potrzeby konkretnego projektu informatycznego. Repozytoria danych są obecnie składnikiem prawie każdego projektu informatycznego, niezależnie od sektora czy zastosowania, tak więc stanowią fundament pracy w zawodzie i jeden z podstawowych zakresów wiedzy, które przyszli programiści powinni znać – zauważa Rafał Bąk, Senior Project Manager w GlobalLogic.

Specjaliści z firm otaczają również opieką osoby piszące prace inżynierskie. W przypadku GlobalLogic w tego rodzaju mentoring zaangażowało się ostatnio dziewięciu pracowników, oferując studentom merytoryczną pomoc pozwalającą zweryfikować założenia pracy, lepiej zrozumieć technologię czy rozwiązać napotkane problemy. 

Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem

Usus magister est optimus – już w antycznym Rzymie znano i doceniano znaczenie praktyki w rozwoju człowieka, co potwierdzają te słowa Juliusza Cezara. Obecnie młodzi ludzie z reguły zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe w ramach programów stażowych, których głównym celem jest, co pokazuje przykład działań podejmowanych wspólnie przez Politechnikę Koszalińską i GlobalLogic, zapoznanie uczestników z procesami biznesowymi, technologiami i etapami rozwoju oprogramowania. Studenci dołączają do projektów komercyjnych zgodnie z zadeklarowanym podczas rozmowy kwalifikacyjnej profilem wiedzy i technologii, którą chcą poznawać – mówi Rafał Bąk. Wielu z nich otrzymuje później oferty pracy i możliwość kontynuowania kariery w organizacji. Tak rozpoczynała swoją wieloletnią, trwającą do dzisiaj przygodę z IT liczna grupa obecnych pracowników GlobalLogic Koszalin – dodaje.

Ścieżka edukacyjna nie kończy się jednak w momencie ostatniego dnia stażu. W sektorze IT regularnie pojawiają się nowe technologie, rozwiązania czy trendy, więc specjaliści muszą nieustannie poszerzać swoje umiejętności i doskonalić je. Dlatego tak istotne i powszechnie cenione są wprowadzane przez firmy z branży IT wewnętrzne systemy edukacyjne. To one przyciągają inżynierów i programistów, którzy wiedzą, że nauka nie kończy się na studiach, a certyfikaty i szkolenia stanowią niezbędny element ich rozwoju zawodowego. W GlobalLogic odpowiedziano na te potrzeby kadry, tworząc własne, wewnętrzne akademie, w których mogą doszkalać się osoby szukające wiedzy z danego zakresu. Na tej zasadzie działają m.in. Wireless Academy, Java Academy czy Testers Academy. 

Takie podejście, uwzględniające ciągły rozwój specjalistów i bliską współpracę firm oraz placówek edukacyjnych, wyróżnia cały sektor IT. Próżno szukać podobnych praktyk w innych branżach. Współpraca z Politechniką Koszalińską jest ważnym elementem strategii biznesowej Delivery Center Koszalin. Ponad połowa pracowników oddziału w Koszalinie angażuje się w różnego rodzaju działania organizowane wspólnie z uczelnią – mówi Piotr Bartkiewicz. Jednocześnie pozwala mieszkańcom niewielkiego ośrodka, jakim jest Koszalin, rozwijać swoją karierę zawodową w miejscu pochodzenia, bez konieczności wyjeżdżania do największych miast Polski czy nawet za granicę. Mogą oni pracować przy zaawansowanych i innowacyjnych projektach, nie opuszczając rodzinnych stron – dodaje. 

W ten sposób polscy studenci zyskują wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą później odnosić kolejne sukcesy zawodowe w Polsce i na świecie. Korzystając z możliwości oferowanych przez blisko współpracujące uczelnie i firmy IT, stawiają ważne pierwsze kroki. I nie ma dla nich znaczenia, że Dolina Krzemowa geograficznie leży tak daleko.