Przemysł napędzany technologiami

Przemysł napędzany technologiami 

_________________________________________________________________________________

Jaka branża wyznacza trendy i najchętniej sięga po nowe technologie? Niewiele osób w odpowiedzi na to pytanie wskazałoby przemysł i produkcję. Tymczasem to właśnie ten sektor wciąż zacieśnia relacje z branżą IT i inwestuje w badania oraz rozwój.

_________________________________________________________________________________

Cyfrowe innowacje przemysłu pod okiem firm IT

2020 rok przyniósł dla wielu sektorów największe wyzwania od lat. Podkreślił jednocześnie znaczenie cyfrowej transformacji i wykorzystywania nowych technologii w biznesie. Zyskała na tym branża IT, która w tym skomplikowanym czasie stanowiła dla wielu sektorów potrzebne wsparcie, oferując poszukiwane wiedzę i rozwiązania. 

W dzisiejszej rzeczywistości postęp jest konieczny i nieunikniony. Tylko organizacje idące z duchem czasu są w stanie umacniać pozycję na rynku, walczyć o uwagę coraz bardziej wymagających klientów czy w ogóle utrzymywać dotychczasowy poziom konkurencyjności. Widać to po fabrykach, które w ciągu kilku dekad zmieniły się nie do poznania. W XXI wieku są już zautomatyzowane, efektywnie wykorzystują dane i na szeroką skalę wdrażają cyfrowe bliźniaki, sztuczną inteligencję oraz rozwiązania IoT. Często wyznaczają przy tym trendy dla całego świata, pokazując m.in., jak można umiejętnie budować fundamenty współpracy robotów oraz zatrudnianych specjalistów.

Tam, gdzie pojawiają się technologie, przedsiębiorstwa szybko odczuwają znaczące korzyści. Rośnie wydajność i bezpieczeństwo, a jednocześnie obniżane są koszty – komentuje Marek Matysiak, Head of Division - Engineering w GlobalLogic. Oprogramowanie do automatyzacji przemysłu uwalnia potencjał biznesowy firm, które mogą również skutecznie uporać się z najczęstszymi wyzwaniami w sektorze, jak kosztowne przestoje i niespodziewane awarie – dodaje. Koresponduje to z potrzebami klientów i partnerów biznesowych, którzy wymuszają zmiany. Nie można też jednak zapominać o wymogach cywilizacyjnych. Idea zrównoważonego rozwoju zajmuje istotne miejsce w strategii każdej organizacji i wpisuje się w ogólny trend zmniejszania śladu węglowego, dbania o środowisko naturalne czy bardziej świadomego dysponowania zasobami.

Cyfrowy świat przemysłu

W marcu 2021 roku produkcja przemysłowa w Polsce osiągnęła, według danych GUS, najwyższy poziom w historii. Jej rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie skutecznie implementowane technologie. To właśnie w cyfrowych rozwiązaniach technologicznych 30% przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu Smart Industry Polska 2020, widzi niezbędny składnik sukcesów firmy w ciągu kolejnych trzech lat. Warto jednak zwrócić uwagę, że pozostałe, częściej wymieniane elementy, również są blisko powiązane z sektorem IT i unowocześnianiem organizacji za pomocą technologii. Bez nich redukcja kosztów, poprawa wydajności procesów czy jakości produktów może nie być możliwa lub stać się dużo trudniejsza do osiągnięcia. 

Zbudowanie takiej świadomości wśród osób decyzyjnych w firmach przemysłowych, a w dalszej perspektywie bezpośrednie wsparcie tych przedsiębiorstw we wdrażaniu zmian i przeprowadzaniu cyfrowej transformacji, leży po stronie partnerów z sektora IT. Widać to po wynikach organizacji, które zostały sklasyfikowane jako najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego, budowlanego i produkcji w 2020 roku w raporcie „Computerworld 2020”.

Bliska współpraca firm IT, posiadających odpowiednie kompetencje i wiedzę, z przedsiębiorstwami przemysłowymi przekłada się na dynamiczny rozwój całej branży, która często jako pierwsza stawia na nowe rozwiązania technologiczne. Próżno szukać innych obszarów, w których robotyka i automatyzacja są równie zaawansowane, a pojęcie łączenia światów rzeczywistego i cyfrowego nabiera tak realnych kształtów. Widzimy to każdego dnia, realizując projekty dla klientów o najróżniejszej skali działania – zauważa Marcin Zając, Director - Engineering w GlobalLogic, a więc organizacji, która już po raz trzeci z rzędu zajęła pierwsze miejsce we wspomnianym rankingu. 

Zauważalne korzyści wynikające z implementacji nowych technologii wpływają na wzrost przemysłu 4.0. Tempo zmian z każdym rokiem rośnie, a wraz z nim zacieśniają się więzi łączące branże przemysłową i IT.

Badania i rozwój w przemyśle

Jak podaje Eurostat, Polska jest jednym z krajów o największym wzroście nakładów na badania i rozwój w ostatnich latach. Obejmuje to również inwestycje wpływające na ewolucję przemysłu, który dzięki cyfrowej transformacji może lepiej odpowiadać na potrzeby partnerów biznesowych i klientów w XXI wieku, a jednocześnie działać bardziej ekologicznie i rozsądniej gospodarować zasobami. Przyszłość przemysłu to niezmiennie szybkość i efektywność, ale również większe bezpieczeństwo pracowników i dbałość o środowisko. Znalezienie złotego środka będzie możliwe jedynie dzięki nowym technologiom, jak digital twin, smart czujniki czy inteligentne roboty, oraz postępującej cyfrowej transformacji – podsumowuje Marek Matysiak, Head of Division - Engineering w GlobalLogic.

_________________________________________________________________________________

Jeżeli szukasz nowego partnera specjalizującego się w inżynierii oprogramowania zapytaj nas, jak możemy pomóc Twojej firmie. Zapraszamy do kontaktu!
  • URL copied!