Specjaliści IT z Krakowa zmieniają globalny sektor finansowy

Bezpieczeństwo i wygoda. Organizacje działające w sektorze finansowym funkcjonują w bardzo wymagającej rzeczywistości rynkowej, w której klienci i kontrahenci oczekują od nich w równym stopniu szybkiej adaptacji najnowszych rozwiązań technologicznych, co dbania o najwyższą jakość bezpieczeństwa. Proces cyfrowej transformacji takich firm wymaga szczególnych kompetencji. Coraz częściej w ich poszukiwaniu przedsiębiorstwa kierują swoje kroki do Polski, a przede wszystkim mogącego pochwalić się dużą liczbą specjalistów Krakowa.

Przyzwyczajeni do określonych wygód klienci żyją na granicy światów cyfrowego i realnego. Czerpią garściami z możliwości nowych technologii i mają konkretne oczekiwania, które napędzają zmiany w organizacjach. Nie inaczej jest w sektorze finansowym, który od lat stara się dynamicznie reagować na zmiany i samodzielnie kreować trendy. Widać to w tempie rozwoju i adaptacji rozwiązań dotyczących płatności elektronicznych, poprzez ciągle upraszczane procedury, wdrażane rozwiązania w chmurze i rozwijane pod względem funkcjonalności aplikacje finansowe. Firmy inwestują w rozwiązania zwiększające jakość obsługi klienta poprzez automatyzację i dedykowane narzędzia do samodzielnego zarządzania finansami, a jednocześnie robią wszystko, by zadbać o najwyższą jakość ochrony posiadanych zasobów.

Postępująca cyfrowa transformacja sektora finansowego niesie ze sobą szereg wyzwań, z którymi pomagają mierzyć się organizacjom specjaliści IT. Od lat istotną rolę odgrywają w tym aspekcie inżynierowie z Polski.

Krakowska szkoła IT

Województwo małopolskie jest pod względem liczby specjalistów IT drugim największym ośrodkiem w Polsce – to tutaj znajduje się 18% branżowych ekspertów*. Większość z nich działa na terenie Krakowa, biorąc aktywny udział w zaawansowanych technologicznie projektach, w których mogą w pełni wykorzystać swoje kompetencje. Przykładem jest tutaj krakowski oddział GlobalLogic, który blisko współpracuje z Bottomline Technologies, amerykańskim innowatorem, który od trzydziestu lat zmienia światowy rynek finansowy za sprawą nowych technologii. Realizowane wspólnie od sześciu lat projekty pomagają tysiącom firm z dziewięćdziesięciu dwóch państw zmienić dotychczasowe skomplikowane transakcje finansowe w prostsze, bezpieczniejsze i bardziej inteligentne.

Wiedza i doświadczenie polskich specjalistów IT są widoczne zarówno w realizowanych projektach, jak i poprzez wykorzystywane przez nich na co dzień technologie. Polacy odpowiadają m.in. za stworzenie rozwiązań, które unifikują zróżnicowane formaty oraz protokoły i umożliwiają pełną integrację istniejących standardów przesyłania danych, tworząc kompleksowe centrum komunikacji dla SWIFT i innych sieci. W Krakowie rozwijana jest największa sieć płatności elektronicznych B2B, przez którą przepływa ponad 200 miliardów dolarów rocznie dla ponad 385 000 organizacji członkowskich. Stosowane rozwiązania umożliwiają użytkownikom przejście z transakcji papierowych na elektroniczne i dostęp on-line do kompletnych informacji na temat płatności i przekazów pieniężnych za pomocą innowacyjnego rozwiązania w chmurze.

Jednocześnie oddział GlobalLogic, w ramach współpracy z Bottomline Technologies, tworzy zaawansowane rozwiązania w zakresie cyberprzestępczości i zarządzania ryzykiem, oparte na inteligentnej i adaptacyjnej platformie. W ramach tego projektu wykorzystywane jest uczenie maszynowe (Machine Learning), by analizować zachowania użytkowników w czasie rzeczywistym i zapobiegać oszustwom nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach.

Nieustanny rozwój – w każdym aspekcie

Potrzeby i oczekiwania organizacji z sektora finansowego wymuszają nieustanne poszukiwanie nowych, jeszcze skuteczniejszych i efektywniejszych rozwiązań technologicznych. Dlatego tak istotną rolę pełni ciągły rozwój kompetencji specjalistów IT odpowiedzialnych za nowatorskie projekty. W przypadku krakowskiego oddziału GlobalLogic, firma dba o to, delegując jako wsparcie dla inżynierów certyfikowanych Scrum Masterów, Scrum Managerów i Agile Coachów. Nowi pracownicy są efektywnie wdrażani w realizowane projekty dzięki dobrze zdefiniowanej procedurze onboardingu i Agile Training. Każdy specjalista może korzystać z szerokiego zakresu szkoleń i certyfikacji Agile, poszerzając wiedzę na temat najlepszych praktyk z obszaru zwinnego zarządzania projektami i rozwijając się nie tylko w obszarze technicznym.

W rozwoju ekspertów z branży IT kluczową rolę odgrywa też czynnik ludzki, o czym w wielu organizacjach zdaje się zapominać. Działając na rzecz sektora finansowego, niezbędne jest pozostawanie w bliskim kontakcie z realizowanymi projektami i nowymi trendami. Także i w tym aspekcie współpraca GlobalLogic z Krakowa i Bottomline Technologies może uchodzić za wzór. Polscy inżynierowie nie tylko są w pełni zaangażowani w procesy decyzyjne we wszystkich obszarach realizowanych projektów, ale również uczestniczą regularnie w wydarzeniach IT, by rozwijać kompetencje i móc wymieniać się doświadczeniami. Swobodny przepływ wiedzy i pomysłów pozwala lepiej odpowiadać na potrzeby firm z branży finansowej, które starają się nadążyć za tempem zmian na świecie.

Krakowscy przewodnicy po świecie cyfrowych zmian

Cyfrowa transformacja sektora finansowego stawia przed organizacjami szereg wyzwań i wymusza niejako przewidywanie przyszłości. Chcąc nadążyć za zmianami, banki i instytucje finansowe szukają ekspertów z sektora IT, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Od kilku lat ich pierwszym wyborem często jest Polska. Na światowej mapie jasnym i istotnym punktem jest przede wszystkim Kraków, gdzie najwyższej klasy inżynierowie realizują zaawansowane projekty już od wielu lat, wydatnie wpływając na naszą wygodę i bezpieczeństwo naszych finansów.

*Raport z badania branży IT 2019 autorstwa redakcji portalu Bulldogjob.pl

  • URL copied!