Sztuczna inteligencja i potencjał ludzki: rozwój w miejscu pracy jutra

Automatyzacja i technologia są od dawna wykorzystywane do usprawniania realizacji ludzkich zadań. Współcześnie drogę do tego rodzaju transformacji torują możliwości, jakimi dysponuje sztuczna inteligencja. Automatyzując wykonywanie rutynowych, prozaicznych zadań, sztuczna inteligencja stworzy zarazem bardziej satysfakcjonujące środowisko, w którym jednostki będą stale stawać przed wyzwaniem urzeczywistnienia swojego pełnego potencjału i znalezienia głębszego celu w pełnionych rolach. Aby dowiedzieć się, jak stosować sztuczną inteligencję i dlaczego firmy muszą odnaleźć równowagę między sztuczną inteligencją a wkładem ludzkim, przeprowadziliśmy rozmowę z Heather Oxley, Chief People Officer w GlobalLogic.

Business Insider: Żyjemy w epoce sztucznej inteligencji, w której technologia stale się rozwija i święci sukcesy w wielu dziedzinach. Jakie umiejętności powinni posiadać pracownicy w tych realiach?

Heather Oxley: Ten ogromny skok, jaki dokonuje się za sprawą sztucznej inteligencji, będzie sprawdzianem zdolności strategicznego podejścia do budowania umiejętności, a także do technologii. Mamy teraz dostęp do tak wielu informacji na wyciągnięcie ręki. Dysponujemy również potencjałem budowania wiedzy specjalistycznej w kilku różnych obszarach. To daje to szansę na poszerzenie zakresu pełnionych ról i perspektyw.

Umiejętności związane z danymi będą odgrywać kluczową rolę z punktu widzenia sukcesu w społeczeństwie opartym na sztucznej inteligencji – chodzi o zrozumienie tego, jakiego rodzaju danych potrzebują maszyny napędzane sztuczną inteligencją, gdzie można je znaleźć i jak z nich korzystać. Możliwości uczenia się i rozwoju w zakresie zdolności korzystania z danych, wraz z praktycznym, bezpośrednim doświadczeniem, będą miały fundamentalne znaczenie dla zdobycia niezbędnych umiejętności i wiedzy.

Poza wszystkimi swoimi magicznymi zdolnościami, które pokazała nam sztuczna inteligencja, nieustannie słyszymy także o uprzedzeniach i iluzjach, do jakich może ona prowadzić. Kluczową, wymagającą rozwoju umiejętnością będzie krytyczne myślenie, które ułatwi przeciwdziałanie tym uprzedzeniom i niwelowanie ich wpływu – prowadząc do lepszego procesu podejmowania decyzji.

I oczywiście, niezależnie od tego, jak zaawansowana będzie sztuczna inteligencja, kreatywność pozostanie wyłącznie ludzką zdolnością, która zawsze będzie pożądana i potrzebna. Choć maszyny mają po swojej stronie szybkość, naszą przewagą jest zdolność generowania oryginalnych pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów, a także chęć eksperymentowania z niekonwencjonalnymi koncepcjami.

Czy sztuczna inteligencja może być jednym z podstawowych elementów definiujących efektywne miejsce pracy, gdzie pracownicy są traktowani podmiotowo?

Miejsce pracy, w którym odnosi się sukcesy, jest oparte na kulturze organizacji. Oprócz celowości i wrażliwości potrzebne są w nim bezpieczeństwo, szacunek, współpraca, różnorodność, wspólnotowość i włączenie, tak aby zapewnić podmiotowe traktowanie pracowników na zasadzie równości.

Pracownicy i kandydaci oczekują miejsc pracy zgodnych z ich przekonaniami i wartościami. Na rynku pracy, na którym firmy borykają się z niedoborem kompetentnych pracowników, liderzy muszą zastanowić się, w jaki sposób budować kulturę jednoczącą ludzi wokół wspólnej sprawy – taką kulturę, na której im zależy.

Współcześni pracownicy chcą także mieć świadomość, że zmieniają coś w swoich firmach i że docenia się ich wartość. Współpracując z narzędziami sztucznej inteligencji, pracownicy mają więcej czasu, aby skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, które wymagają kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i inteligencji emocjonalnej – czyli cech, w których przodują ludzie. Ten dodatkowy czas pozwala im też skupić się na pracy zgodnej z ich pasjami i mocnymi stronami. Daje także jednostkom siłę do podejmowania bardziej wymagających i stymulujących intelektualnie zadań, sprzyjając poczuciu rozwoju osobistego i wzrostu.

Jak ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy zachowaniem wpływu człowieka a wykorzystaniem możliwości sztucznej inteligencji w zakresie zwiększania wydajności?

W miarę rozprzestrzeniania się sztucznej inteligencji cechy, które czynią nas ludźmi, stają się coraz ważniejsze, a nacisk zostaje przeniesiony z wykonywania przyziemnych zadań na wykorzystywanie naszych zdolności poznawczych do podejmowania decyzji, planowania strategicznego i kreatywnego myślenia.

Wszyscy pragniemy osobistych interakcji, które mogą zapewnić tylko ludzie – te więzi sprzyjają zaufaniu i współpracy, czego sama technologia nie jest w stanie odwzorować. W związku z tym technologię i sztuczną inteligencję należy postrzegać jako czynniki zwiększające możliwości, a nie zamienniki.

Jednym z obszarów, w których współpraca człowieka i sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie, są kwestie różnorodności i włączenia, szczególnie podczas procesu rekrutacji. Chociaż algorytmy sztucznej inteligencji można wytrenować tak, aby zachowywały bezstronność, opcja ta nie jest niezawodna. Uprzedzenia wciąż bowiem mogą się wkraść, gdy nie będą dokładnie monitorowane czy kontrolowane.

Czy sztuczną inteligencję powinno się stosować w innych aspektach niż podnoszenie wydajności? Jakie inne korzyści dla miejsca pracy niesie ze sobą jej zastosowanie?

Wydajność to szerokie pojęcie opisujące jedną z wielu korzyści, jakie sztuczna inteligencja może wnieść do miejsca pracy. Ma ona jednak znacznie szerszy wpływ, oddziałując na dobrostan i zaangażowanie pracowników.

Dzięki sztucznej inteligencji, która jest w stanie poradzić sobie z bardziej powtarzalnymi zadaniami, pracownicy mają dodatkowy czas, by skupić się na kreatywnej, złożonej i naprawdę wpływowej pracy, dzięki czemu mają większe poczucie celu, pracując nad tym, co ich ekscytuje. Otwiera to również przed pracownikami jeszcze więcej szans na wykorzystanie kreatywności przy rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wyzwania biznesowe.

Rośnie rola platform motywacyjnych w firmach z różnych branż. Dlaczego są one dziś tak ważne?

Gdy dbamy o siebie i nasze zespoły, każdy aspekt naszej działalności niewątpliwie się poprawia. Zdrowie psychiczne pracowników na całym świecie uległo ogólnemu pogorszeniu z różnych powodów, takich jak spędzanie większej liczby godzin w pracy w celu sprostania wymogom produktywności czy też możliwość "podłączenia się" z dowolnego miejsca w dowolnym czasie dzięki usprawnionej technologii. Właśnie w tym miejscu w grę wchodzą platformy – poprawa dobrostanu nie ma szkodliwego wpływu na produktywność. Pozwala ona raczej pracownikom osiągnąć ich maksymalną wydajność.

W tym roku w GlobalLogic nawiązaliśmy współpracę z Thrive Global, platformą technologiczną, która motywuje ludzi do zmiany zachowań. Oferuje ona poparte naukowo rozwiązania, a także proste, wykonalne w praktyce mikrokroki, których celem jest zmniejszenie poziomu stresu, budowanie odporności psychicznej, wykształcanie lepszych nawyków oraz wzmacnianie zespołów. Jest to przykład działań, jakie podejmujemy, aby poprawić stan zdrowia i poziom produktywności naszych pracowników. Możemy bowiem wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafimy, tylko wtedy, gdy jesteśmy w najlepszej formie psychicznej.

Umożliwienie ludziom jak najlepszej pracy czy też zapewnienie im autonomii i uprawnień do podejmowania decyzji mają kluczowe znaczenie dla utrzymania w firmie silnych, wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników. Tworząc klimat wsparcia psychicznego, poczucia celu, dobrej kondycji finansowej oraz wartościowych więzi, liderzy mogą zapewnić podstawy dobrostanu pracowników pozwalające im dobrze się rozwijać.

O czym – z Pani perspektywy – należy pamiętać, myśląc o wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji w firmie?

Powiedziałabym, że przy wprowadzaniu generatywnej sztucznej inteligencji do dowolnego obszaru funkcjonalnego organizacji priorytetem powinno być utrzymanie czynnika ludzkiego. Automatyzacja jest potencjalnie nieocenionym sposobem zyskania dodatkowego czasu umożliwiającego skupienie się na innych priorytetach. Liderzy mogą przy tym wykorzystać tę okazję i ponownie zainwestować zdobyty czas w specjalne formy rozwoju zawodowego pracowników, wspierające ich na przykład w budowaniu kariery.


Źródło: businessinsider.pl

  • URL copied!