Thales rozpoczął negocjacje w sprawie sprzedaży działu systemów transportu naziemnego (GTS) firmie Hitachi Rail

_________________________________________________________________________________

Thales (Euronext Paris: HO) i Hitachi Rail ogłaszają przystąpienie do wyłącznych negocjacji w sprawie sprzedaży działalności w zakresie systemu transportu naziemnego (Ground Transportation Systems – GTS) o wartości 1,66 mld EUR.
GTS zatrudnia ok. 9000 pracowników (stan na koniec 2020 r.) i jest światowym liderem w dziedzinie systemów sygnalizacji kolejowej i sterowania pociągami, systemów komunikacji i nadzoru, rozwiązań w zakresie pobierania opłat za przejazd oraz kluczowych technologii zapewniających zrównoważoną mobilność. Z technologii kolejowych GTS każdego roku korzysta około 8 miliardów pasażerów na całym świecie.

_________________________________________________________________________________

Dzięki zaangażowaniu pracowników GTS i globalnego zarządu Thales, firma odnotowała najwyższy wzrost od pięciu lat, osiągając w 2020 i pierwszej połowie 2021 r. najlepsze wyniki finansowe od 2014 r., mimo ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19.

Silne powiązania techniczne, geograficzne i handlowe między Hitachi Rail a działem GTS umożliwią powstanie wiodącego dostawcy sygnalizacji kolejowej z szerszą ofertą produktów i większymi możliwościami dopasowania do potrzeb klientów na całym świecie. Ponadto zapewni pracownikom GTS większe możliwości rozwoju zawodowego. Wymiana doświadczeń między Hitachi a GTS w zakresie technologii cyfrowych pomoże również firmie Hitachi Rail rozbudować jej ofertę Mobility as a Service („MaaS”).

Sfinalizowanie transakcji umożliwi spółce Thales strategiczne skoncentrowanie się na trzech podstawowych segmentach działalności firmy, takich jak: lotnictwo, obrona oraz cyfrowa tożsamość i bezpieczeństwo. Firmy należące do Thales są wiodącymi graczami w branży, skupiają się na inteligentnych systemach i rozwiązaniach cyfrowych. Każda z nich jest w stanie, w sposób zrównoważony, zapewniać dwucyfrowe marże EBIT. Dzięki temu posunięciu Grupa może teraz osiągnąć marżę EBIT na poziomie 12% w perspektywie średniookresowej.

Transakcja wzmocni również bilans Thales i zapewni znaczną elastyczność w dostępie do gotówki.

Po rozmowach z kluczowymi graczami na rynku Thales wybrał najlepszego partnera przemysłowego, który zapewni pomyślny, długofalowy rozwój działalności firmy w zakresie transportu naziemnego. Ten krok będzie niezwykle istotny dla naszych klientów, pracowników i udziałowców, a także uplasuje GTS w czołówce dostawców rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności komentuje Philippe Keryer, wiceprezes ds. strategii, badań i technologii, Thales.

To  ważne strategiczne posunięcie, dzięki któremu w pełni skoncentrujemy się na rozwoju naszych trzech głównych obszarach działalności, które mogą zapewnić firmie nawet dwucyfrowe marże – należą do nich lotnictwo, obronność oraz tożsamość cyfrowa i bezpieczeństwo. W dalszym ciągu będziemy umacniać ich najlepsze w swoim segmencie pozycje na rynku – podkreśla Patrice Caine, prezes i dyrektor generalny Thales.

Zespół Hitachi Rail i dział Ground Transportations Systems firmy Thales, będą miały okazję do stworzenia nowego portfolio dla naszych klientów, miast i pasażerów na całym świecie. Nie tylko zwiększymy zasięg naszych podstawowych funkcji sygnalizacyjnych w ramach kompleksowej oferty, ale także połączymy nasze możliwości cyfrowe i rozwiązania MaaS. Mocne lokalne struktury, solidne relacje z klientami i technologie GTS pomogą nam objąć pozycję lidera na rynku. Działania te będą wspierane przez zespół Lumada, inżynierię cyfrową naszych zespołów w GlobalLogic oraz Grupę Hitachi – mówi Andrew Barr, dyrektor generalny Hitachi Rail.

Zaktualizowane perspektywy finansowe na 2021 r.

Segment transportowy będzie traktowany jako działalność zaniechana w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, dlatego prognoza finansowa Thales na rok 2021 została zaktualizowana w następujący sposób:

  • Podobnie jak w 2019 i 2020 r. wskaźnik księgowy do rachunku powyżej 1;
  • Sprzedaż w przedziale od 15,8 mld euro do 16,3 mld euro;
  • EBIT w przedziale od 9,8% do 10,3%, wzrost o 180 do 230 punktów bazowych od 2020 roku.
Kolejne kroki

Przedstawiciele Thales i Hitachi Rail będą informowani i zapraszani do rozmów w sprawie tego projektu zgodnie z prawem zaangażowanych krajów.

Zakończenie transakcji będzie wymagało wydzielenia działalności w kilku krajach i podlega zwykłym warunkom, w tym zezwoleniom regulacyjnym i antymonopolowym. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta do końca roku kalendarzowego 2022 / na początku roku kalendarzowego 2023.

Szczegóły transakcji
  • Schemat: 100% przejęcie działalności „Ground Transportation Systems” przez Hitachi Rail po wydzieleniu z Thales, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawicieli pracowników i odpowiednich organów regulacyjnych.
  • Cena: wartość przedsiębiorstwa w wysokości 1,66 mld EUR (215 mld ¥), co odpowiada implikowanej wycenie 13,8x EV/EBIT, w oparciu o raportowany w drugiej połowie 2020 / pierwszej połowie 2021r. EBIT segmentu. Ostateczna cena zakupu zostanie ustalona po zwyczajowych korektach kapitału obrotowego netto i długu netto w oparciu o rzeczywiste kwoty na dzień zamknięcia.
  • Źródło funduszy: Płatne gotówką w kasie przy zamknięciu
  • Oferta zatwierdzona przez zarządy firm Thales i Hitachi
  • Doradcy transakcyjni: Lazard działał jako doradca finansowy Thales, a BDGS, Baker McKenzie i August Debouzy jako doradcy prawni.

_________________________________________________________________________________

Źródło: infowire.pl
  • URL copied!