Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim

Mamy ogromną przyjemność poinformować o nawiązaniu współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. W ramach umowy podpisanej 26 października w Szczecinie, będą prowadzone badania naukowe, konsultacje badawcze, a także staże i praktyki dla studentów pod czujnym okiem ekspertów z GlobalLogic.

Podczas oficjalnego spotkania obu stron, dyrektor oddziału GlobalLogic w Szczecinie, Artur Perwenis zwrócił uwagę na to jak ważna jest dla GlobalLogic współpraca z placówkami szkolnictwa wyższego:

“Uważam, że dzisiejsze podpisanie umowy jest kamieniem milowym rozpoczynającym wieloletnie działania pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem. Jako firma GlobalLogic jesteśmy świadomi, że współpraca z uczelniami jest dla nas konieczna i bardzo potrzebna. Naszym głównym problemem jest poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników, gdyż mamy bardzo dużo projektów, które chcielibyśmy realizować. Przez ostatnie lata wypracowaliśmy już metody współpracy z uczelniami, na przykład poprzez budowę laboratoriów technicznych, w których studenci uczą się obsługi programowanych przez nas maszyn. Chcę także dodać, że nasza firma ma świadomość, jak duży udział ma Uniwersytet Szczeciński w kształtowaniu przyszłego rynku pracowników, dlatego ta wielopłaszczyznowa współpraca jest dla nas taka cenna.”

Korzyści płynące ze współpracy podkreślił również rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, zwracając uwagę na obopólne korzyści wynikające z podpisanej umowy:

“Firm informatycznych na rynku jest bardzo dużo, ale GlobalLogic jest jeden, dlatego bardzo cieszymy się z rozpoczętej dziś współpracy. Państwa firma ma wysoką pozycję w regionie, a Uniwersytet Szczeciński, w swej koncepcji rozwoju, jest otwarty na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Chociaż nie jesteśmy uczelnią techniczną, mamy kierunki takie jak: informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, International Economics, Economics and IT Applications czy Business Management więc możemy kształcić dla Państwa przyszłych pracowników. Wśród naszej kadry akademickiej znajdują się specjaliści gotowi przygotowywać opinie oraz analizy ekonomiczne czy finansowe, a także realizować wspólne projekty. Bardzo cieszę się, że studenci będą mogli odbywać praktyki w GlobalLogic, dzięki temu zobaczą jak wygląda praca w firmie tego typu. Myślę, że ta współpraca będzie korzystna nie tylko dla obu stron, ale także dla miasta Szczecin i regionu.”

GlobalLogic kontynuuje swoją politykę bliskiej współpracy ze środowiskiem akademickim, wspierając zarówno rozwój samych placówek, jak i ich studentów. Teraz, do grona współpracujących z nami uniwersytetów dołączył Uniwersytet Szczeciński i nie możemy się już doczekać, aż przyniesie ona pierwsze korzyści dla obu stron.

  • URL copied!