Z myślą o otaczającym świecie – GlobalLogic z nagrodą ABSL Diamonds 2022

GlobalLogic znalazł się w gronie laureatów piątej edycji konkursu ABSL Diamonds. Organizację wyróżniono w kategorii „Lions” w obszarze „Zrównoważony biznes i strategia ESG” podczas uroczystej gali w warszawskim hotelu Hilton. To już drugi prestiżowy tytuł otrzymany przez firmę z Doliny Krzemowej, którą w 2018 roku nagrodzono za działania na rzecz rozwoju pracowników i edukacji.

ecohike

W ramach tegorocznej edycji ABSL Diamonds międzynarodowe jury przyznało wyróżnienia w czterech obszarach: „Doskonałość w biznesie” (Business Excellence), „Przyjazne i inspirujące miejsce pracy” (Vibrant Workplace), „Rozwój pracowników i edukacja (Talent Development&Education) oraz „Zrównoważony biznes i strategia ESG” (Sustainable Business and ESG Strategy), wskazując na firmy, które wykazują się innowacyjnością, a tym samym inspirują innych do rozwoju. Jak trafnie podsumował ze sceny goszczący na gali Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski – „Polska nabiera rozpędu”, czego symbolem są właśnie nominowane w konkursie inicjatywy.

Podczas oficjalnych obrad jury oceniło dwadzieścia cztery zgłoszone projekty, z których wyłoniło ośmiu laureatów. W kategorii „Lions”, w obszarze „Zrównoważony biznes i strategia ESG”, tytuł przyznano GlobalLogic za ogólnopolski projekt ekologiczny EcoHike. Inicjatywa wykorzystująca darmową aplikację mobilną EcoHike pozwala każdemu zadbać o porządek i łatwo zaangażować się w walkę z zanieczyszczeniem środowiska, a przy tym otwiera nowe możliwości współpracy dla aktywistów i organizacji proekologicznych.
- W GlobalLogic wierzymy, że każdy z nas swoją codzienną pracą może wpływać na otaczający świat. Nasi inżynierowie i programiści tworzą rozwiązania, dzięki którym firmy z różnych sektorów mogą funkcjonować wydajniej i bardziej ekologicznie, a miliony ludzi czują się bezpieczniej i lepiej dbają o zdrowie. Angażujemy się też w działania na rzecz środowiska i lokalnych społeczności, czego przykładem jest właśnie EcoHike, który powstał z oddolnej inicjatywy specjalistów IT zainteresowanych tematem walki z zanieczyszczeniami. Nasi Ambasadorzy nieustannie szukają nowych możliwości, by zrobić coś dobrego dla świata - organizują akcje sadzenia drzew lub wspólne sprzątania czy też spotkania dla pasjonatów, podczas których mogą oni poszerzać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności – mówi Ali Al-Saiedi, CSR Senior Consultant, People Development.

GlobalLogic jest częścią Grupy Hitachi, dla której zaspokajanie najważniejszych potrzeb społecznych i środowiskowych świata poprzez podejmowane działania jest priorytetem. Firma skupia się na inicjatywach mających na celu stworzenie zrównoważonego społeczeństwa i poprawę jakości życia ludzi poprzez rozwiązywanie problemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

Dzięki innowacjom technologicznym możemy zmieniać świat. Jesteśmy przekonani, że świadome działania powinny w równym stopniu realizować założone cele finansowe przedsiębiorstwa, jak też ograniczać jego negatywny wpływ na społeczeństwo i przyrodę. Aplikacja EcoHike stanowi przykład, jak branża IT może wykorzystywać posiadane możliwości technologiczne i kompetencyjne, by inspirować innych. Pokazuje również potencjał technologii, dzięki której każdy z nas może łatwo angażować się w inicjatywy na rzecz planety czy społeczności – wyjaśnia Marek Matysiak, Vice President, Engineering GlobalLogic.
Konkurs ABSL Diamonds od 2015 roku wyróżnia organizacje działające w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. W ten sposób Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), zrzeszający ponad 240 największych firm, wskazuje kierunki rozwoju branży oraz jej potencjał w zakresie wpływania na gospodarkę. GlobalLogic została już dwukrotnie wyróżniona prestiżową nagrodą – poprzednio w 2018 roku w obszarze „Talent Development&Education” jako organizacja realizująca innowacyjny program edukacyjny obejmujący warsztaty, konferencje oraz bliską współpracę z uczelniami wyższymi w kraju.

  • URL copied!