ZUT ma nowoczesne laboratorium. Czego będą uczyć się studenci?

Na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otwarte zostało nowoczesne laboratorium GlobalLogic.

Na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otwarte zostało nowoczesne laboratorium GlobalLogic.

Laboratorium uruchomiono przy współpracy z firmą GlobalLogic. Powstało w celu tworzenia nowoczesnych programów dla branży motoryzacyjnej.

W laboratorium studenci ZUT-u będą mogli zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu sprzętu i oprogramowania dla branży automotive oraz systemów wbudowanych.

– W semestrze zimowym 2018/2019 w laboratorium GlobalLogic Automotive LAB planowane są zajęcia o charakterze wprowadzającym dla studentów pierwszego roku informatyki – mówi dr hab. inż. Jerzy Pejaś, dziekan Wydziału Informatyki. – Ze względu na duże zainteresowanie możliwościami laboratorium, przygotowano demonstracyjne zajęcia, które umożliwią studentom kontakt ze sprzętem i oprogramowaniem wykorzystywanym w branży motoryzacyjnej. W kolejnych semestrach przewidywane jest wykorzystanie laboratorium w ramach dydaktyki systemów wbudowanych. Planujemy rozbudowanie możliwości zainstalowanego sprzętu i oprogramowania w ramach prac dyplomowych oraz kół naukowych.

Firma wyposażyła laboratorium.GlobalLogic to lider w zakresie rozwoju cyfrowej transformacji produktu. Inżynierowie firmy kreują świat przyszłości, projektując i tworząc innowacyjne rozwiązania w obszarze nowych technologii dla branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, automatyzacji przemysłu, medycznej, bezpieczeństwa i aplikacji mobilnych.

– Pojedyncze stanowisko stanowi infrastrukturę odzwierciedlającą część elektroniki pokładowej pojazdu i oprogramowanie funkcjonujące w nowoczesnych samochodach – mówi Przemysław Kołaczyński, menadżer GlobalLogic. – Studenci będą mieć możliwość nauki programowania układów elektronicznych samochodów (np. czujników zbliżeniowych, temperatury) czy prostego systemu multimedialnego sterowanego poprzez symulowaną jak i prawdziwą kierownicę. Poznają w praktyce protokoły używane do komunikacji między różnymi podzespołami elektronicznymi.

  • URL copied!