Politika zaštite privatnosti

Zadnje ažuriranje: 20. ožujka 2018.

Politika zaštite privatnosti sastavni je dio ugovora izmedu vas i nas koji se odnosi na korištenje web stranica. Ova politika objašnjava tko smo, zašto i kako obradujemo osobne podatke, a ako ste predmet bilo kojih od osobnih podataka u pitanju, objašnjava i koja prava imate te kako stupiti u kontakt s nama ako je potrebno.

Pridržavamo pravo izmjene Politike zaštite privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. Datum posljednje izmjene Politike zaštite privatnosti bit ce oznacen datumom „Zadnje ažuriranje“ na pocetku ove stranice.

Tko smo mi?

Mi smo GlobalLogic, Inc.Naši kontaktni i ostali podaci navedeni na kraju ove politike. Mi smo voditelji obrade osobnih podataka koji se obraduju u skladu s ovom politikom (osim kada ova politika nalaže drugacije).

Cije osobne podatke obradujemo?

Možemo obradivati osobne podatke koje se odnose na vas ako:

 • Ste naš kupac ili dobavljac (ili ste zainteresirani to postati).
 • Koristite naše usluge ili proizvode koje smo razvili.
 • Radite za našega kupca ili dobavljaca, ili za nekoga tko koristi naše usluge ili proizvode koje smo razvili.
 • Ste netko (ili radite za nekoga) kome želimo promovirati ili prodavati naše usluge.
 • Ste naš zaposlenik, izvodac ili ste zainteresirani raditi za nas.

Informacije koje ne prikupljamo – Djeca dzieci

Ne tražimo svjesno online podatke djece mlade od 13 godina niti im što prodajemo. Ne prikupljamo svjesno osobne podatke djece mlade od 13 godina. Ako doznamo da je dijete mlade od 13 godina dostavilo osobne podatke bez privole roditelja, poduzimamo korake za brisanje takvih informacija.

Kakve osobne podatke o vama obradujemo?

Možemo obradivati osobne podatke koji se odnose na vas ako smo ih dobili od vas ili ako smo ih dobili negdje drugdje. Osobni podaci koji se odnose na vas, a koje obradujemo, mogu obuhvacati:

 • Vaše ime i prezime.
 • Za koga radite, vašu funkciju i odjel.
 • Vašu adresu, telefonski broj, adresu elektronicke pošte ili druge podatke o kontaktu (ti se podaci mogu odnositi na vaš posao ili na vas osobno, ovisno o prirodi našeg odnosa s vama ili s osobom za koju radite).
 • Informacije o sebi koje nam dostavite putem komunikacije telefonom, e-poštom, putem naše web stranice, putem društvenih medija ili na drugi nacin. To obuhvaca informacije koje nam dajete ili koje dobivamo kada koristite našu web stranicu, kada primate ili se pretplatite na naše dogadaje, isporucujete nam robu ili usluge, raspitujete se o našim uslugama, narucujete, sudjelujete u natjecaju, promociji ili anketi, ili nas kontaktirate kako biste prijavili problem, ili poduzimate bilo koju od navedenih radnji u ime osobe za koju radite.
 • Informacije o transakcijama s nama koje ukljucuju vas ili osobu za koju radite (na primjer, pojedinosti o proizvodima koje smo razvili ili usluge koje smo vam pružili, ili koje smo primili od vas ili osobe za koju radite).
 • Ostale informacije o vama za koje je neophodno da ih obradimo kako bismo mogli sklopiti ili izvršiti ugovor s vama ili s osobom za koju radite (na primjer, informacije o pravu na rad te informacije dobivene od agencija za kreditne preporuke kada je to potrebno da bismo mogli provesti odgovarajuce provjere u odnosu na ugovore s vama ili s nekom drugom osobom za koju radite ili s kojom ste na neki drugi nacin povezani).
 • Informacije o dogadajima na koje ste pozvani vi ili oni koji su povezani s vama, te vaše osobne podatke i preferencije u mjeri u kojoj su te informacije relevantne za organiziranje i upravljanje istim dogadajima (na primjer, vaše prehrambene potrebe).
 • Informacije o vama koje nam dajete ili koje inace dobivamo kada nas posjetite (na primjer, ako se prijavite ili ste snimljeni nadzornom kamerom prilikom posjeta nekom od naših prostora, ili na dostavite podatke o registraciji vašeg vozila).
 • Informacije koje dobivamo od vas kada koristite našu web stranicu, ukljucujuci:
  • tehnicke informacije, ukljucujuci adresu internetskog protokola (IP) koja se koristi za povezivanje vašeg racunala s internetom, podatke o prijavi, vrstu preglednika i verziju, postavke vremenske zone, vrste i inacice plug-inova preglednika, operativni sustav i platformu;
  • informacije o vašem posjetu, ukljucujuci pune internetske adrese web-mjesta (eng. Uniform Resource Locators (URL)), slijed klikova na, kroz i sa naše web stranice (ukljucujuci datum i vrijeme), usluge koje ste pregledavali ili pretraživali, vrijeme odziva stranica (eng. Page response time), greške kod preuzimanja, trajanje posjete odredenim stranicama , informacije o interakcijama na stranici (poput pomicnog prikaza, klikova, pokret mišem iznad gumba), nacine kojima se odlazi sa stranice, te koji se telefonski broj koristi za kontakt s nama ili koje se korisnicko ime društvenih medija (eng. Social media handle) koristi za povezivanje s nama.

Kolacici

Kako koristimo kolacice za obradu osobnih podataka objašnjeno je u našim Pravilima o kolacicima koja bismo vas zamolili da procitate.

Što radimo s vašim osobnim podacima?

Vaše osobne podatke obradujemo u sljedece svrhe:

 • Da bismo sklopili i izvršili ugovore s vama ili s osobom za koju radite.
 • Da bismo:
  • pružali usluge kupcima ili drugim korisnicima tih usluga;
  • preuzeli robu i usluge od dobavljaca;
  • upravljali i rukovodili našim odnosima s kupcima, dobavljacima ili drugim korisnicima naših usluga;
 • Kada ste vi ili osoba za koju radite možda relevantni kupci, korisnici ili dobavljaci robe ili usluga za te svrhe.
 • Za oglašavanje i prodaju te pružanje informacija o našim uslugama.
 • Za upravljanje našim web stranicama prema našim uvjetima i za interne operacije, ukljucujuci rješavanje problema i analizu podataka, testiranje, istraživanja, u statisticke svrhe i u svrhe anketiranja.
 • Za poboljšavanje naše stranice kako bismo osigurali da je sadržaj predstavljen na najucinkovitiji nacin za vas i vaše racunalo.
 • Da bi naša web stranica i drugi sustavi bili sigurni i osigurani.
 • Za mjerenje ili razumijevanje ucinkovitosti oglašavanja koja nudimo vama i drugima, te kako bismo isporucili odgovarajuce oglašavanje.
 • Za davanje prijedloga i preporuka o uslugama koje bi mogle zanimati vas ili osobu za koju radite, u skladu s vašim navedenim postavkama kad je prikladno.

Kome otkrivamo vaše osobne podatke?

Možemo dijeliti vaše osobne podatke s:

 • Bilo kojim clanom naše grupe, što podrazumijeva naše podružnice i njihove podružnice.
 • Prikladne trece strane ukljucuju:
  • naše poslovne partnere, klijente, dobavljace i podizvodace za izvršenje bilo kojeg ugovora koji smo sklopili ili drugih poslova koje imamo u uobicajenom poslovanju s vama ili s osobom za koju radite;
  • naše revizore, pravne savjetnike i druge profesionalne savjetnike ili pružatelje usluga;
 • U odnosu na informacije dobivene putem naše web stranice:
  • s našim oglašivacima i oglašivackim mrežama kojima su podaci potrebni da vama i ostalima odaberu i prikažu odgovarajuce oglase. Ne otkrivamo podatke kojima bi naši oglašivaci mogli utvrditi identitet pojedinaca, ali cemo im pružiti skupne informacije o našim korisnicima. Isto tako, takve bismo skupne informacije mogli koristiti kako bismo oglašivacima pomogli da dopru do svoje ciljane vrste publike. Mogli bismo iskoristiti osobne podatke koje smo prikupili od vas kako bismo ispunili zahtjeve naših oglašivaca prikazivanjem njihovih oglasa ciljanoj publici i u skladu s odjeljkom o kolacicima ove politike;
  • pružateljima analitike i tražilica koji nam pomažu u poboljšanju i optimizaciji naše web stranice i podliježu odjeljku o kolacicima ove politike.

Ostala moguce otkrivanja informacija

Možemo otkriti vaše osobne podatke trecim stranama:

 • U slucaju da prodajemo ili kupujemo bilo koje poduzece ili imovinu, u tom slucaju možemo otkriti vaše osobne podatke mogucem prodavatelju ili kupcu takvog poduzeca ili imovine u skladu s uvjetima ove politike zaštite privatnosti.
 • Ako smo mi ili gotovo sva naša imovina steceni od strane trece strane, u tom ce slucaju osobni podaci o kupcima biti jedna od prenesene imovine.
 • Ako smo dužni otkriti ili podijeliti vaše osobne podatke kako bismo bili u skladu s bilo kojom zakonskom obvezom ili kako bismo izvršili ili primijenili naše uvjete ili odredbe o nabavi robe te druge dogovore s vama; ili za zaštitu prava, imovine ili sigurnosti GlobalLogica, naših kupaca, zaposlenika ili ostalih. To ukljucuje razmjenu informacija s drugim poduzecima i organizacijama (ukljucujuci tijela kaznenog progona) u svrhu zaštite od prijevare i smanjenja ostalih rizika.

Koje su pravne osnove za obradu osobnih podataka?

Osnove prema kojima obradujemo vaše podatke su sljedece:

 • Kada je potrebno dobiti vašu prethodnu privolu za predmetnu obradu kako bismo ju mogli obavljati (primjerice, aktivnosti izravnog marketinga), dobit cemo i oslanjat cemo se na vašu privolu u odnosu na predmetnu obradu (vidjeti u nastavku kako povuci vašu privolu za obradu).
 • Inace cemo obradivati vaše osobne podatke samo ako je obrada potrebna:
  • za izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja takvog ugovora;
  • za poštivanje pravnih obveza kojima podliježemo; ili
  • u svrhu legitimnih interesa koje imamo mi ili druga osoba, pod uvjetom da ce se to odvijati samo u okolnostima u kojima spomenuti legitimni interesi nisu podredeni vašim interesima ili temeljnim pravima i slobodama koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka (vecina okolnosti u kojima obradujemo vaše osobne podatke vezano za odnos koji imamo s osobom za koju radite padat ce u ovu kategoriju).

Koliko dugo obradujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke obradujemo samo onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu (e) za koju su izvorno prikupljeni, nakon cega ce se izbrisati ili arhivirati, osim u onoj mjeri u kojoj je nužno da ih nastavimo obradivati u svrhu poštivanja zakonskih obveza kojima smo podložni ili za drugu legitimnu i zakonitu svrhu. Ako ste klijent ili potencijalni kupac, zadržat cemo osobne podatke do 3 godine nakon prikupljanja, osim ako prema takvim svrhama vrijede drugi uvjeti.

Gdje obradujemo vaše osobne podatke?

Podaci koje o vama obradujemo mogu se prenijeti i pohraniti na odredištu izvan Europskog ekonomskog podrucja („EEA“) koje ne mora biti podložno istovjetnom zakonu o zaštiti podataka. Isto tako, može ih obradivati osoblje koje se nalazi izvan EEA koje radi za nas ili za jednog od naših dobavljaca. To ukljucuje osoblje koje se, izmedu ostalog, bavi ispunjenjem naloga, obradom podataka o placanju i pružanjem usluga podrške.

Kada se osobni podaci prenose vezano za pružanje naših usluga, poduzet cemo sve potrebne mjere kako bismo osigurali odgovarajucu zaštitu i da se njima rukuje sigurno i u skladu s ovom politikom zaštite privatnosti.

Slijedimo opce prihvacene industrijske standarde kako bismo zaštitili osobne podatke koji su nam dostavljeni, kako tijekom prijenosa tako i po primitku. Svi obradeni osobni podaci pohranjeni su na sigurnim poslužiteljima. Svaka platna transakcija bit ce kriptirana pomocu odgovarajuce tehnologije. Kada vam dodijelimo (ili kada sami odaberete) lozinku koja vam omogucuje pristup odredenim dijelovima naše web stranice ili sustava, vi ste odgovorni za cuvanje tajnosti lozinke. Molimo Vas da lozinku ne dijelite ni s kime.

Nažalost, prijenos podataka preko interneta nije potpuno siguran. Iako cemo uciniti sve kako bismo zaštitili vaše osobne podatke, ne možemo ni garantirati ni jamciti sigurnost prijenosa vaših podataka na našu web stranica i svaki se prijenos odvija na vaš vlastiti rizik. Onog trenutka kada primimo vaše podatke, koristit cemo stroge postupke i sigurnosne znacajke kako bismo sprijecili neovlašteni pristup.

Morate biti svjesni da druge internetske stranice koje su povezane s web stranica ili s GlobalLogicovog e-pošte mogu sadržavati odredbe o privatnosti koje se razlikuju od odredbi ove Politike zaštite privatnosti. Da biste bili sigurni da vam je privatnost zašticena, savjetujemo da pregledate izjave o privatnosti navedenih drugih povezanih web stranica, aplikacija ili drugih digitalnih svojstava.

Koja su vaša prava?

Imate slijedeca prava u vezi s osobnim podacima koje obradujemo a koji se odnose na vas:

 • Možete zatražiti pristup osobnim podacima u pitanju (pogledajte odjeljak o dobivanju pristupa vašim osobnim podacima, u nastavku)
 • Možete zatražiti da se isprave bilo kakvi netocni osobni podaci o vama koje obradujemo.
 • U odredenim okolnostima (obicno u slucaju kada smo osobne podatke od vas dobili i više nam nije neophodno i dalje ih obradivati), imate pravo zatražiti da izbrišemo osobne podatke koji su u pitanju.
 • Kada obradujemo osobne podatke koji se odnose na vas temeljem vaše prethodne privole na tu obradu, možete povuci privolu na obradu, nakon cega cemo prekinuti obradu.
 • Ako imate pritužbu u vezi s obradom vaših osobnih podataka koju provodimo, možete nas kontaktirati ili, ako imate sjedište u EU, možete kontaktirati svog lokalnog zakonodavca.

Kako povuci svoju privolu na obradu

Možete povuci privolu na bilo koju relevantnu obradu osobnih podataka:

Kako ostvariti pravo na pristup vlastitim osobnim podacima

Možete ostvariti pravo na pristup vlastitim osobnim podacima:

Imajte na umu da cemo morati od vas zatražiti dodatne informacije kako bismo utvrdili vaš identitet prije nego što vam dostavimo tražene informacije.
Naši podaci za kontakt

Naši potpuni podaci za kontakt su:

GlobalLogic’s headquarters
1741 Technology Drive, Suite 400
San Jose CA 95110, United States of America
Attention: General Counsel

Izmjene ove politike

Sve buduce izmjene koje izvršimo u našoj politici zaštite privatnosti bit ce objavljene na ovoj stranici i, kad je prikladno, proslijedene vama kao obavijest putem elektronicke pošte. Molimo vas da cesto provjeravate eventualna ažuriranja ili izmjene naše Politike zaštite privatnosti.