Fundusze UE

 

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą REC Sp. z o.o. a jej partnerami.

Firma REC Sp. z o.o. (obecnie „GlobalLogic” S.A.) podpisała umowę na dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-02-005/13-00 w ramach działania 8.2. wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Celem projektu było wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą REC Sp. z o.o. a jej partnerami m.in.:

– proces zarządzania klientami i poddostawcami,
– proces sprzedażowy, w tym zarządzanie okazjami biznesowymi,
– proces wspierający estymacje czasochłonności projektu,
–  proces zarządzania projektami, w tym strony projektowe,
–  proces zarządzania zasobami,
– procesy zakupowe.


Wartość realizowanego projektu: 503 100,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 251 550,00 PLN
Status projektu – zakończony (30.09.2014 r.)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji:

– Unia Europejska – https://europa.eu/european-union/index_pl
–  Program Innowacyjna Gospodarka – https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx
– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – https://www.parp.gov.pl/
– Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego – https://www.warr.pl/