Rozwiązania IoT zasypują cyfrową przepaść pokoleniową

Categories: IoTInternet of ThingsDigital TransformationCommunicationsTechnology

Choć technologie szybko się upowszechniają i wydają bardziej przystępne niż kiedykolwiek wcześniej, cyfrowa przepaść w ujęciu pokoleniowym wcale nie maleje. Dziś ze smartfona korzysta 91,5% dzieci w wieku 10-15 lat oraz tylko co trzecia osoba 65+. Taki stan rzeczy ma naturalne konsekwencje w postaci wykluczenia cyfrowego, z którym świat próbuje radzić sobie na wiele sposobów. Jednym z nich są urządzenia internetu rzeczy, dysponujące większymi możliwościami i mające coraz więcej zastosowań.

Cyfrowa przepaść pokoleniowa

Szybki rozwój technologiczny tworzy nową rzeczywistość, w której wszyscy musimy się odnaleźć. Nie jest to dla każdego łatwe, ponieważ startujemy z różnych punktów, dysponując innym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Dysproporcje występujące pomiędzy różnymi pokoleniami leżą u podstaw cyfrowej przepaści, z którą obecnie, jako cywilizacja, mierzymy się na całym świecie.

Jej wielkość symbolizują określenia używane w stosunku do grup będących na różnym poziomie technologicznego zaawansowania. Po jednej stronie mamy cyfrowych tubylców, przedstawicieli młodych pokoleń, którzy dorastają w świecie smartfonów, powszechnego dostępu do internetu, mediów społecznościowych i ułatwiających życie urządzeń oraz pojazdów. Po drugiej są cyfrowi imigranci, którzy w ten świat starają się wkroczyć i za ciągłymi zmianami nadążać. Każda nowinka jest dla nich wyzwaniem, bo wymaga nauki nowych sposobów komunikacji, zdobywania informacji czy realizowania codziennych zadań.

Wykluczenie cyfrowe to problem

Napotykane trudności w zrozumieniu i wykorzystywaniu nowych technologii potrafią wielu przedstawicieli starszych pokoleń przytłoczyć czy wręcz zniechęcić. To z kolei prowadzi do ich wykluczenia z życia społecznego, z coraz bardziej cyfrowej ekonomii, a także do znacznego ograniczenia dostępnych możliwości zawodowych, edukacyjnych czy związanych z opieką zdrowotną.

Z tych względów stanowi to cywilizacyjny problem, którego nie sposób ignorować – zwłaszcza w obliczu coraz bardziej starzejących się społeczeństw w różnych częściach świata. Prognozy mówią, że w 2050 roku już co szósty człowiek będzie miał więcej niż 65 lat.

Pozbawieni odpowiedniego wsparcia cyfrowi imigranci mogą zostać wykluczeni z rynku pracy, na którym dzisiaj duża część ofert wymaga znajomości konkretnych urządzeń, systemów czy rozwiązań technologicznych. Nieznajomość nowych platform komunikacyjnych czy sposobów funkcjonowania mediów społecznościowych już dzisiaj wpływa na odizolowanie od rodziny, przyjaciół, a przede wszystkim przedstawicieli młodszych pokoleń. Utrudnia też dostęp do informacji, a tym samym uniemożliwia czynny udział w życiu społecznym.

Nie sposób również nie zwrócić uwagi na trudności w dostępie do konkretnych produktów i usług, które coraz częściej są projektowane i przygotowywane z myślą o osobach obeznanych z technologiami i światem cyfrowym. Począwszy od zakupów online, a na opiece medycznej skończywszy – kolejne sektory wdrażają rozwiązania ułatwiające życie użytkownikom, ale często wymagające przy tym pewnego poziomu wiedzy i umiejętności, by z nich skorzystać.

IoT a cyfrowa przepaść pokoleniowa

Konieczność przeciwdziałania rosnącym różnicom dzielącym cyfrowych tubylców i imigrantów napędza rozwój rozwiązań projektowanych z myślą o niwelowaniu przepaści pokoleniowej. Ich możliwości pozwalają myśleć o zaspokojeniu potrzeb osób starszych, które dzisiaj chcą spędzać emeryturę w rodzinnych stronach, często nadal samodzielnie radząc sobie z codziennymi obowiązkami. Badanie przeprowadzone przez AARP wskazuje, że nawet 77% osób po pięćdziesiątym roku życia chciałoby pozostać w swoich domach w wieku seniorskim.

Rozwiązania internetu rzeczy dają im na to szansę, przyczyniając się do walki z wykluczeniem cyfrowym. Potencjał inteligentnych systemów oraz sensorów monitorujących sprzyja upowszechnianiu wearables i osobistych asystentów, a także unowocześnianiu budynków, które stają się smart domami. Technologia w tym przypadku pozwala osobom starszym poczuć się bezpieczniej i w pojedynkę dbać o siebie i zarządzać domem. Usprawnia kontakt z członkami rodzin czy opiekunami medycznymi, a przy tym czuwa na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, które wymagają błyskawicznej reakcji – jak niezakręcony gaz w kuchni czy nagły wypadek.

Wyposażone w intuicyjne interfejsy narzędzia, często bardzo mobilne, stanowią też pierwszy krok dla cyfrowych imigrantów wkraczających w świat nowych rozwiązań. Zapoznają ich z poszczególnymi technologiami, pozwalając zrozumieć zasady ich funkcjonowania. W efekcie przełamują obawy, które często stanowią podstawową przeszkodę. Tak właśnie dostępne dla nowych grup odbiorców stają się wideokonferencje, grupy społecznościowe, telemedycyna czy platformy e-commerce.

Projektowanie z myślą o wszystkich  

Sektor IT jest intensywnie zaangażowany w proces cyfrowej transformacji całych sektorów. W wielu przypadkach pomaga organizacjom działającym w różnych obszarach dopasować dotychczasowe sposoby działania do nowych odbiorców. Na jego barkach spoczywa też wyzwanie związane z cyfrową przepaścią pokoleniową. Tylko coraz bardziej intuicyjne, łatwo dostępne, pobierające niewiele energii i wytrzymałe rozwiązania internetu rzeczy wpisują się w potrzeby cyfrowych imigrantów.

Tego rodzaju urządzenia muszą spełniać szereg wymagań i być dostosowane do osób z ograniczeniami wzroku, słuchu czy ruchowymi, a więc wykorzystywać np. funkcję zamiany mowy na tekst oraz odpowiednie ustawienia ekranu. Muszą cechować je odpowiednio szerokie opcje personalizacji, interoperacyjność zapewniająca funkcjonowanie na różnych systemach i urządzeniach, a także wysoki poziom zabezpieczeń i ochrony danych.

Zadbanie o wszystkie te aspekty wymaga wiedzy i doświadczenia, którym dysponują organizacje z sektora IT, pełne cyfrowych tubylców sprawnie poruszających się po technologicznej dżungli. W tym przypadku mają wiele do zaoferowania cyfrowym imigrantom, budując most nad przepaścią pokoleniową.

Twoja praca w IT ma znaczenie

Chcesz mieć swój udział w zasypywaniu przepaści pokoleniowej? Dołącz do zespołu GlobalLogic i rozwijaj technologie, które mają realny wpływ na otaczający świat. Współpracuj w międzynarodowych zespołach z inżynierami o różnych specjalizacjach i wdrażaj innowacje zmieniające życie wszystkich pokoleń odbiorców. Poznaj aktualne oferty pracy w zakładce kariera.

Top Insights

Jak żyć? – zapytasz sztucznej inteligencji

Jak żyć? – zapytasz sztucznej inteligencji

AITech TrendsHealthcareTechnology
Dlaczego dzisiaj każdy chce mieć cyfrowego bliźniaka?

Dlaczego dzisiaj każdy chce mieć cyfrowego bliźniaka?

Tech TrendsDigital TransformationManufacturing and Industrial
Praktyczne zastosowania dronów

Praktyczne zastosowania dronów

DronesTech TrendsTechnology
Ewolucja standardu AUTOSAR

Ewolucja standardu AUTOSAR

Tech TrendsAutomotive

Popularni autorzy

Marcin Medyński

Marcin Medyński

Consultant

Piotr Doskocz

Piotr Doskocz

Lead Software Engineer

Piotr Andrusiuk

Piotr Andrusiuk

Senior Project Manager

Monika Malucha

Monika Malucha

Senior Marketing Specialist

Matthieu Le Brun

Matthieu Le Brun

Consultant

Inne kategorie na blogu:

  • URL copied!