Wymagania


Przydatny w czasie operacji wyświetlacz HMD zakładany na głowę powinien pokazywać istotne dane zbierane z urządzeń medycznych wielu różnych producentów zależne od kontekstu. Lekarze muszą mieć również dostęp do tych informacji w każdym momencie, bez użycia rąk.

W czasie długich operacji, wyświetlacz HMD zakładany na głowę nie może ograniczać ruchów lekarza ani swoim ciężarem lub sposobem noszenia powodować jakiegokolwiek dyskomfortu w użytkowaniu. Musi też pracować wiele godzin bez potrzeby ładowania wbudowanych akumulatorów. Niezwykle istotna jest również ergonomia prezentowania informacji i konstrukcji urządzenia, które nie może utrudniać korzystania z innych urządzeń optycznych na sali operacyjnej.

Co więcej, proces dopuszczenia do sprzedaży na rynku medycznym urządzenia elektronicznego, w szczególności zawierającego komponenty łączności bezprzewodowej jest skomplikowany i kosztowny. GlobalLogic i studio Method opracowały strategię komercjalizacji i pomogły zaprojektować produkt tak, żeby minimalizowały ryzyko związane z rozwojem i wprowadzeniem na rynek Vivi.

Z perspektywy biznesowej GlobalLogic i Method muszą zapewnić (1) innowacyjność pozwalającą zapewnić niezbędne finansowanie oraz (2) funkcjonalny prototyp urządzenia, pozwalający rozpocząć testy kliniczne.

bay-innovation06


Proces


Studio projektowe Method, współpracując z GlobalLogic i anestezjologami pomagającymi Bay Innovations, zapewniło proces projektowania produktu opartego na doświadczeniach użytkowników skupiony na spełnieniu oczekiwań lekarzy oraz celów biznesowych klienta.

Proces prototypowania, eksperymentów użytkowych, rozmów z użytkownikami i badania ergonomiczne pozwoliły zespołowi opracowywać kolejne, coraz doskonalsze prototypy sprzętu i oprogramowania. Udało się również rozwiązać problemy związane z korzystaniem z urządzenia w okularach i inne problemy użytkowników testowych oraz stworzyć innowacyjny produkt.
Twórcy rozwiązania korzystali z wielu różnych narzędzi i technik projektowych. Koncepcje interfejsu użytkownika projektowano za pomocą specjalnego oprogramowania, a prototypy urządzenia powstawały z wykorzystaniem zarówno najnowocześniejszego oprogramowania CAD, jak i klocków Lego, a także z wykorzystaniem techniki łączenia laserem cienkich warstw polimerów.

Połączony zespół GlobalLogic i studia Method zaprojektował optykę, elektronikę i oprogramowanie układowe, oraz opracował towarzyszącą urządzeniu aplikację na smartfona. Powstał także unikalny interfejs użytkownika i projekt wyglądu gotowego do produkcji seryjnej urządzenia.

bay-innovation04


Produkt


System Vivi HMD wykorzystuje specjalny interfejs, łączący urządzenie ze sprzętem monitorującym parametry życiowe pacjenta. Dane pozyskane z tych urządzeń są przesyłane z wykorzystaniem standardu Bluetooth do niewielkiego bezprzewodowego, dopasowującego się do preferencji lekarza wyświetlacza zakładanego na głowę HMD

Sposób działania wyświetlacza i prezentowania danych można zmienić wykorzystując dedykowaną aplikację mobilną. W ten sposób można spełnić specyficzne wymagania lekarza w zakresie sposobu prezentacji danych dobranych indywidualnie do pacjenta.

GlobalLogic i studio Method stworzyły również nazwę produktu, księgę identyfikacji marki, strategię wejścia na rynek dla tego innowacyjnego rozwiązania, spełniając z nawiązką oczekiwania Bay Innovations.

  • Bezpiecznie dostarcza istotne dane w wymagającym środowisku sali operacyjnej

  • Zapewnia długi czas pracy bez ładowania akumulatorów

  • Optymalizuje koszty

  • Udostępnia anestezjologom informacje w czasie rzeczywistym bez użycia kamery, akcelerometru, mikrofonu lub głośnika


Oryginalny pomysł Bay Innovations zakładał użycie Vivi w pracy na sali operacyjnej, jednak rozwiązanie można również wykorzystać w innych zastosowaniach medycznych, a także w innych branżach, takich jak fitness i bezpieczeństwo.

bay-innovation02