POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Ponieważ podałaś/eś nam swoje dane osobowe, poniżej informujemy co z nimi robimy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt z privacy@globallogic.com.

I. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Przetwarzamy informacje, które podałeś nam w formularzu lub wiadomości, oraz ew. treść naszej dalszej komunikacji. Podstawą prawną dla naszego działania jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nie masz obowiązku podania danych, przy czym ich brak uniemożliwi nam kontakt z Tobą. Dane przetwarzamy w celu informowania Cię o podobnych organizowanych przez nas wydarzeniach oraz o prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

II. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będą przechowywane do czasu odwołania przez Ciebie zgody lub krócej, jeśli przestaną być potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
Okres przetwarzania może jednak ulec wydłużeniu w przypadku ewentualnych roszczeń, sporów lub jeśli będą tego od nas wymagały przepisy prawa.

III. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy spółek grupy GlobalLogic, doradcy lub audytorzy – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Masz prawo otrzymać listę odbiorców danych.
Jesteśmy firmą globalną, przez co niektóre spółki grupy GlobalLogic znajdują poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej.
GlobalLogic może być także zobowiązana – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV. Dane GlobalLogic – administratora danych

„GlobalLogic” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 46B, 53-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000630382, NIP: 8942924978, REGON: 020598186, kapitał zakładowy 4.962.500 zł w całości wpłacony.
Email kontaktowy: privacy@globallogic.com

V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez GlobalLogic Twoich danych osobowych

Dostęp do danych – możesz zwrócić się do nas o informację, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat.
Sprostowanie danych – masz prawo do żądania sprostowania danych, które są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne.
Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach, jeśli chcesz abyśmy usunęli wszystkie Twoje dane osobowe,RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym.
Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli nasze działania co do zasady wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat.
Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi.
Sprzeciw – w określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (np. na potrzeby marketingu bezpośredniego).
Skarga do organu nadzorczego – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu z privacy@globallogic.com.