Projektowanie systemów (DevOps)

Automatyzujemy proces tworzenia oprogramowania

share

Dzięki współpracy z wieloma innowacyjnymi przedsiębiorstwami przy opracowaniu nowoczesnego oprogramowania rozumiemy, jak połączyć ludzi, procesy i technologie oraz jak najefektywniej tworzyć oprogramowanie i umieścić je w niezawodnym środowisku (SRE). Nowoczesny proces produkcji oprogramowania wymaga wdrażania nowych wersji bez utraty jakości. Nasi klienci chcą wykorzystywać jednolite środowisko do swoich prac rozwojowych, testowania i wdrożenia. Doświadczenie GlobalLogic w zakresie projektowania systemów (DevOps) i zapewniania niezawodnych środowisk ich eksploatacji (SRE) pozwala na współpracę wielu zespołów technicznych dla uzyskania równowagi pomiędzy oczekiwaną niezawodnością i szybkością wdrożenia. Mamy olbrzymie doświadczenie w projektowaniu oprogramowania w metodologii Agile i tworzeniu systemów (DevOps), co pozwala nam panować nad dużymi projektami. Takie podejście pozwala skrócić czas od pomysłu do wprowadzenia gotowego produktu z jednoczesnym zapewnieniem wysokiego poziomu jakości i niezawodności świadczonych usług.

Dopasowanie do realiów cyfrowego środowiska

Nasze doświadczenie w metodologii Agile i projektowaniu systemów (DevOps) pozwala nam oferować usługi doradcze w całym cyklu życia produktów cyfrowych. Pomagamu klientom osiągnąć sukces w wymagającym i stale rozwijającym się cyfrowym świecie zapewniając działanie systemów w niezawodnych środowiskach.

Tworzenie produktów w oparciu o pełen cykl rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem Scrum i Kanban

Automatyzacja rozwoju oprogramowania i infrastruktury

Procesy DevOps i SRE, narzędzia wdrożeniowe i implementacyjne

Optymalizacja i zarządzanie cyklem życia produktu

Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa i kontrola zgodności z normami

Przykłady

LA Galaxy

Cyfrowa platforma komunikacji z kibicami i aplikacja mobilna

Harmonic

Infrastruktura dostarczania plików video dla stacji telewizyjnych i serwisów audiowizualnych

Instabeat

Wyświetlacze HUD

Poznaj naszych ekspertów