Usługi w zakresie adopcji chmury

Przejdź przez całą swoją drogę chmurową – od migracji do modernizacji

Nasza oferta

Niezależnie od tego, czy chcesz migrować do platformy chmurowej, stworzyć rozwiązanie natywne dla chmury czy przejść do nowego środowiska chmurowego, możemy pomóc Ci w bezproblemowym osiągnięciu celu. Dzięki dedykowanej platformie Chmurowego Centrum Doskonałości; wewnętrznym akceleratorom cyfrowym i zaawansowanym partnerstwom konsultingowym z AWS, Microsoft i Google Cloud pozwalamy naszym klientom na szybką adopcję, skalowanie i optymalizację rozwiązań chmurowych.

Migracja do chmury

Oceń gotowość swojej firmy do wejścia do chmury i bezproblemowo przejdź do środowiska chmurowego dzięki naszemu akceleratorowi cyfrowemu Cloudwave®.

Procesy rozwijania natywne dla chmury

Uruchom swoje rozwiązanie tak jak trzeba, budując je na chmurze publicznej, prywatnej lub hybrydowej – albo skaluj na podstawie systemu „Platforma jako usługa” (PaaS).

Optymalizacja chmury

Zmodernizuj swoje monolityczne aplikacje przy pomocy mikrousług akceleratorów cyfrowych i usług

Architektura chmury

Oceń swoje środowisko w celu przyspieszenia i optymalizacji chmury dzięki naszej usłudze AWS Well Architected Review

Operacje chmurowe

Monitoruj swoją chmurę i infrastrukturę, aby zarządzać kosztami, zapewniać zgodność z przepisami i przeprowadzać optymalizację na podstawie użytkowania.

Bezpieczeństwo chmury

Zapewniaj bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i integralność swojej architektury chmurowej, aplikacji, danych i operacji.

W jakich obszarach możesz liczyć na naszą pomoc

Kiedy projektujesz, wymyślasz i budujesz aplikacje wyłącznie do chmury, zaczynasz tworzyć środowisko, które dla Ciebie pracuje. Możemy pomóc Ci w przyjęciu sposobu myślenia, w którym chmura zajmuje pierwsze miejsce, co pozwoli Ci na tworzenie aplikacji, które działają w nowoczesnej infrastrukturze, są bezpieczne z definicji i poprawiają zaangażowanie klienta.

Migracja do chmury

 • Wykorzystaj nasze narzędzie Cloudwave®, aby ocenić, czy Twoja organizacja i Twoje portfolio rozwiązań są gotowe do wejścia do chmury
 • Idź w przyszłość, posiłkując się szczegółowym planem transformacji chmurowej, przykładowymi architekturami i dobrymi praktykami
 • Bezproblemowo migruj swoje systemy i aplikacje do chmury

Procesy rozwijania natywne dla chmury

 • Przyjmuj podejście skupione na chmurze, aby projektować i rozwijać rozwiązania dla Internetu Rzeczy, platform danych, AI / ML i wysokiej dostępności / odtwarzania awaryjnego
 • Wejdź na rynek szybciej, wdrażając DevOps (CI/CD, automatyzacja, SRE)
 • Twórz z myślą o skalowaniu dzięki architekturze opartej na kontenerach, wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV) i systemowi „Infrastruktura jako kod” (IaC)
 • Wprowadzaj narzędzia do analityki użytkowania aplikacji, aby monitorować zaangażowanie klienta i oceniać nowe aplikacje

Optymalizacja chmury

 • Zmodernizuj swoje monolityczne aplikacje przy pomocy Akceleratora Mikrousług
 • Oceń swoje środowisko w celu przyspieszenia i optymalizacji chmury dzięki naszej usłudze AWS Well Architected Review
 • Wdrażaj Kubernetes, aby wdrażać kontenery i zarządzać nimi na odpowiednim poziomie
 • Ponownie hostuj, kupuj lub refaktoruj swoje aplikacje, dane i infrastrukturę i umieszczaj je ponownie na platformach

Operacje chmurowe

 • Wykorzystaj nasz w pełni zarządzany system DevOps, aby monitorować swoją chmurę i infrastrukturę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
 • Miej pełne informacje na temat kosztów utrzymania chmury przez zamawianie usługi oparte na dowodach wartości
 • Oceniaj, czy Twój model operacyjny jest gotowy na wejście do chmury przez zamówienie oceny gotowości na wejście do chmury

Bezpieczeństwo chmury

 • Zmniejszaj ryzyko związane z adopcją Twojej chmury, osadzając środki bezpieczeństwa w swoim środowisku (np. utwardzanie infrastruktury) i procesach (np. DevSecOps)
 • Wykorzystuj automatyzację i narzędzia analityczne do natychmiastowego reagowania na zdarzenia związane z bezpieczeństwem

Dlaczego GlobalLogic?

Korzystając z 20+ lat doświadczenia w inżynierii aplikacji cyfrowych, spółka GlobalLogic oferuje kompleksowe projektowanie, rozwijanie, testowanie i ciągłe dostarczanie produktów z wykorzystaniem metodologii Agile i CI/CD. Wykorzystując doświadczenie naszego Chmurowego Centrum Doskonałości, możemy pomóc Ci w zaprojektowaniu i rozwijaniu inteligentnych aplikacji chmurowych opartych na danych, które skalują, zarządzają kosztami i zwiększają lojalność wobec marki.

FAQ

Adopcja chmury to integracyjne rozwiązanie wykorzystujące narzędzia chmurowe do przeniesienia produktów i aplikacji gotowych do skalowania i optymalizacji na nowoczesną infrastrukturę i platformę chmurową.

Istnieje pięć faz adopcji chmury:

– Migracja (ocena gotowości organizacji do pracy w chmurze)

– Rozwój natywny (projektowanie i rozwój)

– Optymalizacja (przyspieszenie i optymalizacja wydajności chmury)

– Operacje (monitorowanie chmury i infrastruktury)

– Bezpieczeństwo (zmniejszenie ryzyka związanego z adopcją chmury poprzez wbudowanie zabezpieczeń)

Poziom adopcji chmury odnosi się do poziomu zaawansowania adopcji chmury. Jest on często zależny od różnych czynników, takich jak wielkość firmy, jej profil, istniejąca infrastruktura IT i kultura, z których każdy może mieć wpływ na poziom adopcji systemów w chmurze.

Poznaj naszych ekspertów

 • URL copied!