Platforma Danych GlobalLogic

Przejdź sprawnie z silosów danych na generowanie przydatnych informacji za pomocą narzędzia Inhouse Data Platform Accelerator firmy GlobalLogic

Omówienie

Choć pozyskiwanie wartości z danych z całego przedsiębiorstwa jest obecnie kluczową kwestią, wiele firm nadal nie potrafi poradzić sobie z wyzwaniami architektury Big Data, stosami technologicznymi oraz możliwościami hostingowymi wymaganymi do rozwoju działalności. Akcelerator platformy danych (DPA) GlobalLogic pozwala firmom wdrażać w pełni funkcjonalne kompleksowe platformy danych w ramach docelowego lub tworzonego od podstaw rozwiązania w chmurze w przeciągu dni zamiast miesięcy. Dzięki wykorzystywaniu natywnych technologii chmury PaaS akcelerator DPA pomaga przedsiębiorstwom zbierać dane z całej firmy, przetwarzać i wzbogacać je oraz dostarczać do analityków w celu osiągania wartości i wiedzy.

Obsługiwane platformy

Branże

Niezależne od branży

Technologie/Sprawdza się z

Azure: DataBricks, Data Lake, Blob Storage, Data Factory, Spark, Hive
AWS: S3, Glue, Managed Airflow

Potrzeby biznesowe

Eliminuje silosy danych, które utrudniają analizę i generowanie wartości

Pozwala osiągnąć spójność w odniesieniu do infrastruktury, technologii, potoków i procesów wykorzystywanych do pracy nad projektami danych

Zapewnia przejrzystość dostępnych danych, adapterów, potoków w celu wyeliminowania niespójności i powtórzeń

Zarządzaj ważnym, długotrwałym procesem udostępniania, konfigurowania, integrowania, ustawiania zabezpieczeń i kontroli dostępu

Zapewnia kontrolę dostępu do danych, ich przetwarzania, konfiguracji platform i API w oparciu o przypisane role

Przyspiesza przetwarzanie danych i dostosowanie do wymagań firmy

Usprawnienie zdolności zespołu data science do tworzenia modeli AI/ML

Pozwala stworzyć platformę danych nowej generacji i przyszłą strategię nawet przy ograniczonym doświadczeniu

Propozycja wartości

Scentralizowana, jednolita infrastruktura jeziora danych w chmurze. Jedno źródło prawdziwych danych dla różnych interesariuszy i zespołów

Standardowa architektura oparta na najlepszych praktykach w branży przy zastosowaniu technologii PAAS natywnych dla chmury

Modułowa, elastyczna i rozszerzalna platforma oparta na szablonach, pozwalająca na zmiany w trakcie pracy oraz wykorzystywanie łatwych do utworzenia rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb

Skuteczne i wydajne wykrywanie źródeł danych, zasobów komponentów danych oraz danych zapewniających spójność, standaryzację, ponowne użycie oraz eliminację niespójności i powieleń

Scentralizowana kontrola dostępu oparta na rolach w ramach wszystkich danych, komponentów i interfejsów użytkownika, w tym CLI i API

Umożliwienie zespołowi ds. analizy danych tworzenia modeli AI/ML

Przewaga dzięki strukturze OOB, funkcjom i późniejszemu ponownemu wykorzystaniu

  • Ograniczenie nakładu pracy i kosztów.
  • Szybszy czas wprowadzania na rynek i szybsza realizacja wartości

Przetwarzanie zbiorów big data za pomocą rozwiązania opartego na Spark, zgodnego ze standardami branżowymi

Funkcje

  • URL copied!