GlobalLogic Intelli-Insights

Umożliwia przedsiębiorcom wykorzystanie ich bogatych baz danych w celu stworzenia inteligentnych systemów spostrzegania, przewidywania i analizy głównych czynników – wszystko to bez konieczności posługiwania się niszowymi umiejętnościami lub naukową ekspertyzą danych.

Omówienie

Dzisiejszy biznes opiera się na bogatych bazach danych, ale dane te mają zastosowanie dopiero wtedy, gdy znamy ich właściwy kontekst. Intelli-Insights to platforma zasilana sztuczną inteligencją oferowana przez GlobalLogic, która zamienia istniejące dane w aktywne systemy spostrzegania i przewidywania. Platforma ta umożliwia przedsiębiorcom lepsze zrozumienie swoich klientów, odkrywanie nowych możliwości biznesowych oraz dokonywanie decyzji opartych na wiarygodnych informacjach – wszystko to bez konieczności posługiwania się niszowymi umiejętnościami opartymi na badaniach naukowych.

Mając do dyspozycji Intelli-Insights, możliwe jest wykorzystanie zarówno uprzednio zdefiniowanych standardów opartych na sztucznej inteligencji, jak też zbudowanie nowych aplikacji przystosowanych do własnych potrzeb, wykorzystanie systemów Auto-ML w celu dynamicznego kalibrowania modeli, a potem wybranie optymalnych modeli i algorytmów w oparciu o indywidualne potrzeby biznesowe. Platforma ta umożliwia również szybką identyfikację potencjalnych problemów wraz z ich rozwiązaniami oraz dokładne określenie, które funkcje są ich źródłem.

Obsługiwane platformy

Branże

Niezależne od branży

Technologie/Sprawdza się z

AWS, Azure, Google Cloud, Tech Stack – Python, H20, Scikitlearn, ASF (Apache Software Foundation) tech stack, Angular, NLP, Docker Containers, Java, Cloud Native Architecture, Microservice, MongoDb

Potrzeby biznesowe

Przyspieszenie procesów pipeline AI/ML

Wyrównywanie różnic w specjalności branżowej bez konieczności szukania lub zatrudniania specjalistów od AI/ML

Płynne przenoszenie do chmury dużych baz danych

W przypadku rozwiązań opartych na nowoczesnych systemach przeszukiwania danych, uwolnienie się od konieczności wsparcia operatorów AI/ML

Propozycja wartości

Skrócenie czasu od powstania produktu do wprowadzenia go na rynek poprzez przyspieszenie procesu rozwojowego

Zwiększenie wydajności produkcyjnej poprzez możliwość ponownego użycia modeli ML

Zarabianie na danych poprzez budowanie oraz publikowanie inteligentnych aplikacji

Możliwość przeniesienia w każde miejsce, w którym znajdują się dane

Funkcje

  • URL copied!