Akcelerator Mikroserwisów GlobalLogic

Dostarcza środowisko projektowe z opcjonalnymi modułami wdrażającymi najpopularniejsze NFR i przekrojowe problemy dla typowych rozwiązania bazujących na mikroserwisach.

Omówienie

Akcelerator mikroserwisów GlobalLogic dostarcza kompleksowe środowisko dla mikroserwisów, które zawiera konfigurator projektu oraz zestaw opcjonalnych modułów do implementacji najczęstszych wymagań niefunkcjonalnych dla typowych rozwiązań bazujących na mikroserwisach.

Obsługiwane platformy

Branże

Niezależne od branży

Technologie/Sprawdza się z

Spring Framework, Docker, Kubernetes, Azure Functions, AWS Lambda, Redis, Couchbase, MongoDB

Potrzeby biznesowe

Zmniejsza czas i nakłady pracy wymagane do wdrożenia fundamentalnych, niefunkcjonalnych wymagań (NFR) do wszystkich mikroserwisów w projekcie

Tworzy mikroserwisy niezależne od wdrożenia, co zmniejsza zakres działań wymaganych do zmiany podejścia na inne (np. kontenery lub FaaS – funkcja jako usługa)

Upraszcza projekty oparte na wielu językach, w których stosuje się powszechne lub kompatybilne wdrożenia NFR, wspólne podejścia i techniki; zapewnia podobne doświadczenia deweloperskie dla wszystkich zespołów

Zmniejsza czas integracji z rozwiązaniami Azure, AWS, GCP w zakresie logowania, śledzenia rozproszonego, komunikowania i rozwiązań bezserwerowych

Zmniejsza czas stworzenia prototypu projektu opartego na mikroserwisach, dzięki wykorzystaniu próbek i wzorcowej implementacji popularnych scenariuszy natychmiastowych

Propozycja wartości

Oszczędza do 75 osobomiesięcy pracy nad projektem w zależności od poziomu dostosowywania.

Wspomaga mobilność i spójność między zespołami.

Pozwala zespołom koncentrować się na wymaganiach funkcjonalnych.

Podąża za sprawdzonymi najlepszymi praktykami i zapewnia normy jakości.

Funkcje

  • URL copied!