GlobalLogic OpeNgine

Spełnia potrzeby klientów w zakresie nowoczesnych i gotowych do użycia narzędzi DevOps, które dostarczają wszechstronne i zintegrowane rozwiązania przyspieszające rozwój produktu.

Omówienie

OpeNgine GlobalLogic to wszechstronne, zintegrowane rozwiązanie DevOps, które automatyzuje konfigurację infrastruktury opartej na chmurze, instaluje narzędzia i uruchamia potoki CI/CD. Akcelerator OpeNgine został oparty na sprawdzonych technologiach i wieloletnim doświadczeniu GlobalLogic, dzięki czemu radykalnie skraca czas wdrażania z miesięcy do tygodni.

Obsługiwane platformy

Branże

Niezależne od branży

Technologie/Sprawdza się z

Kubernetes, Istio, Helm, Git, Jenkins, KMS, Nexus, Prometheus, Grafana, Kibana, AWS CloudWatch, Azure DevOps, Google CloudBuild, GitHub, BitBucket, DockerHub, Artifactory

Potrzeby biznesowe

Modernizacja aplikacji lub tworzenie od podstaw platform aplikacji opartych na kontenerach

Szybkie wdrażanie środowisk do prac i testów oceny technicznej porównywalnych platform

Przyspieszenie wdrożenia chmury publicznej przy niewielkim doświadczeniu w zakresie infrastruktury

Rozwiązanie wielochmurowe, które współpracuje ze wszystkimi trzema głównymi dostawcami rozwiązań chmurowych i dostarcza oczekiwane działanie od dnia 0/1

Korzyści dla klienta dzięki strategii platformy aplikacji nowej generacji

Propozycja wartości

Radykalne skrócenie czasu wdrażania procesów CI/CD z 4 osobomiesięcy do 2 tygodni

Zastosowanie najlepszych praktyk od pierwszego dnia

Łatwa integracja z istniejącymi standardami stosu narzędzi CI/CD (np. oparte głównie na Kubernetes i Jenkins) oraz możliwość rozbudowy o nowe narzędzia i technologie

Brak uzależnienia od jednego dostawcy przez płynną integrację ze wszystkimi trzema głównymi dostawcami rozwiązań chmurowych (np. AWS, Azure, GCP)

Funkcje

  • URL copied!