Doradztwo cyfrowe

Szybkie i strategiczne porady mające na celu pomóc Twojemu zespołowi w rozwiązywaniu problemów, identyfikowaniu okazji i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej

Usługi doradztwa cyfrowego

Firmom chcącym rozwinąć się, zmienić kierunek lub stworzyć nowe produkty i usługi, nasze doradztwo cyfrowe oferuje uporządkowane podejście, które szybko rozwiąże konkretne problemy, często pojawiające się we wszystkich cyklach życia produktu. Od procesów poprzez infrastrukturę i architekturę po dane, nasze zespoły ekspertów są chętne do pomocy i przełamania barier, które przed Tobą stoją.

Usługi doradztwa cyfrowego

Zwinny coaching procesów

Doradztwo w obszarze danych

Doradztwo NPS

Optymalizacja dojrzałości projektowej

Optymalizacja SDL

Jasny kierunek dla Twoich ambicji

W przeciwieństwie do tradycyjnych ofert konsultingowych, nasze metodologie są oparte na podstawach produktów, łącząc dobre praktyki w zakresie projektowania biznesowego z praktycznym podejściem do rzeczywistości budowania i utrzymywania organizacji produktów.

Akcelerator kompetencji cyfrowych

 • Nasza oferta kompetencji cyfrowych, zaprojektowana z myślą o inwestorach PE i firmach na etapie rozwoju, została stworzona do oceny mocnych punktów przedsiębiorstwa jako organizacji cyfrowej.
 • Poprzez analizę kompetencji, zdolności organizacyjnych w zakresie skutecznego dostarczania technologii, poziomu skupienia na kliencie i nastrojów klienckich/dotyczących marki, nasza szybka ocena daje jasne informacje o tym, na czym zespoły ds. przewodzenia powinny się skupić w pierwszej kolejności na drodze transformacji cyfrowej.

Dane jako narzędzie generujące, które pomoże Ci w podejmowanie kalkulowanych ryzyk dla lepszej przyszłości

 • Oferujemy szeroki wachlarz programów do wykorzystania, i outsourcingu, znaczących wyników analizy danych.
 • Aby dać Ci możliwość zrozumienia swoich użytkowników, oferujemy segmentację opartą na danych, która poprawi zrozumienie klienta (łącznie z tymi najbardziej wartościowymi) i spersonalizuje metodologie, co pozwoli na stworzenie bezpośredniego połączenia między wzorami zachowań a zaległościami produktowymi.
 • W przypadku zespołów ds. marketingu i marki nasza oferta usług NPS skupia się na pomaganiu w ocenie i analizie ich Net Promoter Score i podjęcia na tej podstawie odpowiednich działań.
 • Aby pozwolić Ci rozwinąć swoją działalność, oferujemy analizę rynkową i raportowanie trendów, pozwalając na odkrywanie nowych okazji na rynku, nowych sposobów na wykorzystanie produktów i usług, i symulując i modelując możliwe rezultaty i kierunki dalszego działania.

Praktyczne strategie na wychodzenie z długu technicznego

 • Nasze doradztwo w obszarze architektury jest zaprojektowane do identyfikacji i ustalania podstaw technologii potrzebnych do dostarczania skutecznych i wydajnych produktów na odpowiednim poziomie.
 • Przeprowadza się badania nad świadomością odpowiednich systemów firmy, możliwościami obsługi konkretnych technologii i celami biznesowymi.
 • Nasi typowi partnerzy modernizują, przechodząc do chmury lub na modele SaaS, lub usprawniają technologie, aby zmniejszyć koszty ogólne i inne oraz zmniejszyć braki w wydajności.

Umożliwianie realizacji procesów i organizacji z praktykami

 • Oferujemy szeroki zakres usług umożliwiania skupionych na ludziach i procesach.
 • Te spersonalizowane programy potrafią skupić się na konkretnych aspektach wyników biznesowych, ale zwykle zajmują się wieloma działami w celu optymalizacji ogólnej skuteczności.
 • Specjalizujemy się w szkoleniu zespołów projektowych, budując podejście skupione na kliencie w całej organizacji produktu i optymalizacji cyklu życia oprogramowania, od etapu koncepcji i strategii do zwinnej adopcji procesów.

Dlaczego GlobalLogic?

GlobalLogic pomaga klientom wykorzystać potencjał rynkowy produktów przez cały cykl ich życia, adaptując już istniejące produkty do przyzwyczajeń zaawansowanych cyfrowo użytkowników. W coraz bardziej cyfrowym świecie stawiamy konsumenta w centrum każdej interakcji. Pokazujemy firmom, jak mogą lepiej angażować swoich konsumentów, tworzyć innowacyjne rozwiązania w ramach przewidywalnych budżetów oraz wprowadzać na rynek cyfrowe produkty i usługi nowej generacji w możliwie najkrótszym czasie. Stosując strategię projektowania zorientowaną na użytkowniku, pomagamy naszym klientom na nowo zdefiniować ich innowacyjne produkty i z sukcesem wprowadzić je na rynek.

FAQ

Usługa doradztwa cyfrowego to zespół ekspertów, który pomaga odblokować konkretne problemy, które pojawiają się w cyklu życia produktu. Skupiają się na kilku obszarach, takich jak przejście od procesu przez infrastrukturę i architekturę po dane.

Transformacja cyfrowa jest bardzo ważna w branży konsultingowej, ponieważ sprawia, że firma jest na bieżąco z ciągle zmieniającymi się trendami, technologiami i okazjami. Może również pomóc w procesach biznesowych od front office do zaplecza administracyjnego, jak również od marketingu do sprawozdawczości finansowej.

Przykłady doradztwa cyfrowego obejmują identyfikację i ustanowienie fundamentów technologicznych, które są potrzebne do dostarczania skutecznych i wydajnych produktów. Innym przykładem jest badanie systemów ewidencji przedsiębiorstwa w celu zwiększenia świadomości i wsparcia w zakresie konkretnych technologii i celów biznesowych.

Poznaj naszych ekspertów

 • URL copied!