Zarządzanie treścią

Nowoczesne produkty rozwijają się dzięki dostosowanym treściom i danym. Nasze zespoły pomagają ulepszać treści, a także analizować dane wykorzystywane przez algorytmy uczenia maszynowego.

Większa wartość dla Twoich różnorodnych treści

Nowoczesne produkty cyfrowe, zaczynając od niskopoziomowych czujników, po skomplikowane systemy ERP w dużych organizacjach, są mocno zależne od danych, które same gromadzą. Dane bez struktury i pomysłu na ich efektywne przetwarzanie stanowią mało użyteczny szum informacyjny. W GlobalLogic pomagamy klientom zarządzać ich danymi z wykorzystaniem technologii automatycznych. Wykorzystujemy też zespoły wykwalifikowanych konsultantów biznesowych działających w czasie rzeczywistym. Korzystamy z wszelkich dostępnych narzędzi - zarówno prostych raportów analitycznych, jak i analizy trójwymiarowych map. W ten sposób, rozumiejąc potrzeby użytkowników produktu, skutecznie pomagamy budować przewagę naszych klientów.

Kompleksowe zarządzanie treścią

W GlobalLogic opracowujemy automatyczne systemy analizy tekstów, obrazów i materiałów video. Dostarczamy również usługi monitorowania w czasie rzeczywistym, pomagając klientom zarządzać ich własnymi i współdzielonymi zasobami informacyjnymi, a także zawartością mediów społecznościowych.

Struktury i kategorie danych

Raportowanie, wskaźniki i rozwiązania analityczne

Tworzenie, digitalizacja i zmiana formatu danych multimedialnych

Automatyczne narzędzia rozpoznawania tekstu, wzorców, analizy semantyczne

Audyty kompletności, poprawności i formatu danych

Zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym i badanie zgodności z przyjętymi regułami

FAQs

Inżynieria to zastosowanie matematyki i nauki do rozwiązywania problemów. Innowacyjne, nowoczesne produkty powstają poprzez wymyślanie, projektowanie i budowanie rzeczy w celu osiągnięcia praktycznych celów.

Inżynier treści pomaga wypełnić lukę między producentami treści a menedżerami, organizując dane i niestandardowe treści. Stosuje inżynierię treści poprzez spersonalizowane rozwiązania, które mogą być ponownie ukierunkowane i wykorzystywane w dystrybucji wielokanałowej.

Usługi inżynierii treści obejmują definiowanie problemów wymagających rozwiązań, prowadzenie i analizowanie badań, a następnie opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych na podstawie wyników badań.

Poznaj naszych ekspertów

  • URL copied!