Projektowanie systemów (DevOps)

Automatyzujemy proces tworzenia oprogramowania

Dzięki współpracy z wieloma innowacyjnymi przedsiębiorstwami przy opracowaniu nowoczesnego oprogramowania rozumiemy, jak połączyć ludzi, procesy i technologie oraz jak najefektywniej tworzyć oprogramowanie i umieścić je w niezawodnym środowisku (SRE). Nowoczesny proces produkcji oprogramowania wymaga wdrażania nowych wersji bez utraty jakości. Nasi klienci chcą wykorzystywać jednolite środowisko do swoich prac rozwojowych, testowania i wdrożenia. Doświadczenie GlobalLogic w zakresie projektowania systemów (DevOps) i zapewniania niezawodnych środowisk ich eksploatacji (SRE) pozwala na współpracę wielu zespołów technicznych dla uzyskania równowagi pomiędzy oczekiwaną niezawodnością i szybkością wdrożenia. Mamy olbrzymie doświadczenie w projektowaniu oprogramowania w metodologii Agile i tworzeniu systemów (DevOps), co pozwala nam panować nad dużymi projektami. Takie podejście pozwala skrócić czas od pomysłu do wprowadzenia gotowego produktu z jednoczesnym zapewnieniem wysokiego poziomu jakości i niezawodności świadczonych usług.

Dopasowanie do realiów cyfrowego środowiska

Nasze doświadczenie w metodologii Agile i projektowaniu systemów (DevOps) pozwala nam oferować usługi doradcze w całym cyklu życia produktów cyfrowych. Pomagamu klientom osiągnąć sukces w wymagającym i stale rozwijającym się cyfrowym świecie zapewniając działanie systemów w niezawodnych środowiskach.

Tworzenie produktów w oparciu o pełen cykl rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem Scrum i Kanban

Automatyzacja rozwoju oprogramowania i infrastruktury

Procesy DevOps i SRE, narzędzia wdrożeniowe i implementacyjne

Optymalizacja i zarządzanie cyklem życia produktu

Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa i kontrola zgodności z normami

DevOps jest metodą wytwarzania oprogramowania, w której zachodzi ciągła integracja pomiędzy deweloperami a ekspertami ds. eksploatacji. Metodyka ta kładzie nacisk na jego szybkie i elastyczne wytwarzanie oraz ma kluczowe znaczenie dla efektywnego rozwoju oprogramowania.

W GlobalLogic projektujemy i wdrażamy skuteczne rozwiązania z zakresu DevOps. Podnosimy efektywność działań w zakresie rozwoju oprogramowania naszych klientów, unowocześniając ich środowiska IT.

Metodyka przydatna w zwinnej organizacji – w Twojej organizacji

Dostarczenie metodyki DevOps ma za zadanie połączyć dwa obszary, których praca polega na trochę innych założeniach. Kluczowe jest synergiczne połączenie zespołu zajmującego się rozwojem oprogramowania oraz zespołu operacyjnego.

Przy pomocy odpowiednich narzędzi DevOps pomaga w nawiązaniu bliskiej komunikacji i przełamywaniu barier, aby stymulować pracę całego zespołu w procesie wytwarzania produktu cyfrowego.

Korzyści wynikające ze współpracy podczas wdrażania procesów to przede wszystkim możliwość osiągnięcia celów i założeń w łatwiejszy sposób. DevOps umożliwia tworzenie dużych zespołów, dzięki czemu wdrożenie nowych technologii i tworzenie produktów cyfrowych zachodzi o wiele szybciej i sprawniej.

Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie podczas tworzenia i wdrażania oprogramowania. Skontaktuj się z nami!

Postaw na model pracy zgodny z założeniami Agile

Od czasu pojawienia się metodyki DevOps na rynku w działach operacyjnych objawił się nowy model pracy, który umożliwia udostępnienie tworzonej usługi tak szybko, jak to tylko możliwe. Chodzi tu o iteracyjny model pracy, który jest zgodny ze środowiskiem Agile. Dzięki temu coś, co wcześniej wymagało ręcznego zarządzania procesami, nagle może być automatyzowane.

Pomysł na taką komunikację narodził się w dużych firmach, które podczas tworzenia nowych produktów traciły dość dużo na braku symbiozy pomiędzy działem produkcji i operacyjności. Głównie takie założenia skupiały swoje zmiany w organizacji korporacyjnej. Nie zmienia to jednak faktu, że zyskać mogą na niej również małe kultury organizacyjne, które w niektórych w nich działy IT również będą potrzebować mniejszych lub większych zmian.

DevOps

DevOps – nie tylko dla firm technologicznych

Automatyzacja procesu jest wskazana dla wszystkich firm, które chcą być bardziej zwinne. Takie zarządzanie nie tylko skraca i upraszcza proces tworzenia oprogramowania, ale również dostarczania produktów cyfrowych użytkownikom.

Mamy doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu DevOps w małych, średnich i dużych organizacjach działających w zróżnicowanych sektorach rynkowych. Eksperci GlobalLogic kompleksowo analizują i dobierają najlepsze rozwiązania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki naszych klientów.

Korzyści wynikające ze wdrożenia DevOps

Na jakie korzyści może liczyć Twój biznes po wprowadzeniu metodyki DevOps?

 • Wyższa jakość programowania;
 • częste udostępnianie nowych wersji programowania;
 • procesy są o wiele bardziej dostępne i czytelne;
 • środowisko organizacyjne zmienia się na lepsze;
 • potrzeby biznesowe są szybciej spełniane;
 • wdrożenia procesów zachodzą szybciej;
 • zarządzanie zmianami jest o wiele bardziej zwinne;
 • kod posiada lepszą jakość;
 • oszczędność czasu;
 • lepszy monitoring ewentualnych problemów;
 • zmniejszenie kosztów.

Czym jest Continuous Deployment i Continuous Integration? Dlaczego Twój biznes ich potrzebuje?

Continous Deployment jest następstwem Continous Integration. Jeśli testowanie zostanie zakończone w środowisku deweloperskim, należy wprowadzić je do produkcji. Continuous Deployment polega na automatyzacji procesów wdrożeniowych, które w wielu firmach jeszcze do niedawna, było wykonywane w sposób ręczny.

Połączenie obu tych narzędzi, pozwala na pełną automatyzację procesów i zadań. Wówczas proces wdrożenia nie jest zbyt uciążliwy, ponieważ aplikacje są praktycznie całkowicie zautomatyzowane, co sprawia, że tworzenie oprogramowania nie zabiera specjalistom aż tak dużo czasu.

Stworzymy elastyczne, bezpieczne i skalowalne środowisko IT w Twojej organizacji

Zainwestuj w oprogramowanie oraz zadowolenie swoich klientów! Postaw na metodologię DevOps i wznieś swój biznes na zupełnie nowy poziom.

Pomożemy Ci kompleksowo zaprojektować, wdrożyć i nadzorować środowisko IT, dbając o ciągłość oraz niezawodność realizowanych procesów. Z nami zminimalizujesz przestoje wynikające ze zmian infrastruktury IT oraz zwiększyć możliwości w zakresie przepływu danych.

Skontaktuj się z nami i poznaj pełnię korzyści wynikających z metodologii DevOps!

FAQs

Konsulting z zakresu DevOps to podejście do rozwoju produktu, mające za cel integrację oprogramowania i usług w skali. Nasze usługi konsultingowe pomagają klientom dostosować i doskonalić ich oprogramowanie jako stale ewoluującą usługę cyfrową.

DevOps może być stosowany do kilku usług, takich jak:
– Rozwój w pełnym cyklu życia w oparciu o techniki Scrum & Kanban
– Egzekwowanie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
– Modernizacja i wdrażanie aplikacji na Kubernetes
– Automatyzacja wdrożeń oprogramowania i infrastruktury
– Optymalizacja praktyk i procesów zarządzania produktem
– Procesy DevOps/SRE
– Wdrożenie frameworku

Narzędzia stosowane w DevOps obejmują ramy techniczne, takie jak SDLC, przeszkolonych DevOps i praktyków SRE. Narzędzia te są wykorzystywane do czerpania korzyści z rynku i zapewnienia wysokiego poziomu jakości i niezawodności.

Przykłady

Poznaj naszych ekspertów

 • URL copied!