GlobalLogic provides experience design, digital product engineering services and Agile software development to global brands in all vertical industries.

TWORZYMY NOWE RELACJE

GlobalLogic współpracuje z przedsiębiorstwami z każdej ważnej branży, tworząc niezwykłe produkty i pomagając zbudować więzi łączące użytkowników z produktami naszych klientów.

CYFROWE MYŚLENIE O INNOWACJACH


Od 17 lat GlobalLogic blisko współpracuje z przedsiębiorstwami ze wszystkich kluczowych gałęzi światowej gospodarki, tworząc niezwykłe produkty z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych pozwalające na szybki rozwój ich globalnej działalności.
W cyfrowym świecie odbiorcy usług i produktów coraz częściej stają się najważniejszymi postaciami na scenie wypełnionej najnowszą technologią w pozbawionym barier geograficznych cyfrowym świecie.
Dzięki tym rozwiązaniom, klienci mogą codziennie dostarczać produkty i usługi spełniające wymagania rynku w efektywny sposób, dotrzymując terminów i założonych budżetów.

JAK GLOBALLOGIC WSPIERA ROZWÓJ SWOICH KLIENTÓW


GlobalLogic pomaga klientom najlepiej wykorzystać potencjał rynkowy produktów przez cały cykl ich życia – nie tylko dzięki rozwijaniu przełomowych aplikacji, ale także dzięki adaptacji tych już istniejących do przyzwyczajeń zaawansowanych cyfrowo użytkowników.

Dzięki strategii projektowania opartej na doświadczeniu użytkowników, pomagamy klientom na nowo zdefiniować ich produkty. Zawsze zwracamy uwagę na trwałą relację użytkowników z naszymi klientami. Opracowujemy produkty i usługi skracając do niezbędnego minimum czas ich wprowadzenia na rynek. Nasi klienci muszą robić więcej niż tylko nadążać za trendami, pomagamy im odnosić sukcesy dzięki przełomowym rozwiązaniom, które na nowo określają branżę i oczekiwania użytkowników.

Z MYŚLĄ O KONSUMENTACH


GlobalLogic zawsze tworzył połączenia pomiędzy różnymi ekosystemami, łącząc producentów i rynki po to, by tworzyć niezwykłe produkty. Obecnie pomagamy klientom wykorzystać technologie do zbudowania trwałej relacji z konsumentami, którzy nie tylko angażują się w proces tworzenia produktów i usług, ale także przyczyniają się do ich ciągłego rozwoju.

Pracowaliśmy z setkami przedsiębiorstw, zbliżając producentów do ich konsumentów, oraz definiując ich strategiczne relacje.

Takie podejście pozwala budować silne związki konsumentów z markami produktów, których używają.

WZMACNIAMY NASZYCH KLIENTÓW


Nasi klienci na nowo zdefiniowali swoje branże, stworzyli nowe rynki i zmienili życie swoich odbiorców. Mamy przywilej pracować z setkami przedsiębiorstw, które myślą i kształtują przyszłość. W tym gronie są najlepsi na świecie producenci sprzętu, oprogramowana i największe marki produktów detalicznych.

JESTEŚMY INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SPOŁECZNOŚCI IT


GlobalLogic Poland jest wiodącym członkiem polskiej społeczności IT. Dążymy do zwiększenia konkurencyjności polskiej branży IT na świecie. Wierzymy, że technologia informatyczna ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski, i że wspólne wysiłki wszystkich przedsiębiorstw z naszej branży mają kluczowe znaczenie dla widocznego przyspieszenia rozwoju biznesu IT.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, napisz: info@globallogic.com.