CYFROWE INNOWACJE

W czasach, kiedy niemal wszystkie układy scalone i urządzenia są połączone w chmurze, producenci muszą myśleć cyfrowo o swoich produktach. Dowiedz się jak GlobalLogic może pomóc w zaprojektowaniu takich strategii produktowych.

ARIS Augmented Reality Infotainment System

Obecny wysoki poziom złożoności systemów wspomagających kierowców sprawia, że klasyczne instrumenty, takie jak ekrany LED i wyświetlacze Head-Up Display, przestają być wystarczające. Istotnym wyzwaniem, przed jakim stoi branża automotive, jest znalezienie skutecznych technologii komunikacyjnych, które pozwolą na szybkie przetwarzanie danych wejściowych i wizualizację tych informacji bez znacznych opóźnień. Zdobycie praktycznej wiedzy na ich temat umożliwia opracowany przez zespół GlobalLogic projekt ARIS - Augmented Reality Infotainment System.

Większość stosowanych obecnie systemów bezpieczeństwa opiera się na tradycyjnym zestawie wskaźników i ekranie informacyjno-rozrywkowym, którego użytkowanie wymaga oderwania wzroku od drogi. Krok naprzód stanowią rozwijane wraz z technologią augmented reality systemy HUD, pozwalające na prezentowanie informacji w linii widzenia kierowcy. Obecnie jednak ich implementacja ogranicza się do niewielkich ekranów o stosunkowo skromnych, względem potencjału, możliwościach.

 ARIS

W GlobalLogic postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej potencjałowi idei renderowania obrazu na przedniej szybie, a więc konceptowi przedstawiania kompleksowych informacji w sposób nieinwazyjny. Przeprowadziliśmy szczegółową analizę kwestii bezpieczeństwa i oceniliśmy możliwości wykorzystywanego obecnie software’u i hardware’u. Jednocześnie zidentyfikowaliśmy krytyczne czynniki, które wymagają należytej uwagi podczas prac nad wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej w systemach komunikacji. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się zarządzanie informacją, która musi wspierać proces podejmowania decyzji, a jednocześnie nie przytłaczać kierowcy. Nadanie odpowiednich priorytetów prezentowanym danym jest więc kluczowe, podobnie jak właściwe odczytanie pozycji głowy kierowcy i opracowanie systemu zarządzania awaryjnego, który aktywuje się, gdy  sytuacja na drodze przewyższy zdolność systemu do dostarczania dokładnych informacji.

Aby skutecznie zidentyfikować i zweryfikować główne przypadki użycia, potencjalne wąskie gardła i kompatybilność oddzielnych komponentów, nasz zespół zbudował kompleksową platformę symulacyjną.

 ARIS2

ARIS, Augmented Reality Infotainment System,  składa się z trzech grup komponentów oraz elastycznej i skalowalnej magistrali komunikacyjnej. Platforma pozwala na przeprowadzanie realistycznych symulacji, w których możliwe jest dokładnie odwzorowanie, często bardzo różnych, sytuacji zachodzących w ruchu drogowym, w powtarzalnym i bezpiecznym środowisku. Projekt umożliwia interakcję kierowcy z systemem za pomocą kontroli głosem i gestami, a także testy wyświetlacza HUD, który dostosowuje się dynamicznie do pozycji głowy użytkownika. Jest to wygodne narzędzie testowe o modułowej konstrukcji, co pozwala na integrację różnych sensorów, a także otwartym kodzie źródłowym poszczególnych składników oprogramowania.

Zdolność platformy do odtworzenia dużej liczby rzeczywistych scenariuszy, przy użyciu symulacji z danymi telemetrycznymi, stała się istotnym elementem naszego środowiska testowego, które dostarczyło wielu cennych danych na temat różnych aspektów HMI i systemów wspomagających kierowców. Korzystając z ARIS, inżynierowie GlobalLogic zdobywają praktyczne doświadczenia na temat skutecznych technologii komunikacyjnych. Projekt pozwala im lepiej rozumieć zachowanie kierowców i odpowiednio rozwijać samochodowe systemy infotainment. Mogą badać efektywne sposoby wyświetlania informacji za pomocą systemu HUD i skuteczniej wykorzystywać możliwości augmented reality w kontekście bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. ARIS staje się więc fundamentem, za pomocą którego realizowane są najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane, odpowiadające współczesnym potrzebom branży automotive, projekty.  

  • URL copied!