Danelec Marine

Rozwiązania informatyczne odgrywają współcześnie niezwykle istotną rolę w sektorze transportu i logistyki. Zapewniają większą szybkość reakcji, niezawodność i pozwalają na optymalizację kosztów. Bliska współpraca GlobalLogic z firmą Danelec Marine, jednym z wiodących dostawców rozwiązań informatycznych dla transportu morskiego, pozwoliła stworzyć i wdrożyć systemy dla żeglugi, które już dziś są wykorzystywane na co najmniej 500 statkach armatorów z całego świata.

Rozwiązanie

Opracowany przez nas system obejmuje rozwiązanie IoT typu ship-to-shore i pozwala na przechowywanie oraz wymianę danych w oparciu o rozwiązania chmurowe. Umożliwia też przekazywanie informacji między statkami na morzu. System zbiera dane z kluczowych elementów statku, jak na przykład GPS, anemometr, echosonda czy silnik, a następnie pozwala na ich zagregowanie i przesłanie dalej w formie precyzyjnych raportów. Pod ciągłą kontrolą jest również zużycie paliwa, a także stan poszczególnych urządzeń i maszyn, co pozwala lepiej planować akcje serwisowe i przeprowadzać zdalnie wybrane naprawy sprzętu. 

  • URL copied!