Danelec Marine

Rozwiązania informatyczne odgrywają współcześnie niezwykle istotną rolę w sektorze transportu i logistyki. Zapewniają większą szybkość reakcji, niezawodność i pozwalają na optymalizację kosztów. Bliska współpraca GlobalLogic z firmą Danelec Marine, jednym z wiodących dostawców rozwiązań informatycznych dla transportu morskiego, pozwoliła stworzyć i wdrożyć systemy dla żeglugi, które już dziś są wykorzystywane na co najmniej 500 statkach armatorów z całego świata.

Pomysł

Systemy informatyczne, które usprawniają komunikację między statkami i lądem, a przy tym pozwalają na gromadzenie i analizę danych, są niezbędne, aby zarządzać ruchem na szlakach morskich. Bez takiej infrastruktury komunikacja na linii statek-ląd jest znacznie utrudniona. Przez to także reakcja na ewentualny kryzys zajmuje dużo więcej czasu. Usunięcie nawet najprostszej usterki – nie mówiąc już o serwisowaniu statku – wymaga wysłania jednostki serwisowej, a to z kolei generuje kolejne koszty, obciążające zarówno firmę, jak i środowisko.

Rozwiązanie

Opracowany przez nas system obejmuje rozwiązanie IoT typu ship-to-shore i pozwala na przechowywanie oraz wymianę danych w oparciu o rozwiązania chmurowe. Umożliwia też przekazywanie informacji między statkami na morzu. System zbiera dane z kluczowych elementów statku, jak na przykład GPS, anemometr, echosonda czy silnik, a następnie pozwala na ich zagregowanie i przesłanie dalej w formie precyzyjnych raportów. Pod ciągłą kontrolą jest również zużycie paliwa, a także stan poszczególnych urządzeń i maszyn, co pozwala lepiej planować akcje serwisowe i przeprowadzać zdalnie wybrane naprawy sprzętu. 

Rezultat

Rozwiązanie przygotowane przez GlobalLogic we współpracy z firmą Danelec pozwala wykorzystać dane wysyłane do armatorów połączeniem satelitarnym, by na bieżąco reagować na potencjalne problemy. Informacje zebrane na temat kluczowych elementów statku umożliwiają sprawne planowanie prac remontowych, a także serwisowanie bez wysyłania dodatkowych ekip. Ma to pozytywny wpływ na środowisko m.in. z powodu mniejszego spalania paliw kopalnych.

Dzięki wdrożonemu systemowi jednostki mogą komunikować się nie tylko z centrami koordynującymi żeglugę morską, ale i z innymi statkami na morzu, co ułatwia zarządzanie ruchem na szlakach morskich. System jest ciągle rozbudowywany i udoskonalany, ułatwiając zdalną pracę i usprawniając proces przechowywania i wymiany informacji pozyskanych z czujników znajdujących się w najbardziej newralgicznych urządzeniach funkcjonujących w obrębie statku.

  • URL copied!