CYFROWE INNOWACJE

W czasach, kiedy niemal wszystkie układy scalone i urządzenia są połączone w chmurze, producenci muszą myśleć cyfrowo o swoich produktach. Dowiedz się jak GlobalLogic może pomóc w zaprojektowaniu takich strategii produktowych.

GLOFace

Biometryka znajduje coraz więcej zastosowań w otaczającej nas rzeczywistości, stając się między innymi cenioną metodą identyfikacji tożsamości. W GlobalLogic dostrzegliśmy potencjał technologii rozpoznawania twarzy i postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom organizacji oraz użytkowników, którzy w dostępnych obecnie narzędziach napotykają na wiele ograniczeń. W ten sposób powstał GLOFace – nowatorski system wykrywania i rozpoznawania twarzy.

 photo7_1000x563-1

Szeroką gamę narzędzi, wykorzystujących technologię face recognition, z których obecnie mogą korzystać użytkownicy, łączą łatwe do zidentyfikowania problemy. Wysoka zależność od warunków oświetleniowych, obsługa tylko jednej twarzy czy brak skutecznych mechanizmów weryfikacji - to wszystko hamuje rozwój technologii i utrudnia wdrażanie jej w konkretnych sytuacjach. Nasz zespół postanowił znaleźć sposób na wspomniane ograniczenia, a  jednocześnie stworzyć rozwiązanie, które znajdzie szereg praktycznych zastosowań w branży automotive.

Pierwszym etapem prac podjętych przez specjalistów GlobalLogic była właściwa identyfikacja problemów i ograniczeń, a następnie na tej podstawie ustalenie możliwych rozwiązań. Nasi eksperci chcieli zaprojektować narzędzie, które pozwala na łatwe tworzenie rozszerzeń, dlatego od początku opracowywali GLOFace przy użyciu otwartoźródłowych bibliotek przetwarzania obrazu dLib i opencv. Praca z różnymi algorytmami wykrywania twarzy (HOG, HAAR, CNN), pozwoliła im na poznanie ich mocnych oraz słabych stron. Z kolei wykorzystanie sieci neuronowych i geometrycznej metody rozpoznawania twarzy umożliwiło im praktyczne wskazanie różnic pomiędzy odmiennymi metodami rozpoznawania twarzy.

Bazując na zdobytej w ten sposób wiedzy, nasz zespół opracował wieloplatformowe rozwiązanie, wykorzystujące moc obliczeniową Nvidia CUDA, które wyróżnia się funkcją rozpoznawania wielu twarzy w czasie rzeczywistym, posiada mechanizm weryfikacji i potrafi filtrować obrazy niskiej jakości. GLOFace może być używany na wielu platformach, łącznie z tymi obsługującymi architekturę CUDA, a przy tym łatwo rozbudowywany i modyfikowany. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w razie potrzeby, w krótkim czasie i bez konieczności wprowadzania większych zmian, zaimplementować dodatkowo na przykład mechanizm rozpoznawania gestów.

Dzięki wprowadzeniu wielordzeniowego przetwarzania danych, udało się nam skrócić czas potrzebny na rozpoznanie dowolnej liczby twarzy. Na tle wielu innych dostępnych obecnie rozwiązań naszą aplikację wyróżnia fakt, że śledzi ona i weryfikuje twarze w celu uniknięcia wielokrotnego rozpoznania tej samej osoby. System umiejętnie odfiltrowuje też rozmazane obrazy twarzy, wpływając na znaczne zmniejszenie liczby pomyłek podczas procesu. GLOFace umożliwia przy tym zdalny dostęp do bazy danych zarejestrowanych twarzy przy użyciu osobnej aplikacji, która aktualizuje dane po każdej modyfikacji zasobów.

Zaprojektowany system stanowi duży krok naprzód w rozwoju technologii rozpoznawania twarzy, a jednocześnie otwiera nowe możliwości rozwoju i praktycznego zastosowania biometryki w motoryzacji. Wymienić tu można m.in. skuteczną weryfikację tożsamości kierowcy czy personalizację ustawień samochodu w oparciu o rozpoznawanie twarzy. GLOFace jest naturalną odpowiedzią na potrzeby kierowców i producentów samochodów, dla których klasyczne instrumenty infotainment i stosowane do tej pory metody zabezpieczeń przestają być już wystarczające.

  • URL copied!