Smart City

Smart City

Rozwiązania Smart City wykorzystują połączone ze sobą sieci sensorów i technologie Internetu Rzeczy (IoT) do powiadamiania osób zarządzających miejską infrastrukturą, gdy wymagana jest ich ingerencja w różne systemy działające w mieście, takie jak organizacja wywozu śmieci (patrz schemat poniżej). „Chcieliśmy rozwiązać problemy, z którymi zmaga się każde duże miasto za pomocą systemu powiadomień" - powiedział Navneet Gupta, szef zespołu.

Rozwiązanie Smart City opracowane w ciągu zaledwie 12 tygodni przez zespół naszych specjalistów w składzie: Naveneet Gupta, Marathe Mahesh, Smitesh Shinde, Chetan Bhoyar i Rahul Sakule wygrało konkurs dla prototypów GlobalLogic Global POC Challenge. Założeniem konkursu jest umożliwienie specjalistom na całym świecie rywalizowania z kolegami i prezentowania własnych pomysłów, umiejętności i projektów. Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Smart City? Obejrzyj film poniżej

GlobalLogic Proof-of-Concept: Smart City

  • URL copied!