GlobalLogic ogłasza utworzenie „Platformy Platform” umożliwiającej korzystanie ze sztucznej inteligencji klasy biznesowej.

To pierwsza tego typu architektura platformy do ujednolicenia i uprzemysłowienia rozwiązań sztucznej inteligencji klasy biznesowej

Santa Clara, Kalifornia –8 kwietnia 2024 r. – GlobalLogic, spółka należąca do grupy Hitachi, ogłosiła dziś utworzenie nowatorskiej architektury „Platform-of-Platforms” zaprojektowanej w celu wspierania wdrażania sztucznej inteligencji (AI) klasy biznesowej. Firma GlobalLogic zaprojektowała tę architekturę, aby pomóc przedsiębiorstwom stawić czoła kluczowym wyzwaniom napotkanym podczas wykorzystywania sztucznej inteligencji i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) na dużą skalę.

Aby wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, przedsiębiorstwa muszą odpowiedzieć na wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych, zapobiegania wyciekom własności intelektualnej i zarządzania ryzykiem prawnym. Muszą również przyjąć podejście, które pozwoli im zachować techniczną elastyczność w miarę kształtowania się nowych modeli, platform i innych innowacji. Jednocześnie liderzy mają obowiązek zarządzać zmianami organizacyjnymi i wyszukiwać skuteczne strategie kontrolowania kosztów i zwiększania zwrotu z inwestycji w AI/GenAI.

Z uwagi na ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dostarczaniu i wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji w oprogramowaniu i platformach korporacyjnych, GlobalLogic oferuje unikalną perspektywę dla projektowania, wykorzystywania danych i wyzwań inżynieryjnych związanych ze sztuczną inteligencją klasy biznesowej i GenAI. Architektura GlobalLogic, stworzona we współpracy z wiodącymi hiperskalatorami i wykorzystująca ich kluczowe możliwości związane z GenAI, jest pierwszą tego typu architekturą do ujednolicania i industrializacji rozwiązań AI i GenAI klasy biznesowej.

GlobalLogic wskazuje odpowiedzialność, niezawodność i możliwość ponownego wykorzystania jako kluczowe elementy sztucznej inteligencji klasy biznesowej.

„W miarę jak przedsiębiorstwa podejmują działania, aby przejść od prototypów AI i GenAI do wdrożeń na skalę korporacyjną, staje się jasne, że korzystanie z tej technologii wymaga znacznie więcej niż tylko wysyłania podpowiedzi do dużego modelu językowego (LLM)”, twierdzi Sumit Sood, dyrektor operacyjny i szef działu inżynierii w GlobalLogic. „Pomagamy przedsiębiorstwom wdrażać GenAI od 2021 roku, a tzw. tradycyjną sztuczną inteligencję znacznie dłużej, często w sytuacjach o krytycznym znaczeniu. Rozumiemy, jakie działania należy wdrożyć, aby zagwarantować odpowiedzialność, niezawodność i możliwość ponownego wykorzystania platform AI.”

Sood wyjaśnia, że zasada odpowiedzialności skupia się na oferowaniu odpowiedzi, które są precyzyjne, zgodne z prawem, wymogami bezpieczeństwa i obowiązującymi regułami. Zasada niezawodności wymaga mechanizmów korygowania dryfu modelu, halucynacji i zagrożeń bezpieczeństwa na przestrzeni czasu. Zasada ponownego wykorzystania natomiast ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia wspólnych mechanizmów pozyskiwania danych, przygotowania i szkolenia modeli oraz wspólnej eksploatacji - co pomaga ograniczyć koszty i zmniejszyć ryzyko, zapobiegając powielaniu pracy.

„Platform-of-Platforms” firmy GlobalLogic spełnia krytyczne potrzeby związane z monitorowaniem, bezpieczeństwem, zarządzaniem i eksploatacją architektury AI. Ponadto umożliwia integrację najlepszych modeli w swojej klasie, algorytmów i rozwiązań, zarówno wdrożonych w chmurze, jak i stacjonarnie. Obejmuje również akceleratory do szybkiego wdrażania niektórych z najpowszechniejszych przypadków użycia, w tym obsługi klienta i transakcji, rozwoju oprogramowania i migracji danych ze starszego oprogramowania oraz zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

„Krajobraz GenAI jest bardzo dynamiczny”, mówi Sood. „W środowisku, w którym najlepsze technologie mogą ulegać zmianom z miesiąca na miesiąc, a nawet z tygodnia na tydzień, podejście „Platformy Platform” GlobalLogic pozwala naszym klientom wybierać zwycięzców, aby dostarczać najlepsze GenAI klasy biznesowej, które wspierają rozwój ich działalności.”

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach AI i możliwościach doradczych GlobalLogic, odwiedź Rozwiązania GenAI klasy korporacyjnej

O GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) jest liderem w dziedzinie inżynierii cyfrowej. Pomagamy markom na całym świecie projektować oraz tworzyć innowacyjne produkty i platformy, a także budować ich doświadczenie we współczesnym świecie cyfrowym. Łącząc podejście do experience design i złożonych rozwiązań informatycznych z bogatym doświadczeniem w technologii danych, pomagamy klientom wyobrazić sobie, co jest możliwe, i przyspieszyć ich wejście w cyfrowy świat przyszłości. GlobalLogic dysponuje studiami projektowymi i centrami rozwojowymi na całym świecie. Dzięki temu możemy służyć bogatą wiedzą specjalistyczną klientom z branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, usług finansowych, opieki zdrowotnej i biotechnologii, przemysłu wytwórczego, mediów i rozrywki, produkcji podzespołów elektronicznych oraz technologicznych. Główna siedziba GlobalLogic znajduje się w Dolinie Krzemowej. GlobalLogic jest spółką grupy Hitachi działającą jako Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), która jako firma zajmująca się innowacjami społecznymi angażuje się w budowanie zrównoważonego społeczeństwa o wyższej jakości życia poprzez wprowadzanie innowacji za pomocą danych i technologii jako Social Innovation Business.

  • URL copied!