Rozwiązania GenAI klasy biznesowej

Wykorzystaj transformacyjną moc generatywnej sztucznej inteligencji (Generative AI), aby odblokować niespotykaną wydajność, tworzyć wysoce spersonalizowane doświadczenia i pobudzać kreatywność, prowadząc swoje inteligentne przedsiębiorstwo w świat przyszłości, który jest pełen możliwości.

Sztuczna inteligencja (AI) i generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) wyłaniają się jako fundament innowacji w różnych branżach, począwszy od optymalizacji operacji, po tworzenie nowych źródeł przychodów i transformację doświadczeń klientów. Jednak wraz z olbrzymim potencjałem pojawiają się też wielkie wyzwania. Wiele przedsiębiorstw stara się odnaleźć sens w szumie informacyjnym i przestawić się z projektów pilotażowych na skalowalne wdrożenia.

Napotykają one na takie wyzwania, jak konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności danych, sprostanie trudnościom związanym z integracją i skalowalnością w ramach złożonych ekosystemów IT, a także zaadresowanie kwestii etycznych i uprzedzeń często nieodłącznie związanych z korzystaniem z technologii GenAI.

Tu właśnie wkracza GlobalLogic.

Dysponując ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie sztucznej inteligencji i ponad trzyletnią specjalizacją w dziedzinie GenAI, GlobalLogic stoi na czele tej transformacyjnej fali. Co jest naszą misją? Wspieranie przedsiębiorstw w adaptacji i rozwoju w erze napędzanej przez sztuczną inteligencję.

Wyróżnia nas unikalne połączenie strategii, danych i umiejętności inżynieryjnych. Nasze umiejętności szlifowaliśmy przez lata, dostarczając skuteczne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, czego zwieńczeniem jest pierwsza tego typu platforma do ujednolicania i industrializacji rozwiązań AI/GenAI klasy biznesowej.

GlobalLogic offers a first-of-its-kind Platform-of-Platforms architecture to support enterprise-grade GenAI. It addresses the critical challenges every enterprise must overcome when operationalizing AI and GenAI at scale.

Nasza architektura „platformy platform” AI/GenAI została zaprojektowana z myślą o potrzebach każdego inteligentnego przedsiębiorstwa. Stworzyliśmy bazę, która ułatwia każdemu przedsiębiorstwu wdrażanie i obsługę odpowiedzialnych i niezawodnych modeli AI.

Nasza platforma bezproblemowo integruje się również z wiodącymi platformami hiperskalerów i rozwiązaniami on-premise, oferując elastyczność w dostosowywaniu się do stale zmieniających się potrzeb i pojawiających się technologii.

W GlobalLogic nie tylko płyniemy na fali AI – my nadajemy jej kurs. Dołącz do nas, aby wykorzystać w pełni potencjał sztucznej inteligencji w swoim przedsiębiorstwie. Wspólnie zdefiniujmy nowe możliwości w erze generatywnej sztucznej inteligencji.

Odpowiedzialne, niezawodne rozwiązania GenAI wielokrotnego użytku

Generatywna sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób, w jaki prowadzimy nasze firmy i opracowujemy produkty dla różnych branż, od sektora medycznego i naukowego, po bankowość i usługi finansowe, handel detaliczny, energetykę, przemysł i wiele więcej.​

Praca z generatywną sztuczną inteligencją wymaga kreatywności, innowacyjnego sposobu myślenia i zaawansowanych umiejętności technicznych. Jako firma należąca do grupy Hitachi, wykorzystujemy potencjał trzech marek, aby dostarczać światowej klasy produkty przy użyciu nowych technologii – usługi inżynierii cyfrowej GlobalLogic, doświadczenie i strategiczne projektowanie Method oraz infrastrukturę cyfrową i zarządzanie danymi Hitachi.

GenAI może usprawnić działanie Twojej firmy na wiele różnych sposobów, w tym poprzez wykorzystanie modeli generatywnych jako wbudowanych interfejsów API ISV (ChatGPT w O365) oraz osadzanie interfejsów API modeli w istniejących aplikacjach i procesach roboczych. Co dla Twojej organizacji może zrobić personalizowany asystent głosowy, dostosowany silnik rekomendacji lub automatyzacja w DevOps?

GlobalLogic i Hitachi na Google Cloud Next o inżynierii platform AI nowej generacji

Wykorzystaj potencjał biznesowy rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji

Szybkość i wydajność

Efektywnie analizuj duże zbiory danych, aby uzyskać szczegółowe informacje i prognozy, które skracają czas wprowadzania produktów na rynek.

Innowacja

Wyobraź sobie na nowo to, co jest możliwe. Odkrywaj nowatorskie rozwiązania i pomysły, aby napędzać innowacje i nowe możliwości biznesowe.

Personalizacja

Twórz spersonalizowane rozwiązania w oparciu o indywidualne preferencje i zachowania klientów.

Redukcja kosztów

Zautomatyzuj pracochłonne zadania, zredukuj liczbę błędów i uwalniaj ludzki potencjał oraz kreatywność, które przydadzą się w realizacji bardziej wartościowych celów.

Krótszy czas wprowadzania produktów na rynek

Szybko twórz prototypy, aby przyspieszyć iterację, testowanie i tempo rozwoju w całym cyklu życia produktu.

Dokładność i spójność

Zautomatyzuj proces kontroli jakości, aby zidentyfikować błędy w danych lub procesach produkcyjnych i zmniejszyć wpływ subiektywnych spojrzeń na podejmowanie decyzji.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Podejmuj bardziej świadome decyzje dzięki informacjom i rekomendacjom generowanym na podstawie dużych zbiorów danych.

Przewaga konkurencyjna

Bądź zawsze o krok przed konkurencją, szybko dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych i preferencji konsumentów.

Dlaczego inne organizacje chętnie współpracują z GlobalLogic w zakresie GenAI?

20+

Lat doświadczenia w inżynierii produktów cyfrowych, w tym ponad 10 lat w klasycznej AI/ML

75+

Ukończonych lub trwających projektów opartych na AI/ML dla różnych branż

350+

Projektantów i inżynierów specjalizujących się w GenAI

2021

Rok uruchomienia pierwszego projektu LLM GlobalLogic

GlobalLogic specjalizuje się w przygotowywaniu zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych dla rozwiązań opartych na AI i GenAI. Płynnie łączymy zautomatyzowaną ocenę modeli z nadzorem, zapewniając tym samym najwyższy poziom dokładności. Nasz zestaw narzędzi obsługuje jedne z największych na świecie modeli językowych (LLM), zwiększając wydajność i jakość oceny i walidacji modeli. Nawiąż z nami współpracę i skorzystaj z niezrównanej, specjalistycznej wiedzy pozwalającej w pełni uwolnić pełnego potencjał sztucznej inteligencji.

FAQ

Zastosowanie AI/ML i powiązanych z nimi technologii (takich jak NLP, deep learning, zrobotyzowana automatyzacja procesów i analiza tekstu) w organizacji wymaga dobrze zaprojektowanego przypadku biznesowego. Pomagamy klientom odkrywać możliwości i uzasadniać biznesowo wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w automatyzacji obsługi klienta, projektowaniu produktów, automatyzacji marketingu i personalizacji, generowaniu treści, doświadczeniach VR w handlu detalicznym, planowaniu popytu i prognozowaniu zapasów, optymalizacji cen oraz wielu innych.

Absolutnie nie. Firmy z wielu różnych branż z powodzeniem wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję w celu poprawy satysfakcji i doświadczeń klientów, zwiększenia produktywności pracowników, obniżenia kosztów operacyjnych, przyspieszenia rozwoju produktów i usług oraz szybszego wprowadzania na rynek produktów najwyższej jakości.

Ryzyko związane z generatywną sztuczną inteligencją jest zróżnicowane i należy je zbadać przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowego wdrożenia. Zasadniczo firmy powinny być świadome zagrożeń regulacyjnych, w szczególności tych dotyczących gromadzenia danych użytkowników i prywatności, a także odpowiednio wcześnie zaangażować w ten proces zespoły odpowiedzialne za kwestie prawne, zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami. Generatywna sztuczna inteligencja może również wiązać się z ryzykiem utraty reputacji, dlatego niezbędnym elementem procesu jest nadzór sprawowany przez człowieka i informacje zwrotne. Sytuację komplikować może także ryzyko kompetencyjne, związane z długiem technicznym, zarządzaniem talentami i oporem wewnątrz organizacji. GlobalLogic pomaga firmom rozwijać infrastrukturę techniczną, potencjał ludzki, przepływ pracy i dane wejściowe, zapewniając tym samym udaną implementację generatywnej sztucznej inteligencji.

Poznaj naszych ekspertów

  • URL copied!