Usługi wiedzochłonne – o sektorze słów kilka

Categories: HRDigital TransformationTechnology

Ile znaczy wiedza i doświadczenie? Odpowiedzi łatwo mogą udzielić firmy, dla których kluczowe jest zatrudnienie wysoce wykwalifikowanych specjalistów do realizacji procesów przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych technologii. Właśnie wiedza jest fundamentem rozwoju, na którym firmy budują swoją konkurencyjność w realiach współczesnego świata. Stąd też i rosnące znaczenie sektora usług wiedzochłonnych. Czym one są i dlaczego odgrywają coraz większą rolę w biznesowej rzeczywistości?


Pod skrótem KIBS kryje się anglojęzyczne pojęcie Knowledge Intensive Business Services. Intensywne usługi biznesowe to tym kontekście sektor usług wiedzochłonnych, czyli zaawansowana wiedza technologiczna lub zawodowa, którą wyspecjalizowane organizacje wykorzystują, by świadczyć usługi na rzecz innych przedsiębiorstw. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że sektory gospodarki oparte na wiedzy stanowić będą klucz do biznesu w świecie jutra, a także prominentne miejsca zatrudnienia.

Rosnące zapotrzebowanie na wiedzochłonne usługi biznesowe

Dlaczego sztuka zarządzania procesami nie obejdzie się bez angażowania wysoce wyspecjalizowanych zespołów? Wynika to w dużej mierze z obserwowanego tempa postępu technologicznego i wzrostu poziomu innowacyjności. Nowe możliwości są szansami, które konkurencyjne przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać, jeśli nie chcą stracić wypracowanej wcześniej pozycji na rynku. Zmiana realiów i podejścia samych firm oraz ich dynamiki jest zauważalna w całej gospodarce – industrialna, skupiona na produktach, ustępuje miejsca tej opartej na wiedzy, w której kluczową rolę odgrywa usługa. Nowa rzeczywistość jest też doskonale widoczna na rynku pracy; nie ulega wątpliwości, że wiedzochłonne usługi biznesowe dają i dawać będą zatrudnienie – potwierdzają to badania i analizy. Zdaniem McKinsey Global institute, aż 80% zawodów powstałych w ciągu minionych dwóch dekad jest powiązanych z KIBS. Widać to także w Polsce, gdzie sektor nowoczesnych usług biznesowych, w tym wiedzochłonnych usług biznesowych, wzrósł w 2019 roku o 10% w stosunku do poprzednich 12 miesięcy. Jak informuje raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019”, przybyło w związku z tym 28 000 nowych miejsc pracy.

Nie ma gospodarki bez wysokiej specjalizacji

Funkcjonujące na rynku organizacje, które adaptują najnowsze technologie, potrzebują specjalistów o określonym profilu. W cyfryzującym się świecie równie ważne jak wiedza naukowa i matematyczna są zdolności komunikacyjne, myślenie kreatywne, zamiłowanie do innowacji, predyspozycje do pracy zespołowej i sprawność działania w rzeczywistości wirtualnej. Osoby związane z wysokospecjalistycznymi usługami biznesowymi są trudne do zastąpienia przez maszyny czy programy i mogą mieć ogromny udział w firmowych decyzjach ze względu na posiadane doświadczenie. Dzięki niemu są w stanie właściwie ocenić sytuację ze względu na kontekst i precyzyjnie dopasować rozwiązania do problemów.

Usługi wiedzochłonne i konkretna pomoc – biznes dla biznesu

Nie jest łatwo nadążyć za tempem zmian, utrzymując jednocześnie efektywność biznesu na równym i wysokim poziomie – dlatego tak ważne jest korzystanie z wiedzochłonnych usług biznesowych. Nowe technologie i postępująca cyfryzacja stanowią wyzwanie dla firm w wielu różnych sektorach, które coraz częściej zwracają się po pomoc do zaufanych partnerów. Nie tylko po to, by znaleźć wykonawców, którzy zrealizują określone zadania, ale by wspólnie z nimi wykreować potrzebne rozwiązania.

Wiedzochłonne usługi biznesowe są dla nas ważne i w takiej formule od lat działamy w GlobalLogic, pełniąc często rolę doradców, którzy wspólnie z klientami tworzą cyfrową rzeczywistość. Na tym budujemy naszą pozycję w zakresie usług cyfrowej inżynierii produktów. To nie tylko wąskie ramy wykonywania zleceń. Wykorzystujemy zbierane latami doświadczenia i kapitał eksperckiej wiedzy, by wspólnie z partnerami kreować wizję dla firmy. Następnie będzie ona realizowana z uwzględnieniem posiadanych zasobów, dotychczasowej pozycji czy też branży, w której działa. Tak naprawdę bez usług wiedzochłonnych nie ma dziś mowy o rozwoju biznesu w niemalże wszystkich sektorach.

Widać to dobrze na przykładzie procesu cyfrowej transformacji, którą dzięki współpracy można znacznie przyspieszyć i ułatwić. Elementem umożliwiającym ten proces może być stworzona przez nas aplikacja TAO, która wykorzystuje wiedzochłonne usługi biznesowe; otwiera dostęp do wiedzy i doświadczeń dla dużo szerszego grona odbiorców. Dzięki niej firmy mogą z łatwością ocenić postępy czynione w ramach transformacji cyfrowej, zidentyfikować problemy oraz błyskawicznie znaleźć wiedzę, narzędzia czy specjalistów zdolnych pomóc najbardziej efektywnie uporać się z wyzwaniami.

W ten sposób wysokospecjalistyczna wiedza staje się bardziej dostępna. Ten przykład wykorzystania wiedzochłonnych usług biznesowych wyraźnie pokazuje, gdzie tkwi ich siła. Praktyczne doświadczenia i umiejętności są wykorzystywane we właściwym kontekście oraz z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji organizacji, która chce z nich skorzystać. Każda firma otrzymuje swój własny, indywidualny plan, który może zrealizować, a także wsparcie konkretnej grupy ekspertów wyspecjalizowanych w danych dziedzinach. Wszystko to wpływa na fakt, że sektor usług wiedzochłonnych rośnie w siłę i, jeśli patrzeć jak wygląda dynamika, prawdopodobnie stanowić będzie podstawę zarządzania organizacjami w świecie, a także rosnące pole zatrudnienia dla specjalistów.

Specjalista potrzebny od zaraz

Wiedza teoretyczna. Umiejętności praktyczne. Zebrane doświadczenia. Kombinacja tych trzech elementów charakteryzuje pracowników szczególnie cenionych dzisiaj na rynku pracy. To oni tworzą organizacje oferujące nowoczesne usługi biznesowe, pomagające innym firmom zachować konkurencyjność w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

W XXI wieku za sukcesami jednostek, zespołów i całych firm stoi rozwój, a we wszystkich sektorach kluczowe znaczenie na zdobywanie wiedzy. To właśnie specjaliści, którzy szukają szans na poszerzanie swojej wiedzy i rozwój talentów, stanowią o sile organizacji. To oni stanowią fundament usług wiedzochłonnych i budują kapitał, z którego może korzystać firma, by efektywnie realizować swoje procesy oraz oferować wsparcie na zewnątrz.

Jeśli zdobywanie nowej wiedzy jest Ci bliskie, ważna jest dla Ciebie dynamika i ciągła nauka, cenisz sobie innowacje i poszukujesz miejsca zatrudnienia, które stanowi jeden z filarów, jeśli chodzi o sektor usług wiedzochłonnych, to jesteś we właściwym miejscu. Zobacz, jakie oferty pracy czekają na Ciebie.

Top Insights

Jak żyć? – zapytasz sztucznej inteligencji

Jak żyć? – zapytasz sztucznej inteligencji

AITech TrendsHealthcareTechnology
Dlaczego dzisiaj każdy chce mieć cyfrowego bliźniaka?

Dlaczego dzisiaj każdy chce mieć cyfrowego bliźniaka?

Tech TrendsDigital TransformationManufacturing and Industrial
Praktyczne zastosowania dronów

Praktyczne zastosowania dronów

DronesTech TrendsTechnology
Ewolucja standardu AUTOSAR

Ewolucja standardu AUTOSAR

Tech TrendsAutomotive

Popularni autorzy

Marcin Medyński

Marcin Medyński

Consultant

Piotr Doskocz

Piotr Doskocz

Lead Software Engineer

Piotr Andrusiuk

Piotr Andrusiuk

Senior Project Manager

Monika Malucha

Monika Malucha

Senior Marketing Specialist

Matthieu Le Brun

Matthieu Le Brun

Consultant

Inne kategorie na blogu:

  • URL copied!