O sektorze wiedzochłonnych usług biznesowych słów kilka

share
Ile znaczy wiedza i doświadczenie? Odpowiedzi łatwo mogą udzielić firmy, które zatrudniają wysoce wykwalifikowanych specjalistów do realizacji skomplikowanych procesów przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych technologii. To właśnie wiedza jest fundamentem rozwoju, na którym firmy budują swoją konkurencyjność w realiach współczesnego świata. Stąd też i rosnące znaczenie sektora usług wiedzochłonnych. Czym one są i dlaczego odgrywają coraz większą rolę w biznesowej rzeczywistości?

Pod coraz częściej spotykanym skrótem KIBS kryje się anglojęzyczne pojęcie Knowledge Intensive Business Services. Intensywne usługi biznesowe są w tym kontekście rozumiane jako zaawansowana wiedza technologiczna lub zawodowa, którą wyspecjalizowane organizacje wykorzystują, by świadczyć usługi na rzecz innych przedsiębiorstw. 

Dlaczego w procesy muszą być angażowane wysoce wyspecjalizowane zespoły? Wynika to w dużej mierze z obserwowanego tempa postępu technologicznego i wzrostu poziomu innowacyjności. Nowe możliwości są szansami, które konkurencyjne przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać, jeśli nie chcą stracić wypracowanej wcześniej pozycji na rynku. Zmiana realiów i podejścia samych firm jest zauważalna w całej gospodarce – industrialna, skupiona na produktach, ustępuje miejsca tej opartej na wiedzy, w której kluczową rolę odgrywa usługa. Nowa rzeczywistość jest też doskonale widoczna na rynku pracy, co potwierdzają analizy. Zdaniem McKinsey Global institute, aż 80% zawodów powstałych w ciągu minionych dwóch dekad jest powiązanych z KIBS. Widać to także w Polsce, gdzie sektor nowoczesnych usług biznesowych wzrósł w 2019 roku o 10% w stosunku do poprzednich 12 miesięcy. Jak informuje raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019”, przybyło w związku z tym 28 000 nowych miejsc pracy. 

Funkcjonujące na rynku organizacje, które adaptują najnowsze technologie, potrzebują specjalistów o określonym profilu. W cyfryzującym się świecie równie ważne jak wiedza naukowa i matematyczna są zdolności komunikacyjne, myślenie kreatywne, predyspozycje do pracy zespołowej i sprawność działania w rzeczywistości wirtualnej. Osoby związane z wysokospecjalistycznymi usługami biznesowymi są trudne do zastąpienia przez maszyny czy programy i odgrywają istotną rolę w firmach ze względu na posiadane doświadczenie. Dzięki niemu są w stanie właściwie ocenić sytuację ze względu na kontekst i precyzyjnie dopasować rozwiązania do problemów. 

Konkretna pomoc – biznes dla biznesu

Nie jest łatwo nadążyć za tempem zmian, utrzymując jednocześnie efektywność biznesu na równym i wysokim poziomie. Nowe technologie i postępująca cyfryzacja stanowią wyzwanie dla firm, które coraz częściej zwracają się po pomoc do zaufanych partnerów. Nie tylko po to, by znaleźć wykonawców, którzy zrealizują określone zadania, ale by wspólnie z nimi wykreować potrzebne rozwiązania. 

W takiej formule od lat działamy w GlobalLogic, pełniąc często rolę doradców, którzy wspólnie z klientami tworzą cyfrową rzeczywistość. To na tym budujemy naszą pozycję w zakresie usług cyfrowej inżynierii produktów. Myliłby się ten, kto zamknąłby to w wąskie ramy wykonywania zleceń. Wykorzystujemy zbierane latami doświadczenia i ekspercką wiedzę, by wspólnie z partnerami kreować wizję dla firmy. Wizję, która następnie będzie przez nią realizowana, z uwzględnieniem posiadanych zasobów, dotychczasowej pozycji czy też branży, w której działa. 

Widać to dobrze na przykładzie procesu cyfrowej transformacji, którą dzięki współpracy można znacznie przyspieszyć i ułatwić. Elementem umożliwiającym ten proces może być stworzona przez nas aplikacja TAO, która otwiera dostęp do wiedzy i doświadczeń dla dużo szerszego grona odbiorców. Dzięki jej wykorzystaniu, firmy mogą z łatwością ocenić postępy czynione w ramach transformacji cyfrowej, zidentyfikować problemy oraz błyskawicznie znaleźć wiedzę, narzędzia czy specjalistów zdolnych pomóc najbardziej efektywnie uporać się z wyzwaniami. 

W ten sposób wysokospecjalistyczna wiedza staje się bardziej dostępna. Ten przykład wykorzystania usług wiedzochłonnych wyraźnie pokazuje, gdzie tkwi ich siła. Praktyczne doświadczenia i umiejętności są wykorzystywane we właściwym kontekście oraz z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji organizacji, która chce z nich skorzystać. Każda firma otrzymuje swój własny, indywidualny plan, który może zrealizować, a także wsparcie konkretnej grupy ekspertów wyspecjalizowanych w danych dziedzinach. 

Specjalista potrzebny od zaraz

Wiedza teoretyczna. Umiejętności praktyczne. Zebrane doświadczenia. Kombinacja tych trzech elementów charakteryzuje specjalistów szczególnie cenionych dzisiaj na rynku pracy. To oni tworzą organizacje oferujące nowoczesne usługi biznesowe, pomagające innym firmom zachować konkurencyjność w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 


W XXI wieku za sukcesami jednostek, zespołów i całych firm stoi rozwój. W takich realiach to właśnie specjaliści, którzy nieustannie szukają szans na poszerzanie swojej wiedzy i rozwój talentów, stanowią o sile organizacji. To oni budują kapitał, z którego może korzystać firma, by efektywnie realizować swoje procesy oraz oferować wsparcie na zewnątrz.

Autor

GlobalLogic Poland

Zobacz artykuły

Kategoria artykułu

Inne kategorie na blogu:

Popularni autorzy

Marcin Medyński

Marcin Medyński

Consultant

Patryk Siedlecki

Patryk Siedlecki

Software Engineer

Piotr Doskocz

Piotr Doskocz

Lead Software Engineer

Piotr Andrusiuk

Piotr Andrusiuk

Senior Project Manager

Monika Malucha

Monika Malucha

Senior Marketing Specialist