Rola nowych technologii w holistycznej opiece medycznej

Categories: IoTDigital TransformationTechnologiaHealthcare

Sztywny podział na zdrowie fizyczne i psychiczne odchodzi w niepamięć, ustępując miejsca idei holistycznej opieki zdrowotnej, która uwzględnia wszystkie sfery życia. Wpływ na to mają w pewnym stopniu także udoskonalane rozwiązania technologiczne, dzięki którym możliwe jest dbanie w równym stopniu o ciało i umysł.

Serce i rozum – wzajemna zależność zdrowia psychicznego i fizycznego

To nie choroba lub jej brak, zdaniem World Health Organization, decydują o tym, czy dany człowiek jest zdrowy. Organizacja definiuje pojęcie „zdrowia” jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny odczuwany przez osobę.

W podobny sposób na równowagę przy sferach fizycznej, psychicznej i duchowej stawia medycyna holistyczna. Znajduje to swoje uzasadnienie w przeprowadzanych badaniach, które dokumentują liczne powiązania pomiędzy problemami ze zdrowiem fizycznym a złym samopoczuciem czy depresją. Canadian Mental Health Association wskazuje, że poważne schorzenia psychiczne narażają pacjentów na przewlekłe dolegliwości fizyczne, a wszelkie problemy organizmu osłabiają zdrowie psychiczne.

Holistyczna opieka medyczna – nowe technologie przyszłością służby zdrowia

W tej sytuacji kompleksowa opieka medyczna staje się jedynym skutecznym sposobem leczenia. Dla placówek medycznych z całego świata sposobem na zadbanie o wszystkie sfery zdrowia człowieka są nowe technologie. Cyfrowa transformacja przynosi już dzisiaj szereg możliwości przekładających się na odczuwalne przez pacjentów korzyści. Umożliwia wdrażanie wygodnej w formie telemedycyny czy rozwiązań internetu rzeczy, które ułatwiają monitorowanie parametrów życiowych i dbanie o organizm. W szerokiej perspektywie pozwala na odejście od medycyny leczącej skutki i reagującej na konkretne objawy w stronę ciągłej opieki i stosowania środków zapobiegawczych, a więc szeroko rozumianej profilaktyki.

Jak niezbędny to krok pokazują dane dotyczące zdrowia psychicznego. Szacunkowo mówi się o nawet trzech milionach Polaków cierpiących na depresję i aż 60% odczuwających jej symptomy w codziennym życiu. W Stanach Zjednoczonych 66% pacjentów doświadczyło w ciągu ostatnich miesięcy zwiększonego poziomu lęku, depresji lub bezsenności, a 54% zaczęło w związku z tym stosować leki, które przepisał im specjalista. Odpowiednie wsparcie dla tych osób jest możliwe tylko ze strony nowoczesnego, wdrażającego innowacje sektora medycznego.

Cyfryzacja sektora medycznego a medycyna holistyczna

Powszechny dostęp do urządzeń mobilnych i internetu, jak również odczuwalny brak wystarczającej liczby specjalistów sprawia, że dzisiaj pacjent przychylniej patrzy w kierunku rozwiązań cyfrowych. Dzięki nim może szybciej, wygodniej i łatwiej uzyskiwać potrzebną pomoc. Medycyna holistyczna wpisuje się w ten trend, wzmocniony jeszcze przez zmiany spowodowane pandemią COVID-19, motywując placówki medyczne do nawiązywania bliskiej współpracy z firmami działającymi na co dzień w sektorze IT. Wdrażając najnowsze technologie, mogą one właściwie odpowiadać na współczesne potrzeby pacjentów, umożliwiać efektywniejszą pracę specjalistom oraz lepiej radzić sobie z problemem braków kadrowych.

Efektem realizowanych razem projektów są platformy oraz aplikacje oferujące terapie pozwalające zatroszczyć się na przykład o zdrowie psychiczne. Ich skuteczność jest cały czas weryfikowana, ale dotychczasowe wyniki dla produktów cyfrowych – terapii stworzonych w oparciu o dowody naukowe (evidence-based treatment) przekonują, by traktować je jako odpowiedź na problemy sektora i aktualne potrzeby chorych. Oferują one łatwość dostępu, wygodę, jak również pewnego rodzaju anonimowość, która wpływa na komfort użytkownika.

Oczywiście powodzenie rozwiązań wpisujących się w holistyczne podejście zależy w dużej mierze od uczciwości i rzetelności producentów, którzy muszą projektować je z uwzględnieniem struktur opartych na dowodach naukowych. Tylko wówczas stworzone oprogramowanie będzie mogło rzeczywiście nieść pomoc pacjentom i nie narażać ich zdrowia. A jak pokazał przykład sprzed kilku lat, kiedy przeanalizowano pod tym kątem 293 programy, zaledwie 6% firm rzeczywiście miała podstawy, by wspominać o skuteczności popartej dowodami naukowymi.

Pomijając to ryzyko, już dzisiaj użytkownicy na całym świecie mogą na co dzień dbać o swoje zdrowie psychiczne dzięki rozwiązaniom dostępnym z poziomu smartfona. Aplikacje oferują ćwiczenia mindfulness, treningi oddychania, dzienniki nastroju czy funkcjonalności wykorzystujące u podstaw psychoterapię poznawczo-behawioralną. Umożliwiają szybką i łatwą do umówienia wizytę u psychologa, w wybranej przez siebie formie – telefonicznie, tekstowo lub w formacie wideo. Skutecznie wspierają medytację i wpływają na złagodzenie uczucia niepokoju.

W ten sposób opieka holistyczna obejmuje aspekt zdrowia psychicznego. Kwestie fizyczne nie są dalece różne od opisanych wyżej. Elementem naszej rzeczywistości są już cyfrowi trenerzy, dzięki którym użytkownik zwiększa swoją aktywność fizyczną, wirtualni lekarze stawiający trafne diagnozy i systemy VR szkolące specjalistów w różnych dziedzinach. Implementowane innowacje zwiększają zakres opieki i jej poziom, pozwalając lepiej odpowiadać na potrzeby pacjenta we współczesnym świecie. Wyrazem postępu są rozwiązania, które znajdziemy w punktach krwiodawstwa, gdzie funkcjonują zaawansowane urządzenia do oddawania krwi, monitorujące cały proces i stan pacjenta, jak również te implementowane w nowoczesnych karetkach pogotowia. Urządzenia i systemy wykorzystujące czujniki, łączność 5G, internet rzeczy i sztuczną inteligencję zwiększają skuteczność akcji ratunkowych, ale również wpływają na zmniejszenie liczby chorych wymagających hospitalizacji.

Tak właśnie współczesna medycyna wykorzystuje rozwój technologii, by patrzeć na zdrowie pacjenta całościowo – przez pryzmat fizyczny, emocjonalny i psychiczny. Zwiększa swoją skuteczność w dotarciu do osób potrzebujących, co dzisiaj jest niezbędne, by otoczyć ich właściwą opieką w odpowiednim momencie. Jednocześnie daje szansę na dostosowywanie świadczonej pomocy do różnych zmiennych i cech charakteryzujących grupy społeczne czy jednostki. Zaprojektowane rozwiązania umożliwiają wspieranie osób o niewielkiej wiedzy o zdrowiu, które są bardziej narażone na hospitalizację, jak również odpowiadają potrzebom osób, dla których zdrowie jest jednym z priorytetów i które są zaangażowane w profilaktyczne dbanie o umysł i ciało.

Holistyczne podejście a wyzwania sektora medycznego

Holistyczne podejście stanowi dla sektora healthcare szansę, ale też związane ze skutecznym wdrożeniem wyzwanie. Jedno z wielu, jeśli dodać konieczność usprawniania interoperacyjności placówek, kwestię bezpiecznego i skutecznego administrowania danymi czy problem wysokiej cyberprzestępczości. W przypadku omawianej branży każdy udany atak hakerów to średnio 4,35 miliona dolarów kosztów. Niezmiennie od lat plasuje się ona pod tym względem w czołówce rankingu. To też jeden z powodów, dla których tak potrzebne jej jest wsparcie doświadczonych partnerów IT.

Skuteczna cyfrowa transformacja, ale też wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań bez narażania się na ryzyko ze strony cyberprzestępców, wiążą się z zaangażowaniem inżynierów oprogramowania o wąskiej specjalizacji. Dzięki odpowiednim kompetencjom są oni w stanie tworzyć systemy czy aplikacje dopasowane do potrzeb lekarzy, pielęgniarek, całych szpitali, jak również pacjentów, a przy tym utrzymywać niezwykle restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa dla produktów medycznych.

Będąc od lat zaangażowanymi w tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla partnerów z sektora medycznego, widzimy to z bliska i możemy dzisiaj opisywać z własnego doświadczenia. Wielokrotnie mieliśmy okazję przekonać się, jak istotne okazywało się odpowiednie doświadczenie w zakresie kontroli zgodności z obowiązującymi normami czy testów klinicznych. Właściwe przygotowanie umożliwiło nam wsparcie klientów w opracowywaniu nowych terapii poprawiających komfort życia, tworzeniu narzędzi i aplikacji, które usprawniają rozwój produktów i proces badań klinicznych lub stanowią podstawę funkcjonowania stabilnych i bezpiecznych dla użytkownika rozwiązań.

Holistyczna opieka medyczna sprawnie porusza się pomiędzy światami wirtualnym i rzeczywistym. Tak, jak zacierają się granice pomiędzy zdrowiem psychicznym i fizycznym – oba te aspekty stanowią jednorodną całość – tak też znikają bariery oddzielające świat cyfrowy od otaczającej nas rzeczywistości, zapewniając nowe możliwości lekarzom i pacjentom na całym świecie. Leczenie dzisiaj wychodzi poza dawne schematy, a wszystko to przy aktywnym wsparciu inżynierów i całego sektora IT.

Wpływaj na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów swoją pracą

Chcesz wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności, by zmieniać świat i rozwijać sektor medyczny? Sprawić, że lekarze będą pracować wygodniej, korzystając z najnowocześniejszych urządzeń i maszyn?  Zobacz, jaki wpływ na otaczającą rzeczywistość może mieć Twoja codzienna praca w zespołach GlobalLogic. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy w zakładce kariera.

Top Insights

Jak żyć? – zapytasz sztucznej inteligencji

Jak żyć? – zapytasz sztucznej inteligencji

AITech TrendsHealthcareTechnology
Dlaczego dzisiaj każdy chce mieć cyfrowego bliźniaka?

Dlaczego dzisiaj każdy chce mieć cyfrowego bliźniaka?

Tech TrendsDigital TransformationManufacturing and Industrial
Praktyczne zastosowania dronów

Praktyczne zastosowania dronów

DronesTech TrendsTechnology
Ewolucja standardu AUTOSAR

Ewolucja standardu AUTOSAR

Tech TrendsAutomotive

Popularni autorzy

Marcin Medyński

Marcin Medyński

Consultant

Piotr Doskocz

Piotr Doskocz

Lead Software Engineer

Piotr Andrusiuk

Piotr Andrusiuk

Senior Project Manager

Monika Malucha

Monika Malucha

Senior Marketing Specialist

Matthieu Le Brun

Matthieu Le Brun

Consultant

Inne kategorie na blogu:

  • URL copied!