Studia podyplomowe:
Oprogramowanie w Automotive dla współczesnej mobilności - Cyfryzacja w Automotive

Mamy przyjemność ogłosić utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej. "Oprogramowanie w Automotive dla współczesnej mobilności - Cyfryzacja w Automotive" połączy w sobie doświadczenie ekspertów z firm GlobalLogic i Stellantis oraz wiedzę akademicką wykładowców Politechniki Śląskiej.

Program studiów został zaprojektowany tak, aby jak najlepiej przygotować inżynierów oprogramowania do pracy w przemyśle motoryzacyjnym, przechodzącym intensywne przemiany technologiczne.

O kierunku

Nowy program studiów podyplomowych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, o nazwie „Oprogramowanie w Automotive dla współczesnej mobilności – Cyfryzacja w Automotive”, powstał we współpracy z przemysłem. Wydział Mechaniczny Technologiczny nawiązał partnerstwo z firmami z branży Automotive, co zaowocowało stworzeniem nowego kierunku studiów podyplomowych, odpowiadającego aktualnym potrzebom tej branży. Program, który będzie prowadzony w języku polskim, skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich, którzy chcą pracować jako inżynierowie oprogramowania w branży Automotive.

Ważnym atutem tych studiów jest doświadczony zespół wykładowców, który tworzą zarówno pracownicy Politechniki Śląskiej, jak i eksperci z branży Automotive. Współpracują oni z wiodącymi firmami motoryzacyjnymi, posiadającymi bogate doświadczenie przemysłowe i zajmującymi wysokie stanowiska zarządzające. Partnerami przemysłowymi programu są: GlobalLogic A Hitachi Group Company – międzynarodowe przedsiębiorstwo świadczące usługi cyfrowe, Stellantis N.V. – koncern motoryzacyjny o francusko-włosko-amerykańskich korzeniach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”.

Absolwenci tych studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do zrozumienia zagadnień związanych z branżą Automotive, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i oprogramowania współczesnych pojazdów samochodowych. Ukończenie tych studiów pozwoli na rozwój kariery w branży Automotive i będzie istotnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju tej branży w wybranej dziedzinie. Absolwenci zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu współczesnego przemysłu motoryzacyjnego w Polsce i na świecie, a także będą dobrze zorientowani w funkcjonowaniu nowoczesnych zakładów produkcyjnych w sektorze motoryzacji, zagadnieniach związanych z Przemysłem 4.0, aspektach prawnych i jakości w branży Automotive, dekarbonizacji i cyfryzacji w przemyśle motoryzacyjnym, podstawach tworzenia oprogramowania w nowoczesnych samochodach, systemach jazdy autonomicznej oraz cyfrowym otoczeniu samochodu i współczesnej mobilności.

Partner studiów

Eksperci GlobalLogic

Pracownicy GlobalLogic są prawdziwymi ekspertami w dziedzinie oprogramowania w motoryzacji. Studenci kierunku “Oprogramowanie w Automotive dla współczesnej mobilności – Cyfryzacja w Automotive” będą mieli wyjątkową okazję zdobyć najbardziej aktualną wiedzę bezpośrednio od nich. 


 

Daniel Jabłoński

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, MBA na Helsinki University, ponad 20 lat doświadczenia komercyjnego w projektach Automotive. Wieloletne doświadczenie w pracy ze studentami. Specjalista w dziedzinie mobility safety i kompliance.

 

Filip Szymański

AUTOSAR inżynier, prowadzi szkolenia techniczne w tematyce AUTOSAR od kilku lat. Na codzień specjalizuje się w komunikacji oraz diagnostyce.

Patrycja Bajorska

Competency Head dla technologii C/C++/Embedded, odpowiedzialna za strategiczny rozwój kompetencji pracowników w odniesieniu do zmieniających się trendów i potrzeb biznesowych. W zarządzaniu zespołem blisko 150 Inżynierów i Competency Managerów koncentruje się także na rozwoju ich umiejętności miękkich poprzez “empowerment” w duchu Management 3.0.
Managerka Projektów Agile/SAFe związanych z rozwojem oprogramowania dla klientów z branży Automotive, prowadzonych w oparciu o V-Model i ASPICE.
Absolwentka UWr, UE Katowice, WSE Kraków oraz AGH na kierunku Zarządzanie Projektami Informatycznymi.

Dariusz Kozłowski

Ukończył studia na kierunkach: Elektronika i telekomunikacja oraz Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Posiada ponad 20 lat doswiadczenia w aplikacjach na mikrokontrolery dla zagranicznych klientów. Specjalizuje się w: cyfrowej analizie sygnałów, cyberbezpieczeństwie, systemach zarządzania energią.

Ewelina Wacławik-Macura

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży Automotive. Certyfikowany SAFe Agilist oraz Professional Scrum Master. Obecnie, Project Manager w projekcie Automotive.

Bartosz Binczyk

Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej kierunku Mechatronika Pojazdów Elektrycznych, Certyfikowany Inżynier Wymagań (International Requirements Engineering Board), 4 lata doświadczenia w projektach w sektorze automotive, Odwieczny pasjonat motoryzacji, Obecnie architekt oprogramowania systemów ADAS.

Patryk Siedlecki

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista Data Science, Analizy Danych i Metod Numerycznych. Od wielu lat zaangażowany w projekty z branży transportu, Automotive i pokrewnych.

Arkadiusz Gasior

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowany Google Cloud Platform Data Engineer & Architect – ekspert BigQuery. Data Engineer z ponad 12-letnim doświadczeniem. Określany również jako kreatywny inżynier R&D. Jako Data Engineer łączy swoje umiejętności SQL, Python i Java z pasją do efektywnej inżynierii danych. Doświadczenie w zakresie platform danych, w tym rozwiązań wsadowych i strumieniowych jak i w przetwarzaniu danych Google Cloud Platform, koncentrującym się na optymalizacji kosztów i wydajności rozwiązań.

Michał Huchła

Absolwent Wydziału AEiI Politechniki Śląskiej, 13 lat doświadczenia w branży Automotive, jako automatyk i programista embedded, w obszarach walidacji, produkcji i rozwoju oprogramowania wbudowanego.

 

FAQ

Zajęcia będą odbywać się w weekendy, w soboty i w niedziele.

Zajęcia będą odbywać się w 100% stacjonarnie. Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Konarskiego 18a.

  • Zjazd nr.1 – 07.10.2023 (sobota), 08.10.2023 (niedziela)
  • Zjazd nr.2 – 21.10.2023 (sobota), 22.10.2023 (niedziela)
  • Zjazd nr.3 – 04.11.2023 (sobota), 05.11.2023 (niedziela)
  • Zjazd nr.4 – 18.11.2023 (sobota), 19.11.2023 (niedziela)
  • Zjazd nr.5 – 02.12.2023 (sobota), 03.12.2023 (niedziela)
  • Zjazd nr.6 – 16.12.2023 (sobota), 17.12.2023 (niedziela)
  • Zjazd nr.7 – 13.01.2024 (sobota), 14.01.2024 (niedziela)
  • Zjazd nr.8 – 27.01.2024 (sobota), 28.01.2024 (niedziela)

Zasady odpłatności za studia podyplomowe:

Dla studenta indywidualnego:

studia podyplomowe są płatne semestralnie w roku akademickim:

– za semestr pierwszy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

– za kolejny semestr – na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze.

Dla firmy:

opłatę za uczestnictwo w studiach podyplomowych Zakład pracy zobowiązuje się przekazać w całości w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Śląskiej.

Składanie kwestionariuszy i dokumentacji kandydatów na studia w formie papierowej odbędzie się w momencie zakończenia rekrutacji. O terminie złożenia dokumentów kandydaci zostaną poinformowani mailowo w późniejszym terminie.

Sylabusy są w trakcie przygotowywania. W międzyczasie zachęcamy do zapoznania się z opisem studiów oraz sylwetkami wszystkich wykładowców na stronie internetowej Politechniki Śląskiej.

Dodatkowe etapy rekrutacji nie są przewidziane.

Studia podyplomowe „Oprogramowanie w Automotive dla współczesnej mobilności – cyfryzacja w Automotive” skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych wejściem na różne role w branży Automotive, jednak z naciskiem na role techniczne, nie zarządcze.

Część zajęć będzie mieć charakter wprowadzający do zagadnień mobilności oraz wyzwań, jakie stoją przed tą branżą w najbliższych latach. Program przedmiotów prowadzonych w oparciu o tzw. V – Model przez ekspertów z GlobalLogic, skupiać będzie się na praktycznych elementach pracy z kodem, embedded hardware, wymaganiami oraz testami oprogramowania. Ćwiczenia i laboratoria towarzyszące wykładom będą miały za zadanie wprowadzić studentów we wszystkie te obszary i zachęcić do pogłębionej pracy własnej. Pod tym względem studia będą przydatne w ubieganiu się o pracę w charakterze programisty lub testera Automotive.

Serdecznie zachęcamy wszystkich absolwentów do składania swoich CV. Ukończenie studiów nie gwarantuje zatrudnienia w GlobalLogic, jednak może być istotnym atutem kandydata w procesie rekrutacji.

  • URL copied!