Фінансова звітність | GlobalLogic Ukraine

Фінансова звітність

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (МСФЗ)

На виконання вимог статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, компанія ТОВ “ГлобалЛоджик Україна” має обов’язок оприлюднювати свою річну фінансову звітність на своїй веб-сторінці. Фінансова звітність складена та оприлюднюється за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Метою публікації є доведення передбаченої законом інформації до цільової аудиторії/користувачів згідно із Законом Україна “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Використання опублікованої фінансової звітності не цільовою аудиторією та із метою, що не відповідає вимогам вказаних законів України, забороняється.