Фінансова звітність

Фінансова звітність

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року (МСФЗ)

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року (МСФЗ)

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року (МСФЗ)

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (МСФЗ)

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (МСФЗ)

2022 GLU Auditor’s Report (ENG)

2022 GLU IFRS FS (ENG)

2022 GLU Management report (ENG)

На виконання вимог статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, компанія ТОВ “ГлобалЛоджик Україна” має обов’язок оприлюднювати свою річну фінансову звітність на своїй веб-сторінці. Фінансова звітність складена та оприлюднюється за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Метою публікації є доведення передбаченої законом інформації до цільової аудиторії/користувачів згідно із Законом Україна “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Використання опублікованої фінансової звітності не цільовою аудиторією та із метою, що не відповідає вимогам вказаних законів України, забороняється.

  • URL copied!